Urząd Gminy Koszęcin
A- A A+ kontrast normalny kontrast wysoki kontrast kontrast

Najnowsze wiadomości

2013-02-02 10:17:04

Nagrody dla wybitnych sportowców

Podczas ostatniej sesji Rady Gminy, utalentowani mieszkańcy Gminy zostali uhonorowani wyróżnieniami za wybitne osiągnięcia sportowe. W gronie nagrodzonych znalazła się sztangistka Barbara Koczyba. Doceniono ją za zajęcie III miejsca w IX Ogólnopolskich Integracyjnych Zawodach w Wyciskaniu Sztangi Leżąc w Łodygowicach. Wyróżniono również Paulinę Pudlik, za osiągnięcie wysokiego wyniku w sporcie. Paulina gra w klubie FC AZS AWF Katowice, który na turniejach piłki nożnej zajmuje wysokie lokaty. Trzecim laureatem był Przemysław Ulfik — za sukcesy w turniejach tańca towarzyskiego i w dążeniu do zdobycia międzynarodowej klasy tanecznej \"S\". Podczas wręczania nagród Wójt Grzegorz Ziaja i Przewodniczący Rady Michał Anioł podkreślili, że sukcesy młodych i utalentowanych ludzi są radością i powodem do dumy całej społeczności Gminy Koszęcin. Samorządowcy życzyli młodym sportowcom wszystkiego dobrego i wielu dalszych sukcesów, nie tylko na koszęcińskich arenach. Po rozdaniu nagród, wyróżniony Przemysław Ulfik wraz ze swoją partnerką Oliwią Barczykowską zaprezentowali próbkę swoich tanecznych umiejętności. Radni i wszyscy biorący udział w tym wyjątkowym show nagrodzili tancerzy gorącymi brawami. (Red.)
2013-02-01 13:00:10

Ferie zimowe w Strzebiniu

Dom Kultury w Strzebiniu zaprasza wszystkie dzieci i młodzież do wzięciu udziału w zajęciach przygotowanych specjalnie na czas ferii zimowych. Program jest ciekawy, dlatego z pewnością każdy znajdzie coś dla siebie. Szczegóły na plakatach oraz w biurze DK w Strzebiniu (tel. 343-570-091) Serdecznie zapraszamy!
2013-02-01 12:48:19

Ferie z Domem Kultury w Koszęcinie

Dom Kultury im. W. Roździeńskiego w Koszęcinie zaprasza wszystkie dzieci i młodzież do skorzystania z oferty przygotowanej na czas ferii zimowych. Szczegóły na plakatach i w biurze Domu Kultury (tel. 343-576-104)
2013-01-30 12:53:27

Komunikat Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego do właścicieli i zarządców obiektów budowlanych o kontrolach obiektów wielkopowierzchniowych.

Przypominam właścicielom i zarządcom budynków o powierzchni zabudowy przekraczającej 2000 m2 oraz innych obiektów budowlanych o powierzchni dachu przekraczającej 1000 m2 o obowiązku przeprowadzenia okresowej kontroli przed zimą w terminie do 30 listopada (natomiast kontrola po okresie zimowym powinna zostać wykonana do 31 maja) zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 3 ustawy - Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz, 1623 z późn. zm.). Przedmiotem tej kontroli jest sprawdzenie stanu technicznego: elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu; instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska; instalacji gazowych oraz przewodów kominowych: dymowych, spalinowych i wentylacyjnych. Kontrole okresowe powinny wykonywać - na zlecenie właściciela lub zarządcy - osoby posiadające właściwe kwalifikacje, czyli legitymujące się uprawnieniami budowlanymi w odpowiedniej specjalności. Kontrolę przewodów kominowych: dymowych, spalinowych i wentylacyjnych mogą wykonywać również osoby posiadające kwalifikacje mistrza w rzemiośle kominiarskim. Osoba dokonująca kontroli powinna bezzwłocznie wysłać zawiadomienie o przeprowadzonej kontroli do właściwego organu nadzoru budowlanego. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości osoba dokonująca kontroli ma obowiązek przesłać do nadzoru budowlanego kopię protokołu kontroli. Natomiast właściciel, zarządca lub użytkownik powinien natychmiast usunąć uszkodzenia lub uzupełnić braki, które mogłyby spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska, a w szczególności katastrofę budowlaną, pożar, wybuch, porażenie prądem elektrycznym albo zatrucie gazem (art. 70 ust. 1 ustawy - Prawo budowlane). Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego Robert Dziwiński Warszawa, 30 listopada 2011 r. Przypominam właścicielom i zarządcom budynków o powierzchni zabudowy przekraczającej 2000 m2 oraz innych obiektów budowlanych o powierzchni dachu przekraczającej 1000 m2 o obowiązku przeprowadzenia okresowej kontroli przed zimą w terminie do 30 listopada (natomiast kontrola po okresie zimowym powinna zostać wykonana do 31 maja) zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 3 ustawy - Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz, 1623 z późn. zm.).Przedmiotem tej kontroli jest sprawdzenie stanu technicznego: elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu; instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska; instalacji gazowych oraz przewodów kominowych: dymowych, spalinowych i wentylacyjnych.Kontrole okresowe powinny wykonywać - na zlecenie właściciela lub zarządcy - osoby posiadające właściwe kwalifikacje, czyli legitymujące się uprawnieniami budowlanymi w odpowiedniej specjalności. Kontrolę przewodów kominowych: dymowych, spalinowych i wentylacyjnych mogą wykonywać również osoby posiadające kwalifikacje mistrza w rzemiośle kominiarskim.Osoba dokonująca kontroli powinna bezzwłocznie wysłać zawiadomienie o przeprowadzonej kontroli do właściwego organu nadzoru budowlanego. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości osoba dokonująca kontroli ma obowiązek przesłać do nadzoru budowlanego kopię protokołu kontroli. Natomiast właściciel, zarządca lub użytkownik powinien natychmiast usunąć uszkodzenia lub uzupełnić braki, które mogłyby spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska, a w szczególności katastrofę budowlaną, pożar, wybuch, porażenie prądem elektrycznym albo zatrucie gazem (art. 70 ust. 1 ustawy - Prawo budowlane). Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego Robert DziwińskiWarszawa, 30 listopada 2011 r.
2013-01-28 14:27:14

Spichlerz w Cieszowej to już nie zabytek

W pierwszej połowie ubiegłego roku, Urząd Gminy w Koszęcinie wystąpił do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego z wnioskiem o skreślenie z rejestru zabytków budynku spichlerza znajdującego się w Cieszowej. Wniosek został już rozpatrzony, a podjęta decyzja jest uprawomocniona - obiekt oficjalnie nie posiada już statusu zabytku. Zgodnie z zapisem w Ustawie o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, skreślenie z rejestru zabytków jest możliwe, gdy obiekt uległ zniszczeniu w stopniu powodującym utratę jego wartości historycznej, artystycznej i naukowej albo którego wartość będąca podstawą wydania decyzji o wpisie do rejestru nie została potwierdzona w nowych ustaleniach naukowych. Tak właśnie było w przypadku spichlerza. Katowicki Oddział Terenowy Narodowego Instytutu Dziedzictwa przeprowadził badanie spichlerza i na jego podstawie wydał opinię, w której stwierdzono m.in. że murowany budynek spichlerza jest w całości współczesny, a materiał drewniany pochodzący z pierwotnego budynku spichlerza zachowany został tylko fragmentarycznie. Wtórna jest także konstrukcja dachu, która została zmieniona względem oryginalnej. Ponadto wnętrza obiektu mają układ i charakter współczesny, a sama lokalizacja, mimo iż spichlerz nadal mieści się w obrębie dawnego zespołu folwarcznego, także odbiega od pierwotnego umiejscowienia. Na podstawie oględzin uznano, że „obecny stan zachowania oryginalnej substancji zabytkowej jest niewystarczający, aby zaistniały przesłanki wynikające z wartości podkreślonych w uzasadnieniu decyzji o wpisie do rejestru zabytków. (…) Budynek utracił całkowicie wartości autentyczności konstrukcji, materiału, układu wnętrz, funkcji oraz miejsca. Z tego powodu nie stanowi już świadectwa dawnego lokalnego budownictwa wiejskiego wyrażającego charakter śląskiej sztuki ciesielskiej”. W związku z tym Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego podjął decyzję o wyłączeniu spichlerza w Cieszowej z rejestru zabytków. Właścicielem obiektu jest Gmina Koszęcin i jak podkreśla wójt, dla samorządu jest to decyzja pozytywna, ponieważ ułatwi rozwiązanie trudnych kwestii związanych z modernizacją budynku: „Przeprowadzenie remontu bez ścisłych wymogów konserwatora zabytków jest nie tylko łatwiejsze, a przede wszystkim znacznie tańsze. Zwłaszcza, że obiekt wymaga także termomodernizacji”. To, że spichlerz w Cieszowej nie ma już statusu zabytku, nie wpłynie w żaden sposób na charakter działalności, która miała i będzie w tym obiekcie mieć miejsce. W dalszym ciągu będą kontynuowane w nim rozmaite przedsięwzięcia społeczno-kulturalne. Być może powstanie również stała wystawa dokumentująca życie wsi. (MTL)
2013-01-28 12:50:06

Gospodarka odpadami komunalnymi

Gospodarka odpadami komunalnymi DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI (kliknij...) INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA DEKLARACJI (kliknij...) WZÓR WYPOWIEDZENIA UMOWY Z DOTYCHCZASOWYM ODBIORCĄ ODPADÓW (kliknij...) ........................................................................................................................................... ..
2013-01-28 08:13:01

"Śląsk" wystąpił dla Koszęcina

Kolędując po Polsce artyści Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” nie zapomnieli o rodzinnym Koszęcinie. W mroźny wieczór 23 stycznia, mieszkańcy gminy mieli okazję wysłuchać koncertu kolęd i pastorałek w Kościele pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa. Na spotkanie w bożonarodzeniowej atmosferze zaprosił wszystkich Wójt Gminy Koszęcin, Grzegorz Ziaja. Koncertem kolęd i pastorałek, wzbogaconym o góralskie „Gawędy” Hanny Nowobilskiej, artyści chóru i orkiestry pod dyrekcją Mirosława Macieja Banacha, przypomnieli nastrój najpiękniejszych polskich Świąt. W bożonarodzeniowy klimat wprowadziły słuchaczy kolędy i pastorałki w opracowaniu muzycznym Stanisława Hadyny i Krzysztofa Dziewięckiego. Nie zbrakło tych najbardziej znanych i lubianych utworów, m.in.: „Dzisiaj w Betelejem”, „Lulajże Jezuniu” czy „Cicha noc”. Zespół wykonał również kompozycje bożonarodzeniowe Stanisława Hadyny do słów Kazimierza Szemiotha, m.in: „Narodziła nam się dobroć”, „Święta to biele” i „Polonez Kolęda”. Jak przyznali artyści - występując w Koszęcinie niezmiennie można się spodziewać entuzjastycznego przyjęcia. Tak też było i tym razem. W kościele tłumnie wypełnionym słuchaczami, zaprezentowany program przyjęto burzą braw. Jak wspomniał Dyrektor Zespołu, Zbigniew Cierniak - tak gorące przyjęcie lokalnej publiczności przynosi szczególną satysfakcję. Serdeczne podziękowania i wyrazy uznania dla kunsztu artystów złożył Zespołowi po koncercie jego organizator - Wójt Gminy Koszęcin, Grzegorz Ziaja. (AK)
2013-01-24 16:21:27

Zawiadomienie

Zawiadomienie o postępowaniu w sprawie oceny oddziaływania na środowisko do projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w Gminie Koszęcin, w miejscowościach: Strzebiń, Wierzbie, Sadów, Koszęcin. Zawiadomienie (kliknij aby pobrać...) ..
2013-01-23 14:47:41

Harmonogram wywozu odpadów

Harmonogram wywozu odpadów segregowanych, zbieranych w workach na terenie miejscowości Koszęcin i Strzebiń w roku 2013: 5 luty 2 kwiecień 4 czerwiec ..
2013-01-21 12:47:35

Rusinowicki Dom Spotkań tętni życiem

Choć Dom Spotkań Wiejskich w Rusinowicach działa dopiero od kilku miesięcy, tętni już życiem, a mieszkańcy korzystają z tego obiektu regularnie i czują się tam naprawdę jak we własnym domu. W tym roku w Rusinowicach po raz pierwszy zagrała Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Przedszkolaki zaprezentowały w Domu Spotkań Wiejskich jasełka, zapraszając licznie przybyłych gości do wspólnego kolędowania. Harmonię bogatej choreografii wzbogacone oprawą muzyczną, na którą złożyły się delikatne dźwięki skrzypiec, saksofonu i fletu z pewnością uatrakcyjniła widzom zgłębienie się w treść biblijnego przekazu. O profesjonalizmie i wielkim sercu małych artystów świadczyły gromkie brawa, którym nie było końca. Wspólne kolędowanie zakończone zostało akcją „Światełko do Nieba”, czyli wypuszczeniem lampionów szczęścia. Ok. dwóch tygodni wcześniej, z inicjatywy Koła Gospodyń Wiejskich działającego w strukturach Sołeckiego Stowarzyszenia Rozwoju Rusinowic w DSW zorganizowano bal sylwestrowy. W zabawie do białego rana brało udział prawie 100 osób. Impreza była huczna i udana. Koło Gospodyń Wiejskich dziękuje Proboszczowi Rusinowic za wypożyczenie krzeseł, LKS \"DRAGON\" Rusinowice za udostępnienie stolików, Dyrekcji Szkoły Podstawowej za wypożyczenie wieszaków i włączenie się w organizację sylwestra poprzez przygotowanie kotylionów oraz wszystkim osobom pomagającym Nam przy organizacji sylwestra. (Red.)

Losowa galeria zdjęciowa

Mapa strony