Urząd Gminy Koszęcin

A- A A+ kontrast normalny kontrast wysoki kontrast kontrast

Najnowsze wiadomości

2013-03-02 09:20:01

Najlepsi młodzi recytatorzy w Gminie Koszęcin

23 uczniów, reprezentantów kilku szkół z terenu Gminy Koszęcin, spotkało się 26 lutego w koszęcińskim Domu Kultury im. W. Roździeńskiego, żeby spróbować swoich sił w XXV Gminnym Konkursie Recytatorskim. Jak co roku, młodzi recytatorzy zaprezentowali rozmaite wiersze i fragmenty prozy, a ich występy oceniało trzyosobowe jury – Gabriela Piguła, Janina Krus oraz Teresa Kołodziej. „Można by długo dyskutować, co należałoby poprawić, a co zmienić. Jedno trzeba przyznać bezdyskusyjnie – wszyscy uczestnicy konkursu prezentowali bardzo wysoki poziom” - powiedziała Teresa Kołodziej, pełniąca funkcję przewodniczącej jury - „Dlatego decyzja, dla kogo mają powędrować pierwsze nagrody, zwłaszcza w najstarszej grupie wiekowej, była bardzo trudna”. Ocenie podlega wiele faktorów m.in. dykcja, poprawność wymowy, opanowanie pamięciowe materiału, dobór programu i oczywiście artystyczny wymiar prezentacji. Po namyśle i dyskusji, jury przedstawiło ostateczny werdykt. W I kategorii wiekowej, dla najmłodszych dzieci z klas I-III, I miejsce zdobył Karol Swoboda ze Strzebinia, II miejsce Kinga Kubiciel z Sadowa, a III miejsce - Zofia Golaś z Koszęcina. W drugie grupie wiekowej dla dzieci z klas IV-VI laureatami zostali: I miejsce Bartłomiej Ulfik z Koszęcina, Borys Osadnik z Sadowa– na miejscu II oraz na miejscu III Marlena Kandzia z Rusinowic. W kategorii młodzieży gimnazjalnej I miejsce zdobyła Agnieszka Jonczyk z Koszęcina, II miejsce zajął Kamil Berych również z Koszęcina, a na III miejscu uplasował się Leszek Czech ze Strzebinia. Serdeczne gratulacje! Laureaci I i II miejsca w każdej kategorii, będą reprezentowali Gminę Koszęcin w eliminacjach powiatowych XXV Regionalnych Spotkań Młodych Recytatorów, w tym roku odbywających się pod hasłem „Wrażliwość na słowa”. Młodzi recytatorzy zmierzą się w lublinieckim MDK 4 i 5 marca. Życzymy im powodzenia, a wszystkim uczestnikom, którzy wzięli udział w konkursie raz jeszcze składamy najserdeczniejsze gratulacje. (MTL)
2013-03-01 12:21:37

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji administracyjnej o środowiskowych uwarunkowaniach

Koszęcin, dnia 2013-02-28 Nr RLS.6220.9.2011/2013 OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji administracyjnej o środowiskowych uwarunkowaniach Na podstawie art. 38 oraz art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199 poz.1227 z późn. zm.) Wójt Gminy Koszęcin podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 2013-02-28 została wydana decyzja administracyjna w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na : „na budowie instalacji do otrzymywania paliwa, jakim jest biogaz do produkcji energii elektrycznej i cieplnej o mocy maksymalnej 2,0 MW, przewidzianego do realizacji w Nowym Dworze na działce nr 9. Decyzja została wydana na wniosek ENERGO 7 Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Poznańskiej 62/69 z dnia 14 listopada 2011 r. Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie: - stronie internetowej UG Koszęcin i BIP Koszęcin - tablicy ogłoszeń UG Koszęcin Wójt Gminy (-) mgr inż. Grzegorz Ziaja
2013-02-26 12:48:35

Poszukiwany KOT

Prosimy o kontakt pod numerem 790400858 jeśli ktokolwiek widział kota rasy kot syberyjski, wiek ok. 1,5 roku, waga ponad 4 kg, futerkodługie ciemnoszare, końcówki uszu zakończone frędzelkami,. Jego\"rewir\" to okolice ul. Cieszowskiej w Koszęcinie. Kota niewidzieliśmy od soboty 16.02.2013r. Tęskni za nim cała rodzina, azwłaszcza nasz 2,5 roczny synek. Jeśli ktoś chciał mu pomóc iprzygarnął go myśląc, że jest bezpański prosimy o kontakt,podjedziemy pod właściwy adres. Na znalazcę czeka nagroda. Będziemy bardzo wdzięczni za pomoc.
2013-02-22 13:42:47

Wykaz przedsiębiorstw wpisanych do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Koszęcin

Wykaz przedsiębiorstw wpisanych do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Koszęcin Wykaz (kliknij..) ..
2013-02-15 07:04:07

Dyrektor Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Koszęcinie Ogłasza

W dniach 2013-02-15 do 2013-03-08 wywieszony został w Urzędzie Gminy Koszęcin oraz na stronie internetowej www.koszecin.pl następujący wykaz nieruchomości do najmu : Lokal użytkowy o pow. 448 m2 w Koszęcinie przy ul. Sportowej 1– na terenie GOSiR Koszęcin do najmu w drodze przetargu na okres 2013-06-01 2013-09-30. Dyrektor GOSiR (-) mgr Kazimierz Wierzbicki Informacja w BIP (kliknij...) ..
2013-02-08 13:12:17

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych. Informacja w BIP (kliknij...)
2013-02-08 07:28:54

Zawiadomienie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w Gminie Koszęcin w miejscowościach Strzebin, Wierzbie, Sadów i Koszęcin.

Na podstawie art.17 pkt 9 w związku z art. 11 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z dnia 12 czerwca 2012 r. poz. 647 – tekst jednolity) oraz art. 39 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z 2008 r. z p.zm. ) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Strzebiń, w rejonie ul. Stawowej, opracowanego w wyniku podjęcia przez Radę Gminy w Koszęcinie uchwały nr 80/VII/2011 z dnia 29 marca 2011 roku zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Wierzbiu, opracowanego w wyniku podjęcia przez Radę Gminy w Koszęcinie uchwały nr 96/IX/2011 z dnia 24 maja 2011 roku zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Sadowie, opracowanego w wyniku podjęcia przez Radę Gminy w Koszęcinie uchwały nr 97/IX/2011 z dnia 24 maja 2011 roku zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Koszęcinie, opracowanego w wyniku podjęcia przez Radę Gminy w Koszęcinie uchwały nr 526/LVIII/2010 z dnia 10 listopada 2010 roku. wraz z prognozami oddziaływania na środowisko do w/w planów w dniach od 15.02.2013r. – do 18.03.2013r. w siedzibie Urzędu Gminy w Koszęcin przy ul. Powstańców Śl. 10, w pokoju nr 3 (na parterze) w godzinach 12.00-14.00. Dyskusja publiczna nad przyjętymi rozwiązaniami planów wraz z prognozami odbędzie się w dniu 06.03.13 r. w siedzibie Urzędu Gminy Koszęcin, w pokoju nr 16 (na piętrze), w godzinach 13.00-14.00. Zgodnie z art. 17 pkt.11 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 39 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008 o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko - osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu planu. Uwagi do projektów planów - zgodnie z art. 18 ust. 2 i ust. 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym - należy składać na Piśmie do Wójta Gminy Koszęcin z podaniem imienia i nazwiska lub jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 08.04.2013 r. Informacja w BIP (kliknij...)
2013-02-08 07:20:43

Zawiadomienie o postępowaniu w sprawie oceny oddziaływania na środowisko do projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w Gminie Koszęcin w miejscowościach Strzebin, Wierzbie, Sadów i Koszęcin.

Na podstawie art. 21 ust. 1, 2 pkt 7 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach jego oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z 2008 r. z p.zm. ) z a w i a d a m i a s i ę, że w publicznym dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie zostały zamieszczone prognozy oddziaływania na środowisko do projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Strzebiń, w rejonie ul. Stawowej, opracowanego w wyniku podjęcia przez Radę Gminy w Koszęcinie uchwały nr 80/VII/2011 z dnia 29 marca 2011 roku zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Wierzbiu, opracowanego w wyniku podjęcia przez Radę Gminy w Koszęcinie uchwały nr 96/IX/2011 z dnia 24 maja 2011 roku zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Sadowie, opracowanego w wyniku podjęcia przez Radę Gminy w Koszęcinie uchwały nr 97/IX/2011 z dnia 24 maja 2011 roku zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Koszęcinie, opracowanego w wyniku podjęcia przez Radę Gminy w Koszęcinie uchwały nr 526/LVIII/2010 z dnia 10 listopada 2010 roku, które są do wglądu od 15.02.2013 r. – do 29.03.2013 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Koszęcin przy ul. Powstańców Śl. 10, w pokoju nr 3, (na parterze) w godzinach 12.00-14.00. Zgodnie z art. 39 ust.1 pkt 3,pkt.4 cyt. ustawy każdy ma prawo do składania uwag i wniosków w postępowaniu, którego przedmiotem jest przyjęcie n/n dokumentu, w terminie 21 dni tj. do 30.04.2013 r. pod adres wskazany powyżej. Informacja w BIP (kliknij...)
2013-02-08 07:09:18

Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę gruntu rolnego w Rusinowicach.

Przedmiotem dzierżawy są grunty rolne – rola i łąki położone w Rusinowicach przy ul. Dworcowej oznaczone nr działki geodezyjnej (część) 482 obręb Rusinowice o pow. 0,96 ha w skład tych gruntów wchodzą użytki rolne klasy : R IV b - 0,9162 ha Ps IV - 0,0438 ha Przeznaczenie nieruchomości cel rolniczy. Dzierżawa na okres 2013-09-01 do 2020-12-31 , Czynsz roczny - wywoławczy nie mniejszy niż 2,81 q żyta wg średniej ceny skupu, jako podstawy do obliczania podatku rolnego. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które w terminie wpłacą wadium oraz przystąpią do przetargu. Wadium w wysokości 100,00 zł. winno być wpłacone w kasie Urzędu Gminy do dnia 4 marca 2013 r. do godz. 15.00 Przystępujący do przetargu obowiązani są do zapoznania się z projektem umowy dzierżawy. Przetarg odbędzie się w dniu 7 marca 2013 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Gminy w Koszęcinie ul. Powstańców Śl. 10. Dodatkowe informacje o zasadach przetargu i nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Gminy Koszęcin ul. Powstańców Śl. 10 6a, tel. 034-3210-827 od poniedziałku do wtorku w godz. 8.00 – 15.00, w okresie od ukazania się ogłoszenia do dnia przetargu. Niniejsze ogłoszenie stanowi zaproszenie osób zainteresowanych do wzięcia udziału w przetargu. Załącznik : 1. Projekt umowy. Wójt Gminy (-) mgr inż. Grzegorz Ziaja Informacja w BIP (kliknij...)
2013-02-05 16:58:38

Zumba i Joga - nowa oferta w koszęcińskim Domu Kultury

Dom Kultury w Koszęcinie zaprasza wszystkich chętnych do udziału w wyjątkowych zajęciach - proponujemy ćwiczenia HATAHA JOGA oraz nowość - Zumba Fitness. Szczegóły na plakatach.Serdecznie zapraszamy!

Losowa galeria zdjęciowa

Mapa strony