Urząd Gminy Koszęcin

A- A A+ kontrast normalny kontrast wysoki kontrast kontrast

Załączniki

 1. DL-1.pdf
 2. DN-1.pdf
 3. DR-1.pdf
 4. IN.pdf
 5. wniosekakcyzawzor.pdf
 6. ZN-1A.pdf
 7. ZN-1B.pdf
 8. ZRL-1.pdf
 9. ECHO GMINY 5 2016.pdf
 10. Baza inwentaryzacji emisji_15.06.2015.pdf
 11. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej 15.12.2015.pdf
 12. DT-1 05.06.pdf
 13. dt-1a__2012.pdf
 14. ECHO GMINY 1 2017.pdf
 15. ECHO GMINY 2 2017.pdf
 16. ECHO GMINY 3 2017.pdf
 17. ECHO GMINY 4 2017.pdf
 18. ECHO GMINY 5 2017.pdf
 19. ECHO GMINY 6 2017.pdf
 20. ECHO GMINY 1 2018.pdf
 21. Analiza2013.pdf
 22. ANALIZA STANU GOSPODARKI GMINY KOSZĘCIN 2014.pdf
 23. ANALIZA STANU GOSPODARKI GMINY KOSZĘCIN 2015.pdf
 24. ANALIZA STANU GOSPODARKI GMINY KOSZĘCIN 2016.pdf
 25. ANALIZA STANU GOSPODARKI GMINY KOSZĘCIN 2017.pdf
 26. ECHO GMINY 2 2018.pdf
 27. uchwała z dnia 25 lipca 2018 r..pdf
 28. S28C-118081607420.pdf
 29. harmonogram budżetu obywatelskiego 2019 rok.pdf
 30. zgloszenie-do-ewidencji.doc
 31. Informacja o terminie składania wniosków.doc
 32. wniosek_do_budzetu_obywatelskiego.doc
 33. oświadczenie_w_sprawie_poparcia projektu.doc
 34. Wniosek ksztalcenia.rtf
 35. Wniosek_wydzie.docx
 36. Wniosek o wydanie decyzji.docx
 37. Wniosek o przeniesienie decyzji o zabudowy.doc
 38. Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji.doc
 39. Wniosek o wydanie wypisu, wyrysu z planu.doc
 40. Wniosek o wydanie zaświadczenia.doc
 41. Wniosek o wydanie zaświadczenia o zgodności.doc
 42. Wniosek o wydanie jednorazowego zezwolenia.doc
 43. Wniosek o wydanie stałego zezwolenia.doc
 44. lista projektów-1.doc
 45. S28C-118092812591.pdf
 46. S28C-118092812590.pdf
 47. KARTA DO GŁOSOWANIA.doc
 48. Wniosek o zabudowy.docx
 49. ECHO GMINY 3 2018.pdf
 50. Dodatek do Echa Gminy 3 2018.pdf
 51. obwiesz_1.pdf
 52. S28C-118110711010.pdf
 53. Ogłoszenie o pierwszym przetargu,Koszęcin.pdf
 54. Ogłoszenie o pierwszym przetargu Wierzbie.pdf
 55. informacja__sesja_rady_gminy.doc
 56. Obwieszczenie - KŁ Dąbrowa.pdf
 57. Obwieszczenie - Nadleśnictwo Koszęcin.pdf
 58. Lista wykonawców POE.pdf
 59. XII POE - Załącznik 2 - Oferta Wykonawcy .pdf
 60. XII POE - Załącznik 1 - Wniosek Inwestora .pdf
 61. XII POE - Regulamin.pdf
 62. ECHO GMINY 4 2018.pdf
 63. Polowanie Zbiorowe - KŁ Sokół - 27.01.2019 r..pdf
 64. Wzór_wniosku_akcyza_2019.pdf
 65. DT-1_2019.pdf
 66. Załącznik DT-1A_2019.pdf
 67. ECHO GMINY 1 2019.pdf
 68. WNIOSEK O WYMELDOWANIE.doc
 69. Regulamin PSZOK.pdf
 70. klauzula informacyjna_Budżet Obywatelski 2019.doc
 71. ECHO GMINY 2 2019.pdf
 72. monitoring - klauzula RODO.doc
 73. LISTA WYKONAWCÓW na cele projektu.pdf
 74. Zaproszenie do złożenia oferty.pdf
 75. CZYNNOŚCI PRAC.pdf
 76. ECHO GMINY 3 2019.pdf
 77. Wniosek o sporządzenie.doc
 78. Wniosek do miejscowego planu.doc
 79. Uwaga do projektu miejscowego.doc
 80. Punkt konsulatcyjny dla usuwania azbestu.pdf
 81. Obwieszczenie 2019 r. - KŁ Dąbrowa.pdf.pdf
 82. UCHWAŁA NR 135-XIII-2019.pdf
 83. UCHWAŁA NR 150-XV-2019.pdf
 84. Harmonogram budżetu obywatelskiego.doc
 85. Zarządzenie w sprawie powołania komisji.pdf
 86. klauzula informacyjna.doc
 87. Oświadczenie w sprawie poparcia.doc
 88. Wniosek do Budżetu Obywatelskiego.doc
 89. Informacja o terminie składania.doc
 90. wykaz_przedsiebiorstw_wpis 31.12.2018.doc
 91. wykaz przedsiębiorstw wykreślonych 31.12. 2018.doc
 92. Informacja o polowaniach- Koło Łowieckie GROT.pdf
 93. Lista_wniosków.pdf
 94. S28C-119100708170.pdf
 95. 170.pdf
 96. Informacja o polowaniach - KŁ Głuszec.pdf
 97. KARTA DO GŁOSOWANIA (1).doc
 98. Informacja o polowaniach - KŁ Sokół.pdf
 99. Informacja o polowaniach-Nadleśnictwo Koszęcin.pdf
 100. Informacja o polowaniach - KŁ Dąbrowa.pdf
 101. Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych.docx
 102. Wniosek o przeniesienie decyzji o warunkach.doc
 103. Oświadczenie strony na rzecz której decyzja.doc
 104. Oświadczenie podmiotu wstępującego w miej.doc
 105. ECHO GMINY 4 2019.pdf
 106. Polowania Nadleśnictwo Koszęcin.pdf
 107. Terminy polowań - Nadleśnictwo Koszęcin.pdf
 108. Odwołanie polowań Nadleśnictwo Koszęcin.pdf
 109. S28C-119112208260.pdf
 110. Polowania - Nadleśnictwo Koszęcin.pdf
 111. ZDL-2.PDF
 112. ZDL-1.PDF
 113. DL-1.PDF
 114. ZIL-3.PDF
 115. ZIL-2.PDF
 116. ZIL-1.PDF
 117. IL-1.PDF
 118. ZDR-2.PDF
 119. ZDR-1.PDF
 120. DR-1.PDF
 121. ZIR-3.PDF
 122. ZIR-2.PDF
 123. ZIR-1.PDF
 124. IR-1.PDF
 125. ZDN-2.PDF
 126. ZDN-1.PDF
 127. DN-1.PDF
 128. ZIN-3.PDF
 129. ZIN-2.PDF
 130. ZIN-1.PDF
 131. IN-1.PDF
 132. XIII POE - Załącznik 2 - Oferta Wykonawcy.pdf
 133. Lista wykonawców POE.pdf
 134. uchwala_nr_165xvi2019.pdf
 135. uchwala_nr_151xv2019.pdf
 136. XIII POE - Regulamin.pdf
 137. XIII POE - Załącznik 1 - Wniosek Inwestora.pdf
 138. Polowanie - Nadleśnictwo Koszęcin.pdf
 139. Polowanie - KŁ Dąbrowa.pdf
 140. Zmiana terminu - Nadleśnictwo Koszęcin.pdf
 141. Polowania 06-07.01.2020-Nadleśnictwo Koszęcin.pdf
 142. ECHO GMINY 5 2019.pdf
 143. Polowania Nadleśnictwo Koszęcin-30-31.01.2020.pdf
 144. Harmonogram 2020.pdf
 145. Wykaz przedsiębiorstw wykreślonych-31.12.2019.pdf
 146. Wykaz przedsiębiorstw wpisanych-31.12.2019.pdf
 147. Odwołanie polowania - Nadleśnictwo Koszęcin.pdf
 148. Informacja o polowaniu - 21.02.2020.pdf
 149. Zgłoszenie usunięcia drzew .docx
 150. klauzula podatek od śr.transp.pdf
 151. ECHO GMINY 1 2020.pdf
 152. Informacja-zgłaszanie szkód łowieckich.pdf
 153. 6306_Wniosek_zezwolenie płynne.docx
 154. oswiadczenie_do_wniosku zezwolenie płynne.docx
 155. Deklaracja od 01.05.2020r..pdf
 156. Deklaracja - domki letniskowe - od 01.05.2020.pdf
 157. UMOWA Z MIESZKAŃCEM.doc
 158. uchwala nr 138.XIII.2019.pdf
 159. OGŁOSZENIE O NABORZE.doc
 160. wniosek o nadanie numeru porządkowego.doc
 161. wniosek o pojemnik.pdf
 162. wniosek-z-zalacznikami.doc
 163. ryzyko przekroczenia pi- 01.11.2019.pdf
 164. Powiadomienie_ryzyko_poz_inf na dzień 27.11.19.pdf
 165. ryzyko przekroczenia pi- 11.12.2019.pdf
 166. powiadomienie_ryzyko_przek_-13.12.2019-1.docx
 167. wczk-2020.01.17-2.doc
 168. slaskie-przekroczenie_ryzyko-pm10-17.01.2020.pdf
 169. ryzyko-przekroczenia---inf.-z-dn.-27.02.2020.pdf
 170. powiadomienie-o-jakosci-powietrza-05.03.2020.doc
 171. ryzyko-przekroczenia-pi-pm10-05.03.2020 (1).docx
 172. slaskie-ryzyko-pi-pm10-18.03.2020 (1).docx
 173. wczk-2020.03.18.doc
 174. Informacja Nadleśnictwo Brynek.pdf
 175. Nadleśnictwo Brynek - książka ewidencyjna.pdf
 176. zgloszenie-kandydata-na-rachmistrza.docx
 177. 2020-06-18 Informacja-niebezpieczne zjawisko.pdf
 178. 2020-06-19 Ostrzeżenia meteorologiczne.pdf
 179. 2020-06-22 Prognoza - niebezpieczne zjawiska.PDF
 180. 2020-06-22 ostrzeżenie meteorologiczne.pdf
 181. 2020-06-24 Prognoza - niebezpieczne zjawiska.PDF
 182. 2020-06-25 Ostrzeżenie meteorologiczne.pdf
 183. 2020-06-25 Prognoza - niebezpieczne zjawiska.PDF
 184. 2020-06-26 Ostrzeżenia meteorologiczne.pdf
 185. 2020-06-26 Infomacja o niebezpiecznym zjawisku.pdf
 186. 2020-06-29 Ostrzeżenia meteorologiczne.pdf
 187. 2020-07-08 Prognoza - niebezpieczne zjawiska.PDF
 188. 2020-07-09 Prognoza - niebezpieczne zjawiska.PDF
 189. 2020-07-16 Ostrzeżenia meteorologiczne.pdf
 190. 2020-07-17 Ostrzeżenia meteorologiczne.pdf
 191. zalacznik_do_wniosku.pdf
 192. Wzor_wniosku_akcyza_2020.pdf
 193. Klauzula informacyjna.docx
 194. pkd.pdf
 195. 2020-07-20 Prognoza - niebezpieczne zjawiska.PDF
 196. wniosek o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego.doc
 197. 2020-07-20 Ostrzeżenia meteorologiczne.pdf
 198. Zgłoszenie pobytu stałego.pdf
 199. Zgłoszenie pobytu czasowego.pdf
 200. wniosek-zaświadczenie z rejestru mieszkańców.docx
 201. wniosek o wydanie dowodu osobistego.pdf
 202. 2020-07-22 Prognoza - niebezpieczne zjawiska.PDF
 203. Wniosek o dokonanie wpisu.docx
 204. 2020-07-28 Prognoza - niebezpieczne zjawiska.jpg
 205. wykaz zezwolenia wpis 31 grudnia 2019.doc
 206. 2020-08-03 Prognoza - niebezpieczne zjawiska.PDF
 207. 2020-08-03 Ostrzeżenia meteorologiczne.pdf
 208. OŚWIADCZENIE (1).docx
 209. OŚWIADCZENIE DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNE 2020.docx
 210. Wniosek o zwrot kosztów dowozu dziecka.docx
 211. ZWROT KOSZTÓW DOWOZU DZIECKA NIEPEŁNOSPRAWNEGO.doc
 212. Wniosek o zorganizowanie transportu.doc
 213. 2020-08-05 Prognoza - niebezpieczne zjawiska.PDF
 214. 2020-08-06 Ostrzeżenia meteorologiczne.pdf
 215. 2020-08-11 Ostrzeżenie meteorologiczne.pdf
 216. 2020-08-12 Prognoza - niebezpieczne zjawiska.PDF
 217. 2020-08-14 Prognoza - niebezpieczne zjawiska.PDF
 218. 2020-08-17 Ostrzeżenia meteorologiczne.pdf
 219. 2020-08-18 Ostrzeżenia meteorologiczne.pdf
 220. 2020-08-18 Prognoza - niebezpieczne zjawiska.PDF
 221. 2020-08-20 Ostrzeżenia meteorologiczne.pdf
 222. 2020-08-20 Prognoza - niebezpieczne zjawiska.PDF
 223. 2020-08-25 Prognoza - niebezpieczne zjawiska.PDF
 224. 2020-08-26 Ostrzeżenia meteorologiczne.jpg
 225. ECHO GMINY 2 2020.pdf
 226. ANALIZA STANU GOSPODARKI GMINY KOSZĘCIN 2018.pdf
 227. 2020-08-31 Prognoza - niebezpieczne zjawiska.PDF
 228. 2020-08-31 Prognoza - niebezpieczne zjawiska (2).P
 229. 2020-09-01 Informacja o niebezpiecznym zjawisku.pd
 230. Zaproszenie_do_zlozenia_oferty.docx
 231. Lista wykonawców na cele realizacji zadania.pdf
 232. UTW-plan.jpg
 233. 2020-10-01 Prognoza - niebezpieczne zjawiska.PDF
 234. Wniosek - sieć wodociągowa.pdf
 235. Wniosek - sieć kan. sanitarnej.pdf
 236. Informacja o polowaniach KŁ Dąbrowa.pdf
 237. Informacja o polowaniu 03.10.2020.pdf
 238. Informacja o zmianie terminu.pdf
 239. Informacja o polowaniach KŁ GROT.pdf
 240. Informacja o polowaniu 15.10.2020.pdf
 241. Informacja o polowaniu 23.10.2020.pdf
 242. załącznik do umowy dzierżawy.docx
 243. wniosek o wydanie zaświadczenia.docx
 244. Informacja o polowaniach-KŁ Głuszec.pdf
 245. Informacja o polowaniach-KŁ Dąbrowa.pdf
 246. Plan pracy DK str. 1.jpg
 247. Plan pracy DK str. 2.jpg
 248. Plan pracy DK str. 3.jpg
 249. Informacja o polowaniach - KŁ Sokół.pdf
 250. Polowania zbiorowe-Nadleśnictwo Brynek.pdf
 251. Informacja - Nadleśnctwo Koszęcin.pdf
 252. Informacja - Nadleśnictwo Brynek.pdf
 253. Obwieszczenie-plan polowań Nadl. Brynek.docx
 254. Plan polowań - Nadleśnictwo Koszęcin.docx
 255. Plan polowań - Nadleśnictwo Koszęcin.pdf
 256. 2020-11-23 Ostrzeżenia meteorologiczne.doc

Losowa galeria zdjęciowa

Mapa strony