Urząd Gminy Koszęcin

A- A A+ kontrast normalny kontrast wysoki kontrast kontrast

Koszęciński Wolontariusz 2020 Roku - konkurs

Wójt Gminy Koszęcin ogłasza Konkurs, którego celem jest przyznanie tytułu „Koszęciński Wolontariusz Roku”. Ideą Konkursu jest uhonorowanie dobroczynnej, społecznej działalności osób, które pracują nieodpłatnie na rzecz mieszkańców Gminy Koszęcin, a także promowanie działań wolontaryjnych skierowanych do społeczności lokalnych.

Tytuł „Koszęciński Wolontariusz Roku” przyznawany jest osobom lub podmiotom, które wykonują nieodpłatnie świadczenia wolontaryjne, w szczególności oferując pomoc na rzecz innych osób, organizacji pozarządowych w zakresie ich działalności pożytku publicznego, wspierania inicjatyw lokalnych oraz na rzecz rozwoju Gminy Koszęcin, zwierząt i ochrony środowiska.

Do tytułu „Koszęciński Wolontariusz Roku” mogą być nominowane organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, inne podmioty oraz osoby fizyczne, które aktywnie prowadziły działania na zasadzie pracy wolontaryjnej.

Kandydatów do tytułu „Koszęciński Wolontariusz Roku” mogą zgłaszać:

1) osoby indywidualne,

2) instytucje korzystające z pomocy wolontariuszy,

3) organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,

4) przedsiębiorstwa i firmy.

Zgłoszenia należy przesyłać lub składać osobiście w siedzibie Urzędu Gminy w Koszęcinie, ul. Powstańców Śl. 10, 42-286 Koszęcin, z dopiskiem „KOSZĘCIŃSKI WOLONTARIUSZ 2020 ROKU”. Zgłoszenia można przesyłać również pocztą elektroniczną na adres: koszecin@koszecin.pl – z tematem „KOSZĘCIŃSKI WOLONTARIUSZ 2020 ROKU”, w nieprzekraczalnym terminie do 16 listopada 2020 roku.

Szczegóły w załączniku.

Chcemy poznać i nagrodzić najaktywniejszych wolontariuszy. Czekamy na zgłoszenia !

W załączeniu:

Zarządzenie Wójta Gminy Koszęcin Nr OR.0050.172.2020 z dnia 05 października 2020 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia Konkursu „KOSZĘCIŃSKI WOLONTARIUSZ 2020 ROKU” oraz powołania Komisji Konkursowej

 

 

Załączniki

Losowa galeria zdjęciowa

Mapa strony