Urząd Gminy Koszęcin

A- A A+ kontrast normalny kontrast wysoki kontrast kontrast

Plany przebudowy dróg

Z przyjemnością informujemy wszystkich mieszkańców Gminy Koszęcin, że pierwsza wyremontowana w tym roku droga, została już oddana do użytku. Ulica Ogrodowa w Sadowie, bo o niej mowa, była przebudowywana przez kilka miesięcy, aż do końca kwietnia. Remont, który kosztował ok. 75 tys. złotych był prowadzony przez firmę Edwarda Hucza z Boronowa. Wykonana została nowa podbudowa drogi, krawężniki oraz warstwa asfaltu. Wyrównano także pobocza. Pracownicy Gminy wykonali natomiast system kanalizacji deszczowej. Jest to pierwsza z inwestycji z zakresu budowy dróg. Już wkrótce ruszy remont dwóch dróg w Strzebiniu – ulica Lompy i Zielonej. Około połowy kwietnia zawarto umowę z wykonawcą – firmą PHU „Rad- Tom” Tomasza Jadach z Herb. Plac budowy został już przekazany, dlatego przebudowa rozpocznie się już wkrótce. Koszt całego remontu to ponad 260 tys. złotych. W ramach tej kwoty wykonana zostanie nawierzchnia asfaltowa wraz z podbudową, uzupełnienie kanalizacji deszczowej, wykonanie zjazdów z kruszywa łamanego oraz wyrównanie, uzupełnienie i uporządkowanie poboczy wraz z obsianiem trawników. Rozstrzygnęła się także kwestia remontu ul. Korczaka w Koszęcinie. Wykonawcą budowy będzie firma Edwarda Hucza z Boronowa, który w przetargu przedstawił najkorzystniejszą ofertę. Na ulicy Janusza Korczaka zdemontowane zostaną betonowe płyty, wykonana będzie nowa podbudowa z warstwą asfaltową, krawężnikami i kanalizacją deszczową, która obecnie praktycznie nie istnieje. Koszt budowy to ok. 270 tys. złotych. Wkrótce ogłoszone zostaną również przetargi na remont kolejnych dróg – ulicy w Rusinowicach, części ulicy Słonecznej w Koszęcinie oraz fragmentu ulicy I-Maja w Strzebiniu. (Red.)

Losowa galeria zdjęciowa

Mapa strony