Urząd Gminy Koszęcin

A- A A+ kontrast normalny kontrast wysoki kontrast kontrast

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji administracyjnej o środowiskowych uwarunkowaniach

Koszęcin, dnia 2013-02-28 Nr RLS.6220.9.2011/2013 OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji administracyjnej o środowiskowych uwarunkowaniach Na podstawie art. 38 oraz art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199 poz.1227 z późn. zm.) Wójt Gminy Koszęcin podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 2013-02-28 została wydana decyzja administracyjna w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na : „na budowie instalacji do otrzymywania paliwa, jakim jest biogaz do produkcji energii elektrycznej i cieplnej o mocy maksymalnej 2,0 MW, przewidzianego do realizacji w Nowym Dworze na działce nr 9. Decyzja została wydana na wniosek ENERGO 7 Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Poznańskiej 62/69 z dnia 14 listopada 2011 r. Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie: - stronie internetowej UG Koszęcin i BIP Koszęcin - tablicy ogłoszeń UG Koszęcin Wójt Gminy (-) mgr inż. Grzegorz Ziaja

Losowa galeria zdjęciowa

Mapa strony