Urząd Gminy Koszęcin

A- A A+ kontrast normalny kontrast wysoki kontrast kontrast

Sprawozdanie z życia OSP

Początek roku kalendarzowego to początek zebrań sprawozdawczych w jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych. Zarząd Gminy Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Koszęcinie zobowiązał wszystkie jednostki OSP w gminie, aby do końca marca br. zakończyć kampanie sprawozdawczą. Poniżej prezentujemy najważniejsze informacje z wszystkich jednostek. OSP RUSINOWICE Pierwsze zebranie odbyło się 26 stycznia br. w Rusinowicach i przewodniczył mu dh. Eugeniusz Halemba. Jednostka OSP Rusinowice liczy 35 członków zwyczajnych, 3 honorowych oraz 5 wspierających. Przy OSP działa drużyna młodzieżowa, licząca 25 członków. OSP Rusinowice w 2013 roku obchodzi jubileusz 90 lecia. Do najważniejszych potrzeb OSP należą: zakup nowego sprzętu i umundurowania, remont dachu oraz modernizacja budynku remizy. OSP CIESZOWA 16 lutego br. odbyło się zebranie sprawozdawcze w OSP Cieszowa. Zebraniu przewodniczył dh. Rak Marcin. Jednostka liczy 38 członków zwyczajnych, 2 – honorowych oraz 12 członków Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej. Na zebraniu podejmowano temat zagospodarowania terenu pod boisko za budynkami OSP, likwidacji samochodu ŻUK, dyskutowano na temat organizacji obozu MDP, badań lekarskich strażaków i szkoleń. OSP STRZEBIŃ Tydzień później, 23 lutego odbyło się posiedzenie OSP w Strzebiniu. Zebraniu przewodniczył dh. Boroń Henryk. OSP Strzebiń liczy 47 członków zwyczajnych, 3 honorowych oraz 20 wspierających. Drużyna młodzieżowa liczy 46 członków. Omawiane tematy na zebraniu, to m. in. ufundowanie nowego sztandaru, wymiany bram garażowych, uporządkowanie terenu zbiornika P-poż., doposażenia w sprzęt ratowniczy. OSP WIERZBIE 2 marca br. zebranie miało miejsce w OSP Wierzbie. Zebraniu przewodniczył dh. Michał Anioł. Jednostka liczy członków zwyczajnych 70, honorowych 2. Drużyna MDP to 20 członków. Poruszane tematy to zawody pożarnicze jakie mają odbyć się w Wierzbiu na boisku sportowym, organizacja obozu MDP, turnieju wiedzy Pożarniczej oraz podejmowano tematy szkoleń strażaków oraz badań lekarskich. OSP SADÓW 9 marca 2013 roku odbyło się zebranie sprawozdawcze w OSP Sadów. W Sadowie zebraniu przewodniczył dh. Bronisław Tukaj. Jednostka ta liczy 49 członków zwyczajnych, 4 honorowych, 6 wspierających oraz 12 członków Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej. Do najważniejszych spraw poruszanych na spotkaniu był remont budynku socjalnego, Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej, organizacja obozów MDP, organizacja festynu letniego i dożynek, zakupów sprzętu, umundurowania, budowy remizy strażackiej, badań lekarskich, remontu autopompy w samochodzie pożarniczym Jelcz. OSP KOSZĘCIN Kampanie sprawozdawczą w Gminie Koszęcin zakończyła OSP Koszęcin 23 marca 2013 roku, zebraniu przewodniczył dh. Edward Opiełka. W szeregach OSP jest 57 członków zwyczajnych oraz 10 wspierających. Drużyna Młodzieżowa liczy 14 druhów. Poruszane tematy to zakup sprzętu pożarowego, udział w ćwiczeniach, szkolenia, organizacja obozów MDP, Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej, zawody strażackie, remont dachu na budynku OSP. Opracował Sekretarz Zarządu Oddziału Gminnego OSP RP w Koszęcinie

Losowa galeria zdjęciowa

Mapa strony