Urząd Gminy Koszęcin

A- A A+ kontrast normalny kontrast wysoki kontrast kontrast

Kolejne inwestycje. Kolejne zmiany. Tym razem przy ul. Lublinieckiej.

W zeszłym tygodniu, we wtorek 9 lipca została podpisana umowa na projekt ścieżki pieszo – rowerowej przy ul. Lublinieckiej. Przetarg odbył się na mocy porozumienia, zawartego na wniosek Wójta Gminy Koszęcin z Zarządem Województwa Śląskiego, w ramach projektu WID – Współfinansowanych Inwestycji Drogowych. Projekt ścieżki będzie obejmował prawe (południowe) pobocze ul. Lublinieckiej (droga wojewódzka nr 906), począwszy od pierwszych zabudowań od strony Lublińca aż po skrzyżowanie ulic Lublinieckiej, Powstańców Śląskich i Sienkiewicza w Koszęcinie. W zabudowę zostanie wchłonięty istniejący fragment chodnika od strony Lublińca. Do wyłonienia wykonawcy doszło na przełomie czerwca i lipca 2013r. na podstawie postępowania dotyczącego przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „PROJEKT BUDOWY ŚCIEZKI PIESZO – ROWEROWEJ W CIĄGU DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 906 (Ul. Lubliniecka) W KOSZĘCINIE”. Spośród dwóch firm które wzięły udział w przetargu, ofertę korzystniejszą przedstawiła pracownia projektowo – badawcza „ARTA” z Krakowa. Koszt inwestycji wyniesie 43 050 zł. brutto. Wykonawca będzie musiał wywiązać się z projektu do dnia 30.11.2013r. Realizacji projektu będziemy mogli się spodziewać w roku 2014, po otrzymaniu kolejnej dotacji z programu WID. Warto wspomnieć, że to już nasze drugie podejście do wykonania projektu ścieżki pieszo- rowerowej przy ul. Lublinieckiej. W roku 2012 także Urząd Gminy Koszęcin spisał porozumienie z Zarządem Województwa Śląskiego, na podstawie którego doszło do przetargu. Niestety biuro projektowe które przetarg wygrało, nie wywiązało się z zawartej umowy w wyznaczonym terminie.(KI)

Losowa galeria zdjęciowa

Mapa strony