Urząd Gminy Koszęcin

A- A A+ kontrast normalny kontrast wysoki kontrast kontrast

SZANOWNI MIESZKAŃCY GMINY KOSZĘCIN

INFORMUJĘ, IŻ OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI NALEŻY UISZCZAĆ W TERMINACH KWARTALNYCH I RATA - do 15 marca danego roku II RATA - do 15 czerwca danego roku III RATA - do 15 września danego roku IV RATA - do 15 grudnia danego roku Z MOŻLIWOŚCIĄ WPŁAT MIESIĘCZNYCH, PRZY CZYM OKRESEM ROZLICZENIOWYM JEST TERMIN WSKAZANY POWYŻEJ ( KWARTALNY ) OPŁATY NALEŻY UISZCZAĆ NA KONTO GMINY KOSZĘCIN, PRZYPISANE INDYWIDUALNIE, W BANKACH, PLACÓWKACH POCZTOWYCH, BĄDŹ W KASIE URZĘDU GMINY KOSZĘCIN ..

Losowa galeria zdjęciowa

Mapa strony