Urząd Gminy Koszęcin

A- A A+ kontrast normalny kontrast wysoki kontrast kontrast

Łowiectwo

Informacja o miejscach składania zgłoszeń szkód łowieckich wyrządzonych:

1)         w uprawach i płodach rolnych przez dziki, łosie, jelenie, daniele i sarny;

2)         przy wykonywaniu polowania.

Informujemy, że wnioski o szacowanie szkód łowieckich, w tym ustalenie wysokości odszkodowania, właściciel albo posiadacz gruntów rolnych winien składać bezpośrednio do dzierżawcy albo zarządcy obwodu łowieckiego.

1. Obwód łowiecki 57

Koło łowieckie „DĄBROWA”

ul. Chopina 6, 42-286 Koszęcin

2. Obwód łowiecki 58

Koło łowieckie „SOKÓŁ”

ul. Klonowa 5, 42-700 Lubliniec

3. Obwód łowiecki 59

Koło łowieckie „GROT WROCŁAW”

ul. Bernarda Pretficza 28, 50-984 Wrocław

4. Obwód łowiecki 70

Koło łowieckie „GŁUSZEC”

ul. Grzybowa 5, 40-625 Katowice

5. Obwód łowiecki 71

PGL Lasy Państwowe Nadleśnictwo Koszęcin

ul. Sobieskiego 1, 42-286 Koszęcin

 „W skład obwodów łowieckich nie wchodzą: tereny zajęte przez miejscowości niezaliczane do miast, w granicach obejmujących zabudowania mieszkalne i gospodarcze z podwórzami, placami i ulicami oraz drogami wewnątrz tych miejscowości”. W przypadku szkód łowieckich, które wystąpiły na terenach wyłączonych z obwodów łowieckich, szkody te należy zgłaszać do Zarządu Województwa Śląskiego, ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice.

Podstawa prawna: art. 26 pkt 3, 46 ust. 1 i 3 oraz 50 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (Dz. U. 2018, poz. 2033 z późn. zm.)

Link do strony internetowej przedstawiającej mapę z zaznaczonymi granicami obwodów łowieckich: http://orsip.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=142bfa515a0c450282e7b0da00d6cac0/

Po kliknięciu w dowolne miejsce na mapie pojawia się informacja z numerem obwodu łowieckiego oraz linkiem do Uchwały nr IV/30/9/2013 z dnia 21 stycznia 2013 r. w sprawie podziału województwa śląskiego na obwody łowieckie.

 
 
 
 

Załączniki

 1. obwiesz_1.pdf
 2. Obwieszczenie - KŁ Dąbrowa.pdf
 3. Obwieszczenie - Nadleśnictwo Koszęcin.pdf
 4. Polowanie Zbiorowe - KŁ Sokół - 27.01.2019 r..pdf
 5. Obwieszczenie 2019 r. - KŁ Dąbrowa.pdf.pdf
 6. Informacja o polowaniach- Koło Łowieckie GROT.pdf
 7. Informacja o polowaniach - KŁ Głuszec.pdf
 8. Informacja o polowaniach - KŁ Sokół.pdf
 9. Informacja o polowaniach-Nadleśnictwo Koszęcin.pdf
 10. Informacja o polowaniach - KŁ Dąbrowa.pdf
 11. Polowania Nadleśnictwo Koszęcin.pdf
 12. Terminy polowań - Nadleśnictwo Koszęcin.pdf
 13. Odwołanie polowań Nadleśnictwo Koszęcin.pdf
 14. Polowania - Nadleśnictwo Koszęcin.pdf
 15. Polowanie - Nadleśnictwo Koszęcin.pdf
 16. Polowanie - KŁ Dąbrowa.pdf
 17. Zmiana terminu - Nadleśnictwo Koszęcin.pdf
 18. Polowania 06-07.01.2020-Nadleśnictwo Koszęcin.pdf
 19. Polowania Nadleśnictwo Koszęcin-30-31.01.2020.pdf
 20. Odwołanie polowania - Nadleśnictwo Koszęcin.pdf
 21. Informacja o polowaniu - 21.02.2020.pdf
 22. Informacja-zgłaszanie szkód łowieckich.pdf
 23. Informacja Nadleśnictwo Brynek.pdf
 24. Nadleśnictwo Brynek - książka ewidencyjna.pdf
 25. Informacja o polowaniach KŁ Dąbrowa.pdf
 26. Informacja o polowaniu 03.10.2020.pdf
 27. Informacja o zmianie terminu.pdf
 28. Informacja o polowaniach KŁ GROT.pdf
 29. Informacja o polowaniu 15.10.2020.pdf
 30. Informacja o polowaniu 23.10.2020.pdf
 31. Informacja o polowaniach-KŁ Głuszec.pdf
 32. Informacja o polowaniach-KŁ Dąbrowa.pdf
 33. Informacja o polowaniach - KŁ Sokół.pdf
 34. Polowania zbiorowe-Nadleśnictwo Brynek.pdf
 35. Informacja - Nadleśnctwo Koszęcin.pdf
 36. Informacja - Nadleśnictwo Brynek.pdf
 37. Obwieszczenie-plan polowań Nadl. Brynek.docx
 38. Plan polowań - Nadleśnictwo Koszęcin.docx
 39. Plan polowań - Nadleśnictwo Koszęcin.pdf
 40. Obwieszczenie - podział.pdf
 41. 21.12.20-Obwieszczenie Nadleśnictwo Koszęcin.pdf
 42. Informacja Nadleśnictwo Koszęcin 22.12.2020.pdf
 43. Plan polowań - Nadleśnictwo Brynek 29.12.2020.pdf
 44. Plan polowań-Nadleśnictwo Koszęcin 29.12.2020.pdf
 45. Polowania - Nadleśnictwo Brynek 31.12.2020 r..pdf
 46. Polowania-Nadleśnictwo Koszęcin 31.12.2020 r..pdf

Losowa galeria zdjęciowa

Mapa strony