Urząd Gminy Koszęcin

A- A A+ kontrast normalny kontrast wysoki kontrast kontrast

Jakość Powietrza

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informujemy, że w 2019 roku  na terenie województwa śląskiego wystąpił
I poziom ostrzegania – informacyjny i edukacyjny – kolor żółty

Zgodnie z Planem działań krótkoterminowych, stanowiącym część „Programu ochrony powietrza dla terenu województwa śląskiego mającego na celu osiągnięcie poziomów dopuszczalnych substancji w powietrzu oraz pułapu ekspozycji”, wystąpienie I poziomu ostrzegania związane jest z przekroczeniem dopuszczalnej częstości 35 dni w roku kalendarzowym dopuszczalnego poziomu stężeń 24 godzinnych pyłu zawieszonego PM10, wynoszącego 50µg/m³. Przekroczenia te wystąpiły w strefie śląskiej:
- Lubliniec, ul. Szymały od dnia 20 lutego 2019 roku.

 

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska jako główną przyczynę wystąpienia przekroczenia poziomu dopuszczalnego wskazuje oddziaływanie emisji ze spalania paliw do celów grzewczych podczas wystąpienia niekorzystnych warunków meteorologicznych,

 

W związku z wprowadzeniem I poziomu ostrzegania zaleca się:

-OGRANICZENIE DŁUGOTRWAŁEGO PRZEBYWANIA NA OTWARTEJ PRZESTRZENI;

-OGRANICZENIE AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ NA ZEWNĄTRZ;

STOSOWANIE SIĘ DO ZALECEŃ LEKARSKICH (np. profilaktyczne działania osób narażonych na ataki astmy lub duszności)

 

Dodatkowe informacje o jakości powietrza można uzyskać za pośrednictwem poniższych linków:

 

http://katowice.wios.gov.pl

http://powietrze.katowice.wios.gov.pl

 

Załączniki

Losowa galeria zdjęciowa

Mapa strony