Urząd Gminy Koszęcin
A- A A+ kontrast normalny kontrast wysoki kontrast kontrast

Perspektywa 2014-2020r.

Gmina Koszęcin pozyskała w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020 - środki na realizację projektu grantowego „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”. Środki te umożliwiły zakup 22 laptopów oraz 5 oprogramowań niezbędnych do zdalnej nauki dla uczniów szkół podstawowych gminy Koszęcin. Nabyty sprzęt oraz oprogramowanie zostało przekazane najbardziej potrzebującym uczniom. Wartość dofinansowania projektu wyniosła 70.000,00 zł.

Uruchomienie kolejnego naboru wniosków przez Ministerstwo Cyfryzacji umożliwiło Gminie  pozyskanie dodatkowych środków w wysokości 75.000,00 zł. Tym razem z projektu „Zdalna Szkoła+ - w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej”. Pozwoliło to na zakup kolejnych 35 laptopów dla najbardziej potrzebujących uczniów. Sprzęt komputerowy trafi do uczniów  szkół Gminy, w szczególności z rodzin wielodzietnych i umożliwi realizację systemu zdalnej nauki.

 

 

 

 

Budowa zintegrowanych węzłów przesiadkowych wraz z budową dróg rowerowych na terenie gmin powiatu lublinieckiego - Gmina Koszęcin

 

Dofinansowanie projektu "Budowa zintegrowanych węzłów przesiadkowych wraz z budową dróg rowerowych na terenie gmin powiatu lublinieckiego - Gmina Koszęcin" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

 

Oś Priorytetowa 4. "Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna"
Działanie 4.5. "Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie"
Poddziałanie 4.5.1. "Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie - ZIT".
 
 
Całkowita wartość projektu wynosi 4 153 100,00 zł.
Współfinansowanie UE w kwocie 3 530 050,00 zł.
 

 

Losowa galeria zdjęciowa

Mapa strony