Urząd Gminy Koszęcin

A- A A+ kontrast normalny kontrast wysoki kontrast kontrast

Pytanie do Wójta

zadaj pytanie
2020-10-23 07:08:53 Janusz

Wg jakich norm nowe ławki w Koszecinie zamontowane są 20 cm nad ziemią? Dlaczego nie mają podłokietników? Próbował pan na nich usiąść? A WSTAĆ? Dla kogo one są? Dla psów? Kolejne wyrzucone pieniądze.

Odpowiedź 2020-10-28 11:23:54: Szanowny Panie Januszu, ławki o które Pan pyta nie są nowe. Zgodnie z wnioskiem o realizacji wymiany tylko odeskowania, zadecydowali sami mieszkańcy Koszęcina na zebraniu wiejskim, przeznaczając na ten cel środki z funduszu sołeckiego. Zachęcam do udziału w tych zebraniach, by mieć wpływ na zadania realizowane ze środków przeznaczonych na każde sołectwo. Z poważaniem Zbigniew Seniów Wójt Gminy Koszęcin

2020-10-15 19:31:52 Obserwator

Witam, Panie Wójcie kiedy zamierza Pan zmienić samochód służbowy? Czy osoba z Takim wizerunkiem i stosownymi wartościami winna jeździć takim samochodem?

Odpowiedź 2020-10-16 11:58:00: Obserwatorze, samochód służbowy będzie eksploatowany dopóki będzie sprawny technicznie. Z poważaniem Zbigniew Seniów Wójt Gminy Koszęcin.

2020-10-15 18:56:27 Obserwator

Witam, P. Wójcie czy jest Pan świadomy zabiegów stosowanych na PSZOKU w Koszęcinie? Proszę wybrać się na wizytację - proponuję sobotę - ta kwestia daje dużo do życzenia i wzajemnego przemyślenia.

Odpowiedź 2020-10-16 12:03:27: Obserwatorze, celem zgłoszenia uwag dotyczących funkcjonowania tzw. PSZOKa proszę o kontakt bezpośrednio z Referatem Odpadów Komunalnych, tel. 34 3576 100 w. 120, 34 3210 820. Z poważaniem Zbigniew Seniów Wójt Gminy Koszęcin.

2020-10-15 18:46:51 Obserwator

Witam, kto z ramienia Gminy jest odpowiedzialny za odbiór wykonania nawierzchni w technologii destrukt wraz ze zjazdami? Czy przedmiotowy zakres jest zgodny z aktualnymi normami oraz wymaganiami?

Odpowiedź 2020-10-16 12:26:31: Obserwatorze, celem uzyskania informacji o zakresie obowiązków poszczególnych pracowników Urzędu proszę o kontakt bezpośrednio z Kierownikiem Referatu Gospodarki Komunalnej i Zamówień Publicznych, tel. 34 3576 100 w. 132, 34 3210 832. Z poważaniem Zbigniew Seniów Wójt Gminy Koszęcin.

2020-10-15 18:20:03 Obserwator

Panie Wójcie kto w Gminie sprawdza projekty? Dlaczego w projekcie ul. Gąski nie została ujęta infrastruktura towarzysząca tak aby uzyskać max. ilość punktów przy weryfikacji wniosku o dofinansowanie?

Odpowiedź 2020-10-16 12:27:04: Obserwatorze, celem omówienia szczegółów składanych wniosków o dofinasowanie, proszę o kontakt z Referatem Gospodarki Komunalnej i Zamówień Publicznych, tel. 34 3576 100 w. 132, 34 3210 832. Z poważaniem Zbigniew Seniów Wójt Gminy Koszęcin.

2020-10-15 15:23:58 Janek

Witam. Czy gmina da radę do świąt Bożego Narodzenia obciąć żywopłot przy ul jodłowej? Bo minął miesiąc od ostatniej odpowiedzi, a nic się nie zmieniło.

Odpowiedź 2020-10-20 11:07:42: Szanowny Panie Janku, żywopłot został już przycięty. Opóźnienia w realizacji zadania wyniknęły z panujących w ostatnich tygodniach niesprzyjających warunków pogodowych. Z poważaniem, Zbigniew Seniów Wójt Gminy Koszęcin

2020-10-14 07:50:03 Obserwator

Panie Wójcie, ile projektów straciło już swoją ważność? Ile kosztował projekt przebudowy ul. Gąski którego nie zrealizowano? Czy niepotrzebne wydawanie pieniędzy w Gminie to ostatnio standard GMINY?

Odpowiedź 2020-10-15 13:56:50: Obserwatorze, Gmina Koszęcin dwukrotnie występowała o dofinansowanie zadania „Przebudowa drogi gminnej ulicy Ks. Gąski w Koszęcinie". W tym celu Gmina była zobowiązana posiadać kompletną dokumentacją projektową. Niestety nie udało się pozyskać wsparcia zewnętrznego na realizację przedsięwzięcia w okresie obowiązywania pozwolenia na budowę, a wysoki koszt inwestycji nie pozwolił na jej realizację ze środków własnych. W celu poprawy stanu technicznego drogi podjęto więc decyzję o tańszym rozwiązaniu, czyli remoncie. Z poważaniem Zbigniew Seniów Wójt Gminy Koszęcin

2020-10-13 10:32:08 Obserwator

Panie Wójcie.Z uporem maniaka pytam po raz kolejny - kiedy zacznie pan pozyskiwać środki z zewnątrz wzorem innych gmin na inwestycje np.kanalizacje

Odpowiedź 2020-10-13 16:13:46: Obserwatorze, Gmina aktywnie pozyskuje środki zewnętrzne z różnych źródeł. Nie każdy jednak konkurs/nabór wniosków jest dedykowany Gminie tj. Gmina często nie spełnia warunków umożliwiających ubieganie się o dofinansowanie. Z poważaniem Zbigniew Seniów Wójt Gminy Koszęcin

2020-10-12 16:15:13 Anna

Proszę o wytłumaczenie w jakim celu została wybudowana ta stodoła za 57 tyś przy osp wierzbiu naprawdę nie ma ważniejszych inwestycji tym bardziej że na imprezy na razie sie nie zanosi

Odpowiedź 2020-10-13 10:13:36: Szanowna Pani, o realizacji budowy wiaty zadecydowali sami mieszkańcy Wierzbia na zebraniu wiejskim, przeznaczając na ten cel środki z funduszu sołeckiego. Zachęcam do udziału w tych zebraniach, by mieć wpływ na zadania realizowane ze środków przeznaczonych na każde sołectwo. Z poważaniem Zbigniew Seniów Wójt Gminy Koszęcin

2020-10-11 20:35:38 Wawrzyn

Witam!Na końcu ul.Gąski straszy połamaną i pokrzywiona ławka ledwo widoczna wśród traw i krzaków. Może by ją naprawić albo zlikwidować?

Odpowiedź 2020-10-12 12:59:16: Witam, sprawę przekazałem do Referatu Gospodarki Komunalnej i Zamówień Publicznych Urzędu Gminy Koszęcin. Z poważaniem Zbigniew Seniów Wójt Gminy Koszęcin

2020-10-11 10:59:35 Renia

Panie Wójcie czy gmina nie ma obowiazku i chęci dopłacać się do wywozu śmieci z cmentarza w Koszęcinie? Przecież to nie jest tylko cmentarz parafialny jest to też cmentarz komunalny

Odpowiedź 2020-10-12 10:05:31: Szanowana Pani, cmentarz przy kościele p.w. Świętej Trójcy stanowi własność Rzymsko-Katolickiej Parafii Świętej Trójcy w Koszęcinie i jest cmentarzem parafialnym. Jeśli cmentarz parafialny stanowi majątek Parafii jako kościelnej osoby prawnej, do tej Parafii należy również utrzymanie i zarządzanie tym cmentarzem. Powyższe wynika bezpośrednio z art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych. Gmina nie ma jakichkolwiek podstaw prawnych do finansowania kosztów utrzymania cmentarzy parafialnych, w tym np. w zakresie wywozu odpadów. Parafia jest uprawniona do pobierania opłat za korzystanie z cmentarzy i urządzeń cmentarnych - co też zresztą czyni. Każdy wydatek z budżetu Gminy musi mieć podstawę prawną. Gmina nie może pokrywać kosztów finansowania cmentarza wyznaniowego. Nieprawdziwe są twierdzenia, jakoby cmentarz przy kościele p.w. Świętej Trójcy „służył jako cmentarz komunalny". Gmina Koszęcin nigdy nie była i nie jest zarządcą wskazanego cmentarza. Z poważaniem Zbigniew Seniów Wójt Gminy Koszęcin

2020-10-09 22:17:13 Obserwator

Panie Wójcie czy ktoś kiedyś pomyślał o wizerunku budynku Gminy Koszęcin? Projekt na Termomodernizację stracił już dawno ważność. Kto czuwa nad sprawami dot. ważności terminów pozwoleń budowlanych?

Odpowiedź 2020-10-12 14:43:13: Obserwatorze, gdy zostałem Wójtem postanowiłem, że nie będę pracował w wyremontowanym budynku, kiedy mieszkańcy nie mają dróg, wodociągów itd. Przyjdzie kiedyś pora na wyremontowanie budynku, ale obecnie nie jest to najpilniejsza z potrzeb. Z poważaniem Zbigniew Seniów Wójt Gminy Koszęcin

2020-10-09 22:12:02 Janusz

Kto za placami mieszkańców Gminy Koszęcin wykonuje zadanie dot. Wiaty drewnianej w miejscowości Wierzbie? Kiedy zostanie opublikowany na BIP-e wybór Wykonawcy robót???

Odpowiedź 2020-10-13 10:23:27: Szanowny Panie Januszu, wykonania wiaty wolnostojącej w miejscowości Wierzbie to zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego - o realizacji właśnie tego zadania zadecydowali mieszkańcy sołectwa Wierzbie na zebraniu wiejskim. Zaproszenie do składania ofert na wykonanie wiaty zostało zamieszczone na stronie BIP Urzędu Gminy, podobnie jak zestawienie złożonych ofert. Z poważaniem Zbigniew Seniów Wójt Gminy Koszęcin

2020-10-09 09:54:22 Pegi

Sprawa starych kopciuchów. Przedstawił Pan ustawy i paragrafy, lecz dalej nie wiadomo jak to będzie wyglądać w praktyce, czyli fizycznie?

Odpowiedź 2020-10-12 12:56:15: Witam, brak jest jednoznacznych przepisów odnoszących się do kompetencji w zakresie kontroli przestrzegania „uchwał antysmogowych". Gmina przeprowadza kontrole przestrzegania i stosowania prawa ochrony środowiska w stosunku do osób fizycznych niebędących przedsiębiorcami, w oparciu o przepisy ustawy – Prawo ochrony środowiska. Z poważaniem Zbigniew Seniów Wójt Gminy Koszęcin

2020-10-08 18:01:58 Matz32

Czy nasza gmina kompletnie olala tenat budowy Drg Rowerowycg czy moze jest jednak jakas strategia pozyskania funduszy w nowej prespektywie Unijnej ? PS poco ten limit 200 znakow ..

Odpowiedź 2020-10-12 10:07:03: Witam, trwają prace projektowe związane z budowę dwóch odcinków ścieżek rowerowych przy DW906. Warunkiem wystąpienia o jakiekolwiek dofinansowanie jest posiadanie kompletnej dokumentacji projektowej. Drugim koniecznym warunkiem jest ogłoszenie konkursu przez podmioty udzielające dofinansowania, z którego Gmina mogłaby skorzystać. Z poważaniem Zbigniew Seniów Wójt Gminy Koszęcin

2020-10-08 16:47:39 Obserwator

Czy budowę oczyszczalni obiecywał Pan w roku 2020? Czy ktoś czuwa na nad procedurą projektową? Terminy można przesunąć jednak smród cały czas pozostaje!

Odpowiedź 2020-10-20 12:27:33: Obserwatorze, dokumentacja projektowa jest obecnie weryfikowana pod kątem kompletności oraz prawidłowości. Opóźnienia w realizacji dokumentacji nastąpiły z przyczyn od Gminy niezależnych. Z poważaniem Zbigniew Seniów Wójt Gminy Koszęcin

2020-10-07 15:10:39 Pegi

"...z końcem przyszłego roku upływa termin, w którym konieczna jest wymiana kotłów c.o. starszych niż 10 lat .." Tu pojawia się pytanie - kto to zweryfikuje? ????

Odpowiedź 2020-10-09 09:04:42: Szanowna Pani, uchwała antysmogowa to regulacja prawna, dotycząca wszystkich użytkowników kotłów, pieców i kominków na paliwo stałe w województwie śląskim. Sankcje stosowane w przypadku naruszenia postanowień uchwały określone zostały w art. 334 Prawa ochrony środowiska, który stanowi, że „kto nie przestrzega ograniczeń, nakazów lub zakazów, określonych w uchwale sejmiku województwa przyjętej na podstawie art. 96, podlega karze grzywny". Organem uprawnionym do nakładania mandatów na podstawie art. 334 Prawa ochrony środowiska jest Policja oraz Inspektor Ochrony Środowiska. Z poważaniem Zbigniew Seniów Wójt Gminy Koszęcin.

2020-10-05 20:37:39 Pegi

Nadchodzą zimne dni i nocki więc zaczyna się trucie z kopciuchów szumnie nazywanymi kołami CO i jak zwykle "nie można nic z tym zrobić"! W miastach jest chociaż straż miejska a u nas co? Bezsilność!

Odpowiedź 2020-10-06 10:23:16: Witam, informuję iż Gmina Koszęcin od lat prowadzi szereg działań zmierzających do sukcesywnej poprawy jakości powietrza w Naszej Gminie. Przy tej okazji przypominam, iż z końcem przyszłego roku upływa termin, w którym konieczna jest wymiana kotłów c.o. starszych niż 10 lat oraz takich, które nie posiadają tabliczki znamionowej. Z poważaniem Zbigniew Seniów Wójt Gminy Koszęcin

2020-10-05 07:54:08 Dolnik

Szkoda że z tą drogą nic nie da sie zrobić bo uważam (i większość mieszkańców) że była by tam idealna obwodnica koszęcina.czyli wszystkich ulic sąsiadujących z ul.Dąbrówki.pozdrawiam

Odpowiedź 2020-10-05 14:47:32: Witam, z uwagi na uwarunkowania prawno-własnościowe, nie ma możliwości zrealizowania wskazanej w pytaniu inwestycji. Z poważaniem Zbigniew Seniów Wójt Gminy Koszęcin

2020-10-05 07:38:00 Obserwator

Czy do planowanej budowy nowego przedszkola w Rusinowicach zostaną wykorzystane środki unijne czy tylko gminne ? Jeżeli bez środków unijnych to dlaczego ?

Odpowiedź 2020-10-05 15:28:01: Szanowny Obserwatorze, uprzejmie informuję, że w celu niezwłocznej realizacji rozbudowy budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rusinowicach zabezpieczono środki własne gminy. Pozyskanie środków unijnych na realizację projektów jest uzależnione od ogłoszenia naboru wniosków przez właściwe podmioty koordynujące udzielanie dotacji, najczęściej w ramach wcześniej zaplanowanych alokacji. Zgodnie ze znanymi nam harmonogramami naboru wniosków na infrastrukturę edukacyjną dotyczącą rozbudowy przedszkoli w roku 2020 nie przewidziano naborów. W celu pozyskania środków zewnętrznych złożyliśmy wniosek o dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Z poważaniem, Zbigniew Seniów Wójt Gminy Koszęcin

Znaleziono: 651 pozycji
Strona 2 z 33 << poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 .. 33 następna >>

Losowa galeria zdjęciowa

Mapa strony