Urząd Gminy Koszęcin
A- A A+ kontrast normalny kontrast wysoki kontrast kontrast

Pytanie do Wójta

zadaj pytanie
2019-12-13 10:16:30 Karol

Witam Mam pytanie...dlaczego w naszej gminie tak pozno wysyłane są piaskarki, gdy na drogach moozna tańczyć. Ludzie jeżdzą do pracy na 6, a na drodze lodowisko. O godzinie 9 to już nie potrzebne

Opowiedź 2019-12-16 12:35:49: Witam, oczywiście zwrócę uwagę służbom komunalnym oraz zlecę pracownikom wzmocnienie nadzoru nad firmami zewnętrznymi realizującymi usługę odśnieżania dróg gminnych. Z poważaniem Zbigniew Seniów Wójt Gminy Koszęcin

2019-12-13 08:53:03 Szary

Dlaczego piaskarki znów nie wyjechały na drogi, skoro wiadomo było, że będą oblodzenia??

Opowiedź 2019-12-16 12:35:34: Witam, oczywiście zwrócę uwagę służbom komunalnym oraz zlecę pracownikom wzmocnienie nadzoru nad firmami zewnętrznymi realizującymi usługę odśnieżania dróg gminnych. Z poważaniem Zbigniew Seniów Wójt Gminy Koszęcin

2019-12-09 16:42:01 Roman

Projekt uchwały o wysokości opłat za wywóz śmieci nie został opublikowany, ani z pozostałymi projektami ani dzisiaj, a urząd nie jest czynny po 18-tej, kiedy mieszkańcy kończą pracę.

Opowiedź 2019-12-10 13:42:13: Szanowny Panie Romanie, wszystkie materiały dotyczące sesji są opublikowane na stronie BIP Urzędu Gminy w Koszęcinie - Ogłoszenia, zakładka Komunikaty. Bezpośredni link został zamieszczony również na stronie internetowej Urzędu Gminy - www.koszecin.pl zakładka Rada Gminy - Terminarz. Z poważaniem Zbigniew Seniów Wójt Gminy Koszęcin

2019-12-06 21:11:23 Roman

Sesja rady gminy we wtorek, gdzie jest projekt uchwały o wysokości opłat za śmieci?

Opowiedź 2019-12-09 09:38:27: Szanowny Panie Romanie, projekt uchwały został opublikowany na stronie BIP Urzędu Gminy w Koszęcinie oraz jest dostępny w biurze Rady Gminy. Z poważaniem Zbigniew Seniów Wójt Gminy Koszęcin

2019-12-06 13:05:27 Wiktor

Dzień dobry. Czy mógłby się ktoś zainteresować wystającą klapą kanalizacji w drodze ul. Ligonia w pobliżu sklepu Hydrex? Jadąc od strony Biedronki w kierunku ZPITŚ można urwać co nieco spod auta.

Opowiedź 2019-12-10 13:26:24: Szanowny Panie Wiktorze, w trakcie oględzin ustalono, że pokrywa studzienki nie wystaje ponad nawierzchnię ul. Ligonia. W obrębie studzienki występuje jednak ubytek 5 kostek nawierzchni, które zostaną uzupełnione w najbliższym czasie. Z poważaniem Zbigniew Seniów Wójt Gminy Koszęcin

2019-12-04 00:31:37 Barbara

Witam, czy gmina złoży wniosek/projekt do PKP, aby w ramach programu kolej+ do Strzebinia dojeżdżało więcej pociągów?

Opowiedź 2019-12-04 13:53:01: Szanowna Pani Barbaro, założenia Programu Kolej Plus wychodzą naprzeciw postulatom marszałków wojewódzkich jako organizatorów publicznego transportu zbiorowego. Projekt nowelizacji ustawy o transporcie kolejowym zakłada przekazywanie samorządom wojewódzkim nieczynnych linii kolejowych w trybie umów, ale bez kosztów dzierżawy czy najmu nieruchomości. Tym samym Program ten nie jest dedykowany dla gmin. Z poważaniem Zbigniew Seniów Wójt Gminy Koszęcin

2019-11-25 09:54:22 Renata

Ile głosów oddali mieszańcy poszczególnych miejscowości w budżecie obywatelskim?

Opowiedź 2019-11-25 14:51:02: Szanowna Pani Renato, protokół z głosowania obejmuje łączną ilość głosów, bez podziału na poszczególne miejscowości. Liczba kart wyjętych z urny: 58, liczba głosów ważnych - 47, liczba głosów nieważnych – 11. Z poważaniem Zbigniew Seniów Wójta Gminy Koszęcin

2019-11-21 18:58:18 Arkadiusz

Panie wójcie,wczoraj byla równana ul.Lubliniecka.Dla mnie porażka,zapraszam na wizję-dziury wyrosły jak grzyby po deszczu.

Opowiedź 2019-12-02 08:14:44: Szanowny Panie Arkadiuszu, droga została wyrównana w dniu 20 listopada 2019 r. Uzupełnienie największych ubytków drogi wykonano w dniu 26 listopada 2019 r. Z poważaniem Zbigniew Seniów Wójt Gminy Koszęcin

2019-11-19 00:21:23 Achim

Witam. Piszę w sprawie ulicy Dębowej i jodłowej. Słyszałem że jest już projekt, czy przetarg na remont będzie jeszcze w tym roku? Pozdrawiam Joachim

Opowiedź 2019-11-19 11:02:37: Szanowny Panie, termin wykonania projektu drogi wraz z budową kanalizacji deszczowej oraz uzyskaniem zezwolenia na realizację inwestycji drogowej ulicy Dębowej oraz ulicy Jodłowej w Koszęcinie upływa w dniu 16 grudnia 2019 r. Z poważaniem Zbigniew Seniów Wójt Gminy Koszęcin

2019-11-18 07:36:08 Joanna

Dzień dobry, kiedy będzie wybudowany wodociąg dla m. Łazy?Mieszkańcy odczuwają brak wody w swoich studniach, a beczkowóz to nie rozwiązanie na lata.

Opowiedź 2019-11-20 10:51:55: Szanowna Pani, nadal szukamy możliwości pozyskania środków zewnętrznych na wybudowanie wodociągu w Łazach. W przypadku uzyskania dofinansowania tej inwestycji przez WFOŚiGW istotnym problemem okazują się wysokie koszty niekwalifikowane takie jak np. koszty nadzoru, koszty odtworzenia nawierzchni czy koszty podatku VAT. Wydatki te wymagają zaangażowania bardzo dużych środków własnych. Inne analizowane możliwości pozyskania dofinansowania uzależnione są przede wszystkim od ogłoszenia konkursów przez instytucje odpowiedzialne za udzielanie wsparcia finansowego. Ponadto przy tak dużej inwestycji musimy liczyć się z koniecznością posiadania znacznych środków budżetowych na pokrycie naszego wkładu własnego. Podwyżki płac w oświacie i planowane niższe dochody z powodu wprowadzenia nowego zwolnienia w PIT powodują, że nasza Gmina nie będzie miała niestety zdolności finansowej do pełnej realizacji zaplanowanych zadań inwestycyjnych. Z poważaniem, Zbigniew Seniów Wójt Gminy Koszęcin

2019-11-17 20:53:48 Grzegorz

Kiedy i z jakiego powodu zniknęła sekretarz gminy?

Opowiedź 2019-11-18 08:37:31: Szanowny Panie Grzegorzu, dotychczasowa Sekretarz Gminy została na podstawie porozumienia pracodawców samorządowych przeniesiona z końcem września 2019 r. do Urzędu Gminy w Tworogu na inne stanowisko urzędnicze. Obecnie trwa nabór na stanowisko Sekretarza Gminy Koszęcin. Z poważaniem Zbigniew Seniów Wójt Gminy Koszęcin.

2019-11-16 23:31:02 Michał

Panie Wojcie prosze o pilna interwencje w sprawie ciemnosci na ul Dworcowa Koszecin od okolo tygodnia oraz o uzupelnienie oswietlenia bo na alejce jest ciemno jak

Opowiedź 2019-11-18 11:25:42: Szanowny Panie, ostatnia awaria została usunięta w zeszłym tygodniu. Kolejna awaria oświetlania na ul. Dworcowej została zgłoszona w dniu 18 listopada 2019 r. do TAURONu, czekamy na interwencję. Z poważaniem Zbigniew Seniów Wójt Gminy Koszęcin.

2019-11-12 12:23:08 Henryk

Gdzie można oddać styropian pozostały po ociepleniu domu?

Opowiedź 2019-11-13 10:51:24: Szanowny Panie Henryku, proszę o kontakt bezpośrednio z pracownikami Urzędu Gminy, którzy zajmują się sprawami związanymi z gospodarką odpadami komunalnymi - 34 3576 100 w. 120, 34 3210 820. Pracownicy wskażą możliwe miejsca przekazania styropianu. Z poważaniem Zbigniew Seniów Wójt Gminy Koszęcin

2019-11-09 09:38:44 Joanna

Witam czy gdzieś w gminie można oddać np.na biednych kołdry,pierzyny,meble,itp.Bo dużo ludzi to wyrzuca a mogli by jeszcze inni z tego skorzystać

Opowiedź 2019-11-12 08:27:36: Szanowna Pani Joanno, proszę o kontakt w tej sprawie bezpośrednio z Kierownikiem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koszęcinie - tel. 34 352 40 83. Z poważaniem Zbigniew Seniów Wójt Gminy Koszęcin

2019-11-06 20:20:12 Jolanta

Kiedy będzie można bezpiecznie dojść do stacji kolejowej na pociąg 5.10? Obecnie panują ,,egipskie ciemności" i masa liści. Dziwne, że przedłużenie tej ulicy, ulica Cegielniana zawsze oświetlona.

Opowiedź 2019-11-08 09:03:52: Szanowna Pani, kolejna awaria oświetlania na ul. Dworcowej została zgłoszona już na początku tygodnia do TAURONu, czekamy na interwencję. Umowa na usuwanie i utylizację liści została już podpisana. Wykonawca niezwłocznie przystąpi do realizacji zleconych mu prac. Z poważaniem Zbigniew Seniów Wójt Gminy Koszęcin.

2019-11-05 14:17:30 Arkadiusz

Panie wójcie,wracając do monitoringu - fajnie,że Koszęcin ma kamery. A co z Rusinowicami ?

Opowiedź 2019-11-12 07:52:24: Szanowny Panie Arkadiuszu, monitoring w miarę posiadanych środków będzie rozbudowywany. Trudno jednak wyobrazić sobie ustawienie kamer przy każdej ulicy w miejscowościach naszej Gminy. Tym niemniej proszę zwrócić uwagę swoim radnym i sołtysowi na punkty wymagające zamontowania kamer ze względów na bezpieczeństwo. Państwa sugestie będą analizowane we współpracy z Policją. Z poważaniem Zbigniew Seniów Wójt Gminy Koszęcin

2019-11-05 14:13:46 Arkadiusz

Rusinowice czekają na pompę,nie przyjmują ścieków.O rozbudowie oczyszczalni też cicho.Co dalej,bo poniżej -10st beczka przestanie jeździć a innych nie ma

Opowiedź 2019-11-06 11:51:24: Szanowny Panie Arkadiuszu, posiada Pan błędne informacje - pompa w oczyszczalni działa, jest sprawna. Oczyszczalnia będzie zmodernizowana i rozbudowana. Termin wykonania zleconej dokumentacji projektowej przebudowy i rozbudowy oczyszczalni ścieków upływa w grudniu 2019 r. Z poważaniem Zbigniew Seniów Wójt Gminy Koszęcin

2019-11-01 12:51:01 Podlesie

C d....,to może byłaby możliwość przyłączenia ul. Podlesie w granice administracyjne Lublinca może wówczas mielibyśmy wsparcie w samorządzie?XXIwiek!?

Opowiedź 2019-11-06 12:08:28: Witam, ul. Podlesie w Sadowie jest drogą powiatową, jej utrzymanie czy też remont należy do Starostwa Powiatowego jako zarządcy drogi. Powyższe wynika wprost z regulacji ustawy o drogach publicznych. Pismem z dnia 13 marca 2019 r. wystąpiliśmy do Starostwa o naprawę nawierzchni asfaltowej wskazanej drogi. W zeszłym miesiącu zarządca drogi wykonał bieżącą konserwację masą asfaltową na zimno. Nieprawdą jest, że nie wykonałem żadnych prac zmierzających do rozwiązania problemu braku kanalizacji. Zleciłem bowiem przygotowanie niezbędnej dokumentacji projektowej. Budowa kanalizacji w ul. Podlesie jest bardzo kosztowną inwestycją. Kosztorys inwestorski w zakresie budowy kanalizacji opiewa na kwotę 5 402 097,88 zł. Realizacja tej inwestycji bez udziału środków zewnętrznych uniemożliwiłaby przeprowadzenie jakichkolwiek innych inwestycji na terenie Gminy. Należy zwrócić uwagę na galopujący wzrost kosztów realizacji inwestycji w ciągu ostatnich trzech lat, co zmusza nas do weryfikacji wcześniejszych planów inwestycyjnych. Na wskazanej ulicy mamy obecnie 42 odbiorców wody. Tymczasem obszar nieskanalizowany obejmuje całą miejscowość Sadów i Wierzbie, a także inne rejony naszej Gminy. Celem doraźnego rozwiązania problemu, Gmina zakupiła wóz asenizacyjny. Obecnie zakład budżetowy świadczy usługę wywozu nieczystości płynnych, gromadzonych w zbiornikach bezodpływowych, znajdujących się na posesjach, należących do mieszkańców Gminy Koszęcin, nieposiadających możliwości przyłączenia do sieci kanalizacyjnej. Z kolei zmiana granic Gminy należy do kompetencji Rady Ministrów i nie zależy od woli poszczególnych mieszkańców, lecz wymaga przeprowadzenia konsultacji ze wszystkimi mieszkańcami, także Gminy, do której proponuje się włączyć dany teren. Z poważaniem Zbigniew Seniów Wójt Gminy Koszęcin

2019-11-01 10:18:31 Podlesie

Co z kan-cją która Pan obiecywał przed wyborami, co z drogą, bo nie wystosował Pan żadnego pisma do SP jak Pan obiecał, z kim rozmawiać skoro włodarz naszej gminy jest nieskuteczny...cd

Opowiedź 2019-11-06 12:08:18: Witam, ul. Podlesie w Sadowie jest drogą powiatową, jej utrzymanie czy też remont należy do Starostwa Powiatowego jako zarządcy drogi. Powyższe wynika wprost z regulacji ustawy o drogach publicznych. Pismem z dnia 13 marca 2019 r. wystąpiliśmy do Starostwa o naprawę nawierzchni asfaltowej wskazanej drogi. W zeszłym miesiącu zarządca drogi wykonał bieżącą konserwację masą asfaltową na zimno. Nieprawdą jest, że nie wykonałem żadnych prac zmierzających do rozwiązania problemu braku kanalizacji. Zleciłem bowiem przygotowanie niezbędnej dokumentacji projektowej. Budowa kanalizacji w ul. Podlesie jest bardzo kosztowną inwestycją. Kosztorys inwestorski w zakresie budowy kanalizacji opiewa na kwotę 5 402 097,88 zł. Realizacja tej inwestycji bez udziału środków zewnętrznych uniemożliwiłaby przeprowadzenie jakichkolwiek innych inwestycji na terenie Gminy. Należy zwrócić uwagę na galopujący wzrost kosztów realizacji inwestycji w ciągu ostatnich trzech lat, co zmusza nas do weryfikacji wcześniejszych planów inwestycyjnych. Na wskazanej ulicy mamy obecnie 42 odbiorców wody. Tymczasem obszar nieskanalizowany obejmuje całą miejscowość Sadów i Wierzbie, a także inne rejony naszej Gminy. Celem doraźnego rozwiązania problemu, Gmina zakupiła wóz asenizacyjny. Obecnie zakład budżetowy świadczy usługę wywozu nieczystości płynnych, gromadzonych w zbiornikach bezodpływowych, znajdujących się na posesjach, należących do mieszkańców Gminy Koszęcin, nieposiadających możliwości przyłączenia do sieci kanalizacyjnej. Z kolei zmiana granic Gminy należy do kompetencji Rady Ministrów i nie zależy od woli poszczególnych mieszkańców, lecz wymaga przeprowadzenia konsultacji ze wszystkimi mieszkańcami, także Gminy, do której proponuje się włączyć dany teren. Z poważaniem Zbigniew Seniów Wójt Gminy Koszęcin

2019-11-01 09:59:39 Podlesie

Z tego co obserwuje i czytam to nie robi Pan nic dla mieszkańców ul. Podlesie tego co Pan obiecał przed wyborami w 2016 r. a mamy końcówkę 2019. Jakie plany na 2020r. ma Pan związane z ul. Podlesie.

Opowiedź 2019-11-06 11:52:54: Witam, ul. Podlesie w Sadowie jest drogą powiatową, jej utrzymanie czy też remont należy do Starostwa Powiatowego jako zarządcy drogi. Powyższe wynika wprost z regulacji ustawy o drogach publicznych. Pismem z dnia 13 marca 2019 r. wystąpiliśmy do Starostwa o naprawę nawierzchni asfaltowej wskazanej drogi. W zeszłym miesiącu zarządca drogi wykonał bieżącą konserwację masą asfaltową na zimno. Nieprawdą jest, że nie wykonałem żadnych prac zmierzających do rozwiązania problemu braku kanalizacji. Zleciłem bowiem przygotowanie niezbędnej dokumentacji projektowej. Budowa kanalizacji w ul. Podlesie jest bardzo kosztowną inwestycją. Kosztorys inwestorski w zakresie budowy kanalizacji opiewa na kwotę 5 402 097,88 zł. Realizacja tej inwestycji bez udziału środków zewnętrznych uniemożliwiłaby przeprowadzenie jakichkolwiek innych inwestycji na terenie Gminy. Należy zwrócić uwagę na galopujący wzrost kosztów realizacji inwestycji w ciągu ostatnich trzech lat, co zmusza nas do weryfikacji wcześniejszych planów inwestycyjnych. Na wskazanej ulicy mamy obecnie 42 odbiorców wody. Tymczasem obszar nieskanalizowany obejmuje całą miejscowość Sadów i Wierzbie, a także inne rejony naszej Gminy. Celem doraźnego rozwiązania problemu, Gmina zakupiła wóz asenizacyjny. Obecnie zakład budżetowy świadczy usługę wywozu nieczystości płynnych, gromadzonych w zbiornikach bezodpływowych, znajdujących się na posesjach, należących do mieszkańców Gminy Koszęcin, nieposiadających możliwości przyłączenia do sieci kanalizacyjnej. Z kolei zmiana granic Gminy należy do kompetencji Rady Ministrów i nie zależy od woli poszczególnych mieszkańców, lecz wymaga przeprowadzenia konsultacji ze wszystkimi mieszkańcami, także Gminy, do której proponuje się włączyć dany teren. Z poważaniem Zbigniew Seniów Wójt Gminy Koszęcin

Znaleziono: 477 pozycji
Strona 2 z 24 << poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 .. 24 następna >>

Losowa galeria zdjęciowa

Mapa strony