Urząd Gminy Koszęcin

A- A A+ kontrast normalny kontrast wysoki kontrast kontrast

Pytanie do Wójta

zadaj pytanie
2018-01-18 19:20:32 Śnieg

Witam. Co z zalegającym od ponad dwóch dni śniegiem na ul. Jodłowej w Koszęcinie?

Odpowiedź 2018-01-23 08:38:04: Witam, Pana informacja została przekazana pracownikom zajmującym się odśnieżaniem dróg gminnych. Z poważaniem, Wójt Gminy Koszęcin Zbigniew Seniów

2018-01-17 14:05:11 Mieszkanka

Ponawiam pytanie- kiedy powstanie chodnik na ul. Cieszowskiej? Droga jest niebezpieczna dla pieszych!

Odpowiedź 2018-01-23 08:28:58: Szanowna Pani, Ulica Cieszowska w Koszęcinie jest drogą kategorii powiatowej. W związku z powyższym pytanie zostanie przekazane Starostwu Powiatowemu w Lublińcu. Jeśli ze strony Starostwa Powiatowego w Lublińcu zostanie przedstawiona propozycja wykonania inwestycji wspólnie z Gminą Koszęcin, taki wniosek zostanie rozpatrzony. Z poważaniem, Wójt Gminy Koszęcin Zbigniew Seniów

2018-01-12 17:58:32 Anna

Nawiązując do odp. z 9.1.18 r. P. Wójta dot. drogi od Koszęcina - przejazd kolejowy do Piłki -Koszęcińska ii od Posmyka. Odwiedzający rezygnują z tego powodu z uroków tego miejsca.

Odpowiedź 2018-02-02 11:39:58: Witam, Droga od Koszęcina - przejazd kolejowy do Piłki - ul. Koszęcińska od Posmyka jest drogą powiatową. Pana uwagi zostaną przekazane do Starostwa Powiatowego w Lublińcu. Z poważaniem, Wójt Gminy Koszęcin Zbigniew Seniów

2018-01-11 19:41:25 Boronowska

Na Boronowskiej 24 kopcą na dwa kominy. Konieczna jest pilna kontrola przez pobranie próbek z kotłów. Patrol powinien patrzyć jak wali dymem na całą wieś, tego nie da się nie zauważyć.

Odpowiedź 2018-04-11 12:07:31: Dzień dobry, wszystkie zgłoszenia dotyczące termicznego przetwarzania paliw niedozwolonych w domowych instalacjach centralnego ogrzewania są sukcesywnie weryfikowane. Z poważaniem, Wójt Gminy Koszęcin Zbigniew Seniów

2018-01-06 20:08:42 Anna

W Piłce posiadamy dom letniskowy, dojazd do niego jest utrudniony ze względu na fatalny stan drogi. Czy przewiduje się poprawę jakości tych dróg.

Odpowiedź 2018-01-09 12:44:52: Witam, z uwagi na fakt, że na terenie Piłki przebiegają drogi kategorii powiatowej i gminnej, proszę o uszczegółowienie, której drogi dotyczy informacja. Z poważaniem, Wójt Gminy Koszęcin Zbigniew Seniów

2017-12-19 20:19:34 XxX

Witam! Bardzo intryguje mnie kwestia: ilu mieszkańców mieszka aktualnie w Koszęcinie(miejscowości)??

Odpowiedź 2018-01-02 10:20:39: Witam, informuję, że liczba osób zameldowanych na pobyt stały w miejscowości Koszęcin wynosi 4 453. Z poważaniem, Wójt Gminy Koszęcin Zbigniew Seniów

2017-12-19 16:33:47 Pegi

Czy nie można kontrolować zadymiarzy ,gdyż dużo jest gadki o smogu i truciu a nic się w tej sprawie nie dzieje.

Odpowiedź 2018-01-08 09:41:12: Witam, Smog to obecnie jeden z największych problemów ekologicznych i zdrowotnych w Polsce, który ostatnio znacznie przybrał na sile. Z tego też powodu informuję, że poleciłem pracownikom Urzędu Gminy Koszęcin rozpoczęcie kontroli nieruchomości w zakresie spalania w piecach centralnego ogrzewania substancji zabronionych, to jest przede wszystkim odpadów, jak również paliw, o których mowa w Uchwale Sejmiku Województwa Śląskiego Nr V/36/1/2017 z dnia 7 kwietnia 2017 roku w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa śląskiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw. Na mocy wydanych upoważnień pracownicy Urzędu Gminy Koszęcin uprawnieni będą do: 1) wstępu wraz z rzeczoznawcami i niezbędnym sprzętem przez całą dobę na teren nieruchomości, obiektu lub ich części, na których prowadzona jest działalność gospodarcza, a w godzinach od 6 do 22 - na pozostały teren; 2) przeprowadzania badań lub wykonywania innych niezbędnych czynności kontrolnych; 3) żądania pisemnych lub ustnych informacji oraz wzywania i przesłuchiwania osób w zakresie niezbędnym do ustalenia stanu faktycznego; 4) żądania okazania dokumentów i udostępniania wszelkich danych mających związek z problematyką kontroli. Należy pamiętać, że naruszenie zakazów w zakresie termicznego przekształcania odpadów zagrożone jest karą aresztu trwającą od 5 do 30 dni lub karą grzywny od 20zł do 5000zł, przy czym w postępowaniu mandatowym można nałożyć grzywnę w wysokości do 500zł, a jeżeli czyn wyczerpuje znamiona wykroczeń określonych w dwóch lub więcej przepisach ustawy 1000zł (art. 96 Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia). Utrudnianie kontroli w zakresie ochrony środowiska osobom uprawnionym lub im pomagającym - zgodnie z art. 225 §1 Kodeksu karnego - zagrożone jest karą do trzech lat więzienia. Czynności kontrolne przeprowadzane będą przy udziale funkcjonariuszy Policji. Kontrole realizowane będą w trosce o zdrowie mieszkańców Gminy Koszęcin oraz czystość powietrza atmosferycznego, którym wszyscy oddychamy. Z poważaniem, Wójt Gminy Koszęcin Zbigniew Seniów

2017-12-06 19:15:07 Strzebiń

Witam, chciałbym powrócić do sprawy przystanku który we wrześniu miał zostać odmalowany jednak nadal się to nie stało. Czy ten przystanek zostanie odmalowany?

Odpowiedź 2017-12-07 09:27:11: Dzień dobry, Ze względu na niesprzyjające warunki pogodowe, odmalowanie w okresie jesiennym wszystkich zaplanowanych przystanków nie było możliwe. Dlatego interesujący Pana przystanek będzie pomalowany wiosną lub latem 2018r. Z poważaniem, Wójt Gminy Koszęcin Zbigniew Seniów

2017-12-06 19:10:46 Krzyś

Witam, czy będzie w tym roku zapowiadane wcześniej oświetlenie świąteczne na terenie koszecina i innych miejscowości?

Odpowiedź 2017-12-07 09:22:31: Szanowny Panie, informuję, że obecnie są wykonywane prace na terenie Gminy Koszęcin związane z zawieszaniem oświetlenia świątecznego. Z poważaniem, Wójt Gminy Koszęcin Zbigniew Seniów

2017-11-15 20:50:17 Janio

Czy władze Koszęcina mają zamiar zrobić coś z gulikiem na ul. jodłowej w koszęcinie? Już kilka samochodów zostało tam uszkodzonych.

Odpowiedź 2017-12-05 15:43:25: Dzień dobry, informuję, że studnia ta jest w takim stanie technicznym od lat. Podległe służby wykonały oględziny tej studni i zostanie wykonana jej regulacja. Z poważaniem, Wójt Gminy Koszęcin Zbigniew Seniów

2017-11-14 11:18:55 joanna

Kiedy będzie zasypana gigantyczna dziura przed dworcem pkp w Koszęcine? I nie interesuje mnie odpowiedź, że to sprawa kolei.

Odpowiedź 2017-12-05 15:47:41: Szanowna Pani, Z uwagi na fakt, że dla drogi przed dworcem kolejowym właścicielem jest PKP wykonanie prac remontowych jest w jej gestii. Z poważaniem, Wójt Gminy Koszęcin Zbigniew Seniów

2017-11-10 23:15:55 imię

Żaś sie nie świeci latarnia koło Anioła. Kto to wreszcie naprawi?

Odpowiedź 2017-12-07 08:34:38: Dzień dobry, Bardzo dziękuję za informację o nieświecącej lampie na ul. Ligonia. Awaria została zlokalizowana i zgłoszona do firmy TAURON. Z poważaniem, Wójt Gminy Koszęcin Zbigniew Seniów

2017-10-19 21:07:33 Mateusz

Witam.Część działki oznaczona jako MN, część jako U. Budowa domu o długości ok 15m w 1/3 znajdowała by się na MN w 2/3 na U. Czy jest możliwość budowy budynku mieszkalnego?

Odpowiedź 2017-11-07 09:06:24: Szanowny Panie, Informuję że na terenie Gminy Koszęcin obowiązują aktualnie 52 miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego dla poszczególnych miejscowości oraz wybranych obszarów objętych zmianami i dla każdego z nich ustanowione są odrębne zapisy. W związku z bardzo małą ilością podanych danych dotyczących działki (brak nr działki, obrębu - podania nazwy miejscowości, itd.) nie mam możliwości jednoznacznego udzielenia odpowiedzi. Niemniej jednak, informuję, iż obowiązkiem organu wydającego decyzję o pozwoleniu na budowę, zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy Prawo budowlane, przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowę lub odrębnej decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego jest sprawdzenie m.in. zgodności projektu budowlanego z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu. To na ww. etapie postępowania powinna zostać zbadana zgodność z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego (jest to obowiązek właściwego organu). Reasumując, z nurtującym Pana pytaniem należy zgłosić się do Wydziału Budownictwa Starostwa Powiatowego w Lublińcu, który jest kompetentny w sprawie udzielenia odpowiedzi na Pana wątpliwość. Z poważaniem, Wójt Gminy Koszęcin Zbigniew Seniów

2017-10-19 11:04:54 joanna

Kiedy będzie kanalizacja w Sadowiu przy ulicy Powstańców Śląskich

Odpowiedź 2017-11-07 08:57:59: Szanowna Pani, Budowa kanalizacji w miejscowości Sadów ul. Podlesie, Sadów i Wierzbie jest podzielone na etapy. Pierwszy etap to budowa kanalizacji sanitarnej w Sadowie ul. Podlaska - obecnie w trakcie przygotowania projektu. Następnym budowa oczyszczalni ścieków w Rusinowicach, co pozwoli na rozbudowę kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Sadów, Wierzbie, Rusinowice, Piłka. Z poważaniem, Wójt Gminy Koszęcin Zbigniew Seniów

2017-10-12 11:36:06 OZE

Czy są Państwo zainteresowani pozyskaniem dotacji unijnych z programów pozwalających zastosować odnawialne źródła energii w Państwa Gminie(dotyczy budynków mieszkalnych jak i użyteczności publicznej)?

Odpowiedź 2017-10-16 10:57:06: Dzień dobry! W odpowiedzi na Państwa pytanie informuję, że jesteśmy zainteresowani pozyskaniem dotacji unijnych na dofinansowanie odnawialnych źródeł energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej. Z poważaniem, Wójt Gminy Koszęcin Zbigniew Seniów

2017-10-07 09:11:40 Mieszkanka

Szanowny Panie Wójcie. Chciałam zapytać jakie były przesłanki za ustawieniem ograniczenia prędkości do 30 km/h na ul. Leśnej w Koszęcinie. Pozdrawiam, Mieszkanka

Odpowiedź 2017-10-24 07:49:28: Szanowna Pani, Informuję, że przesłankami do zmiany organizacji ruchu na ulicy Leśnej w Koszęcinie, polegającej między innymi na ograniczeniu prędkości, były wnioski mieszkańców, w których sygnalizowali poruszanie się pojazdów z nadmierną prędkością. Stanowi to zagrożenie dla pieszych poruszających się po tej ulicy z uwagi na brak chodnika, jak również jest znaczną uciążliwością dla mieszkańców ul. Leśnej. Z poważaniem, Wójt Gminy Koszęcin Zbigniew Seniów

2017-10-01 16:51:13 akoniu

Kiedy zostanie rozbudowana (postawiona nowa) oczyszczalnia a co się z tym wiąże podpięta do kanalizacji zabudowa domów ul. Lublinieckiej i okolicznych i wykonana nawierzchnia tejże ulicy?

Odpowiedź 2017-10-16 10:02:04: Dzień dobry! Urząd Gminy Koszęcin jest w trakcie przygotowania procedury przetargowej, która wyłoni projektanta oczyszczalni ścieków w Rusinowicach. Z uwagi na zakres przedsięwzięcia przewiduje się, że wykonanie projektu potrwa około 1 roku. Po otrzymaniu projektu, następnym etapem planowanym na rok 2019 będzie wyłonienie wykonawcy budowy oczyszczalni. Z poważaniem, Wójt Gminy Koszęcin Zbigniew Seniów

2017-09-26 08:49:25 Strzebin

Witam, ostatnio ktoś zrobił grafitti na przystanku w centrum strzelania, byłaby możliwość zamiłowania tego gdyż prezentuje się to okropnie? Dziękuję i pozdrawiam

Odpowiedź 2017-09-29 09:25:37: Szanowni Państwo! Informuję, iż rzeczowy przystanek w najbliższym czasie zostanie odmalowany. Z poważaniem, Wójt Gminy Koszęcin Zbigniew Seniów

2017-08-22 14:06:12 Wojtek

Kiedy w gminie Koszęcin odbywać się będą dożynki? Gdzie w tym roku będą dożynki gminne?

Odpowiedź 2017-08-30 12:01:45: Szanowny Panie, Informuję, iż Dożynki w Koszęcinie odbędą się dnia 17 września 2017 roku. Uroczystość rozpocznie Msza Święta w Kościele Świętej Trójcy o godzinie 12.00, następnie korowód ulicami Koszęcina przemieści się na teren boiska LKS przy ulicy Sportowej. Z poważaniem, Wójt Gminy Koszęcin Zbigniew Seniów

2017-08-06 17:18:59 Marek

Gałęzie drzewa wrastają pomiędzy przewody linii NN, ulica Leśna, słup nr 24. Uprzejmie proszę o interwencję bądź wskazanie właściwej jednostki do załatwienia tego tematu. Z poważaniem Marek Szczygieł

Odpowiedź 2017-09-01 14:09:33: Szanowny Panie, Utrzymanie oraz zapewnienie bezpieczeństwa i ciągłości funkcjonowania linii energetycznych należy do zarządcy tychże obiektów. W związku z powyższym usunięcie gałęzi wrastających pomiędzy przewody linii niskiego napięcia winno zostać wykonane przez pracowników TAURON Dystrybucja. Urząd Gminy zgłosił sprawę stosownemu organowi. Jednocześnie pragnę przypomnieć, że tego typu zgłoszenia do zarządcy obiektu może dokonać bezpośrednio każdy mieszkaniec. Z poważaniem, Wójt Gminy Koszęcin Zbigniew Seniów

Znaleziono: 678 pozycji
Strona 33 z 34 << poprzednia 1 .. 29 30 31 32 33 34 następna >>

Losowa galeria zdjęciowa

Mapa strony