Urząd Gminy Koszęcin
A- A A+ kontrast normalny kontrast wysoki kontrast kontrast

Pytanie do Wójta

zadaj pytanie
2019-09-12 12:34:20 Michał

Panie Wojcie czy mozna oznakowac dokladnie drogi w koszecinie z pierwszenstwem przejazdu bo sa takie miejca

Opowiedź 2019-09-16 07:49:33: Szanowny Panie Michale, zlecę pracownikom Referatu Gospodarki Komunalnej i Zamówień Publicznych przegląd oznakowania wskazanych przez Pana dróg. Zamówiono już znaki w celu uzupełnienia oznakowania pionowego niektórych ulic, w tym w Koszęcinie. Z poważaniem, Zbigniew Seniów Wójt Gminy Koszęcin

2019-09-10 22:39:27 Marek

Kiedy pracownicy w urzędzie zaczną nosić identyfikatory i przedstawiać się petentom? Skąd mam wiedzieć czy gada ze mną cieć czy kierownik i co jest warte jego gadanie?

Opowiedź 2019-09-16 07:48:34: Szanowny Panie Marku, na drzwiach do każdego pokoju w Urzędzie Gminy znajduje się tabliczka z danymi pracowników oraz zakresem ich zadań. Pracownicy Urzędu chętnie udzielą Panu również odpowiedzi na pytania o prowadzonych sprawach oraz pełnionych przez nich funkcjach, zgodnie z zakresem ich obowiązków lub wskażą pracownika, który pomoże w załatwieniu sprawy. Z poważaniem, Zbigniew Seniów Wójt Gminy Koszęcin

2019-09-09 21:17:36 Roman

Czy gmina może napisać po ludzku o co chodzi z tymi przejazdami kolejowymi? Czy to znowu za trudne dla redaktora strony?

Opowiedź 2019-09-10 11:21:10: Szanowny Panie, Urząd Gminy opublikował jedynie informację, którą zredagowała i przekazała Spółka PKP Polskie Linie Kolejowe, z prośbą o zamieszczenie w siedzibie Urzędu oraz na stronie internetowej. Z poważaniem Zbigniew Seniów Wójt Gminy Koszęcin

2019-09-09 20:54:56 Michał

Panie Wojcie kiedy zostanie usunieta usterka lamp nie swieca na ulicy Kolejowa Św Trojcy przy dworu bylo to zgloszone do osob odpowiedzialnych na gminie dnia 02.09 i nic

Opowiedź 2019-09-11 11:03:56: Szanowny Panie Michale, pracownik Urzędu zgłosił awarię oświetlenia ulicznego do TAURONu, wczoraj wysłany został kolejny monit w tej sprawie. Z poważaniem Zbigniew Seniów Wójt Gminy Koszęcin

2019-09-06 20:19:47 Arkadiusz

Pyt. 2- każdy "remont" powoduje podniesienie poziomu drogi. Obiecano mieszkańcom jej kompleksową naprawę, zdąży Pan w tym roku ?

Opowiedź 2019-09-09 09:26:35: Szanowny Panie Arkadiuszu, zakres prac w obrębie wspomnianego odcinka ul. Lublinieckiej w Rusinowicach nie pozwala na zakwalifikowanie koniecznych prac budowlanych jako remontu drogi. Planowana inwestycja będzie stanowiła przebudowę drogi. Przepisy prawa budowlanego wymagają w analizowanym przypadku przedstawienia dokumentacji projektowej, której wykonanie zlecone zostanie w tym roku. Dopiero w dalszej kolejności, w oparciu o przedmiotowy projekt i po zabezpieczeniu wynikających z kosztorysu środków finansowych, przeprowadzone zostanie postępowanie w celu wyłonienia wykonawcy robót budowlanych. Z poważaniem, Zbigniew Seniów Wójt Gminy Koszęcin

2019-09-06 20:14:40 Arkadiusz

Nie sposób się bardzie rozpisać - ograniczenie 200 znaków. Pytanie 1 - Panie Wójcie - co z ul. Lubliniecką. Miała być wyremontowana

Opowiedź 2019-09-09 09:26:47: Szanowny Panie Arkadiuszu, zakres prac w obrębie wspomnianego odcinka ul. Lublinieckiej w Rusinowicach nie pozwala na zakwalifikowanie koniecznych prac budowlanych jako remontu drogi. Planowana inwestycja będzie stanowiła przebudowę drogi. Przepisy prawa budowlanego wymagają w analizowanym przypadku przedstawienia dokumentacji projektowej, której wykonanie zlecone zostanie w tym roku. Dopiero w dalszej kolejności, w oparciu o przedmiotowy projekt i po zabezpieczeniu wynikających z kosztorysu środków finansowych, przeprowadzone zostanie postępowanie w celu wyłonienia wykonawcy robót budowlanych. Z poważaniem, Zbigniew Seniów Wójt Gminy Koszęcin

2019-09-04 19:44:10 Marian

Sz.P. Wójcie rozumiem,że obiecany kapitalny remont ul.Lublinieckiej w tym roku zostanie przełożony.Znowu nadsypiecie kamienia,podniesiecie poziom drogi a dziury jak straszą tak straszą

Opowiedź 2019-09-09 07:46:04: Szanowny Panie Marianie, zakres prac w obrębie wspomnianego odcinka ul. Lublinieckiej w Rusinowicach nie pozwala na zakwalifikowanie koniecznych prac budowlanych jako remontu drogi. Planowana inwestycja będzie stanowiła przebudowę drogi. Przepisy prawa budowlanego wymagają w analizowanym przypadku przedstawienia dokumentacji projektowej, której wykonanie zlecone zostanie w tym roku. Dopiero w dalszej kolejności, w oparciu o przedmiotowy projekt i po zabezpieczeniu wynikających z kosztorysu środków finansowych, przeprowadzone zostanie postępowanie w celu wyłonienia wykonawcy robót budowlanych. Z poważaniem, Zbigniew Seniów Wójt Gminy Koszęcin

2019-09-01 11:13:41 Zygfryd

Fajny plac zabaw przy LKS Victoria,ale teren bezpośrednio przy placu zabaw niedokończony. Dużo szkła i ostrych kamieni. Liczę na interwencję.

Opowiedź 2019-09-02 08:17:06: Szanowny Panie, sprawa zostanie wyjaśniona, pracownicy Urzędu pojadą na oględziny wskazanego przez Pana terenu. Z poważaniem Zbigniew Seniów Wójt Gminy Koszęcin.

2019-08-31 08:45:46 Barbara

Witam, kiedy zostanie rozpoczęta budowa nowego przedszkola w Strzebiniu?

Opowiedź 2019-09-02 10:55:42: Szanowna Pani Barbaro, wykonano już koncepcję budowy przedszkola. Rozpoczęcie realizacji inwestycji jest uzależnione od uprzedniego uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania terenu. Uchwałą nr 57/V/2019 Rady Gminy Koszęcin z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Strzebiń – działka nr 432/1, rozpoczęto prace planistyczne. Po ich ukończeniu, będzie możliwe rozpoczęcie prac projektowych. Z poważaniem Zbigniew Seniów Wójt Gminy Koszęcin

2019-08-29 22:17:19 Patryk

Czy gmina ma zamiar coś zrobić z drzewami znajdującymi się przy ulicy Leśnej przed wysypiskiem śmieci w Sadowie? Są kompletnie suche i zagrażają przejeżdżającym samochodom.

Opowiedź 2019-08-30 09:56:14: Szanowny Panie Patryku, na chwilę obecną nie otrzymaliśmy żadnego zgłoszenia lub wniosku, które miałoby dotyczyć drzew przy ul. Leśnej w Sadowie. Zgodnie z ewidencją gruntów i budynków Starostwa Powiatowego, działka oznaczona numerem ewidencyjnym 414 (ul. Leśna w Sadowie) stanowi własność Skarbu Państwa, jest drogą powiatową DP S 2326, więc zarząd nad nią sprawuje Starosta Lubliniecki. W przyszłym tygodniu pracownik Urzędu pojedzie na ul. Leśną, celem ustalenia dokładnej lokalizacji tych drzew. Z poważaniem Zbigniew Seniów Wójt Gminy Koszęcin

2019-08-29 02:22:06 Grześ

Czy gmina ma w planach przyciąć żywopłot przy ul jodłowej w koszęcinie?

Opowiedź 2019-09-02 07:46:44: Szanowny Panie, służby komunalne sukcesywnie zajmują się pielęgnacją terenów zielonych należących do Gminy. Z poważaniem Zbigniew Seniów Wójt Gminy Koszęcin

2019-08-28 19:56:02 Ewa

Czy nie uważa wójt że godzina 15 czyli powrót busem z Sadowa na Podlesie jest godzina trochę późną jak na dzieci przeszkolne? Czy nie można zmienić tego na wcześniejsze godziny?

Opowiedź 2019-08-30 09:54:11: Szanowna Pani Ewo, Wykonawca kursem popołudniowym odwozi dzieci ze Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Koszęcinie, ul. Sobieskiego 7 oraz z przedszkoli znajdujących się w miejscowości Koszęcin do miejscowości Rzyce, następnie odwozi dzieci ze Szkoły Podstawowej im. 74 Górnośląskiego Pułku Piechoty w Sadowie przy ul. Powstańców Śląskich 72 oraz z Przedszkola im. Kubusia Puchatka w Sadowie przy ul. Spółdzielczej 1 do miejscowości Sadów (Podlesie), a następnie odbiera dzieci ze Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Lublińcu przy ul. P. Stalmacha 90 i odwozi je do miejsca zamieszkania. Godziny odbioru dzieci są dostosowane do godzin pracy wszystkich placówek oświatowych. Z poważaniem Zbigniew Seniów Wójt Gminy Koszęcin.

2019-08-20 20:49:31 Gosia

Czy gmina ma w planach w najbliższym czasie bardziej wyposażyć plac zabaw na Podlasiu. Pytam o jakieś zjeżdżalnie, drabinki czy siłownię itp.?

Opowiedź 2019-08-23 08:43:33: Szanowna Pani, w tegorocznym budżecie nie mamy zaplanowanych środków na doposażenie wskazanego placu zabaw. Tym niemniej przypominam, że macie Państwo do rozdysponowanie jako Sołectwo środki w ramach funduszu sołeckiego, które można przeznaczyć na opisany przez Panią cel. W celu uzyskania szczegółowych informacji proszę o kontakt z pracownikami Urzędu Gminy - tel. (34) 3576-100 lub z Sołtysem Panem Pawłem Przybyłą. Z poważaniem, Zbigniew Seniów Wójt Gminy Koszęcin

2019-08-18 11:25:29 Krzysiek

Witam, moglibyście w końcu posprzątać kosze obok boiska do koszykówki przy gosirze oraz czy to nie było by dobre miejsce dla postawienia placu do street workoutu w okolicy jest to nisza

Opowiedź 2019-08-23 08:43:06: Szanowny Panie Krzysztofie, śmieci zostaną usunięte. Zwrócę uwagę administratorom boiska oraz kortu na kwestie związane z utrzymaniem porządku na tych obiektach. Od 2 do 16 września 2019 r. będzie można składać wnioski w ramach III edycji Budżetu Obywatelskiego. Zapraszam do udziału. Zadanie polegające na montażu urządzeń do ćwiczeń serii Street Workout to propozycja, którą można zgłosić w ramach Budżetu Obywatelskiego. Z poważaniem, Zbigniew Seniów Wojt Gminy Koszęcin

2019-08-17 19:12:10 Adam

Kiedy wydawał Pan zgodę na używanie herbu gminy na tych fartuchach kuchennych i innych artykułach „promocyjnych”? https://allegro.pl/oferta/fartuch-herb-gmina-koszecin-8337569138

Opowiedź 2019-08-21 08:14:52: Szanowny Panie Adamie, sprzedający nie uzyskał zgody na posługiwanie się herbem Gminy. Po naszej interwencji oferta sprzedaży została usunięta. Z poważaniem, Zbigniew Seniów Wójt Gminy Koszęcin

2019-08-16 21:22:30 Jan

Mam pytanie odnośnie powstania placu zabaw w Wierzbiu koło Zamku czy dojdzie to do skutku Pani sołtys chyba śpi,pieniądze są bo tak zostało przyjęte na głosowaniu w sprawie budżetu a placu brak

Opowiedź 2019-08-19 11:59:21: Szanowny Panie Janie, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Koszęcinie zostało zamieszczone zaproszenie do składania ofert na wykonanie zadania pn. „Zagospodarowanie terenu gminnego przy ul. Zamkowej w Wierzbiu poprzez budowę placu zabaw". Termin składania ofert upływa 20 sierpnia 2019 r. Po wyborze Wykonawcy zadania, zostanie podpisana umowa, której przedmiotem będzie realizacja placu zabaw w formule „zaprojektuj i wybuduj". Planowany termin wykonania placu zabaw to 29 listopad 2019 r. Z poważaniem, Zbigniew Seniów Wójt Gminy Koszęcin

2019-08-16 16:05:33 Joanna

Dlaczego wszystkie 6 l.nie mają prawa chodzić na cały dzień, nie ważne czy rodzice oboje pracujący czy nie .Powinien być równy start !

Opowiedź 2019-08-19 13:53:19: Szanowna Pani Joanno, zgodnie z Prawem oświatowym, w przypadku większej liczby kandydatów niż liczba wolnych miejsc w publicznym przedszkolu, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria: 1) wielodzietność rodziny kandydata; 2) niepełnosprawność kandydata; 3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata; 4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata; 5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata; 6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie; 7) objęcie kandydata pieczą zastępczą. Kryteria te mają jednakową wartość. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dane publiczne przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący, z uwzględnieniem zapewnienia jak najpełniejszej realizacji potrzeb dziecka i jego rodziny, zwłaszcza potrzeb rodziny, w której rodzice albo rodzic samotnie wychowujący kandydata muszą pogodzić obowiązki zawodowe z obowiązkami rodzinnymi, oraz lokalnych potrzeb społecznych. Rada Gminy Koszęcin określiła 4 kryteria brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, jednym z nich jest fakt wykonywania pracy/pobierania nauki w trybie stacjonarnym/prowadzenia działalności gospodarczej przez oboje rodziców. Z poważaniem, Zbigniew Seniów Wójt Gminy Koszęcin

2019-08-14 14:06:02 iga

Panie Wójcie, kiedy podejmie Pan rozmowy z właścicielami gruntów odnośnie budowy ścieżki rowerowej Rusinowice-Piłka?

Opowiedź 2019-09-02 07:45:18: Szanowna Pani, w tegorocznym budżecie nie ma środków na rozpoczęcie tej inwestycji. Podwyżki płac w oświacie i planowane niższe dochody z powodu wprowadzenia nowego zwolnienia w PIT powodują, że w uchwalonym na ten rok budżecie powstaje luka i nasza Gmina nie będzie miała niestety zdolności finansowej do pełnej realizacji zaplanowanych zadań inwestycyjnych. Z poważaniem, Zbigniew Seniów Wójt Gminy Koszęcin

2019-08-13 12:17:55 Podlesie

Wybudował Pan plac zabaw dla dzieci tylko nie zwrócił Pan uwagi na niebezpieczne dojście do niego. Ulica bardzo ruchliwa,uczęszczają samochody ciężarowe i autobusy nie mówiąc już o prędkości tych aut.

Opowiedź 2019-08-14 15:10:52: Witam, lokalizacja placu zabaw na Podlesiu była uzależniona od położenia jedynej działki, którą Gmina posiada w tym rejonie. Ulica Podlesie jest drogą powiatową. Wójt Gminy nie jest jej zarządcą i nie może decydować o utworzeniu przejścia dla pieszych na tej drodze. Z poważaniem, Zbigniew Seniów Wójt Gminy Koszęcin

2019-08-13 12:14:19 Podlesie

Proszę o odpowiedz w sprawie kanalizacji na ul. Podleskiej w Sadowie. Czy pozyskał Pan środki na jej budowę?

Opowiedź 2019-08-26 07:55:04: Witam, nadal szukamy możliwości pozyskania środków zewnętrznych na wybudowanie kanalizacji na Podlesiu. W przypadku uzyskania dofinansowania tej inwestycji przez WFOŚiGW istotnym problemem okazują się wysokie koszty niekwalifikowane takie jak np. koszty nadzoru, koszty odtworzenia nawierzchni czy koszty podatku VAT. Wydatki te wymagają zaangażowania środków własnych Gminy nieujętych w budżecie na rok 2019. Inne analizowane możliwości pozyskania dofinansowania uzależnione są przede wszystkim od ogłoszenia konkursów przez instytucje odpowiedzialne za udzielanie wsparcia finansowego. Ponadto przy tak dużej inwestycji musimy liczyć się z koniecznością posiadania znacznych środków budżetowych na pokrycie naszego wkładu własnego. Podwyżki płac w oświacie i planowane niższe dochody z powodu wprowadzenia nowego zwolnienia w PIT powodują, że w uchwalonym na ten rok budżecie powstaje luka i nasza Gmina nie będzie miała niestety zdolności finansowej do pełnej realizacji zaplanowanych zadań inwestycyjnych. Z poważaniem, Zbigniew Seniów Wójt Gminy Koszęcin

Znaleziono: 477 pozycji
Strona 4 z 24 << poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 .. 24 następna >>

Losowa galeria zdjęciowa

Mapa strony