Urząd Gminy Koszęcin
A- A A+ kontrast normalny kontrast wysoki kontrast kontrast

Pytanie do Wójta

zadaj pytanie
2019-03-20 19:32:49 Kornelia

Szanowny Panie Wójcie, Jakie miejscowości i ulice w naszej gminie, nie posiadają jeszcze w ogóle dostępu do kanalizacji ?

Opowiedź 2019-03-22 11:38:06: Witam, sieci kanalizacyjnej nie posiadają następujące miejscowości: Sadów, Wierzbie, Cieszowa, Bukowiec, Łazy, Brusiek, Piłka. W celu ustalenia, czy w konkretnej drodze w pozostałych miejscowościach znajdują się urządzenia kanalizacyjne, proszę o kontakt bezpośrednio z Referatem Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy w Koszęcinie, tel. 34 3576 100 w. 131 lub 116, 34 3210 831 lub 34 3210 816 . Z poważaniem Wójt Gminy Koszęcin Zbigniew Seniów

2019-03-20 13:19:15 Magda

Na jakim etapie jest budowa chodnika i kanalizacji na ul. Podlesie w Sadowie? Miala byc na wiose ale ktora?

Opowiedź 2019-03-20 13:53:19: Szanowna Pani Magdo, ulica Podleska jest drogą powiatową, jej utrzymanie i remont, czy budowa chodnika należy do zarządcy, którym jest Starosta Lubliniecki. Gmina jest w trakcie opracowywania wniosku o dofinansowanie do WFOŚiGW na realizację inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacyjnej. Z poważaniem Zbigniew Seniów Wójt Gminy Koszęcin

2019-03-14 20:14:27 Michał

Panie Wojcie mam prosbe czy dalo by sie uporzadkowac ulice oraz Kolejowa Św Trojcy z piasku tak zeby bylo super czysto

Opowiedź 2019-03-18 07:39:31: Szanowny Panie Michale, ulice zostaną oczyszczone z piachu z końcem marca. Z poważaniem Zbigniew Seniów Wójt Gminy Koszęcin

2019-03-13 11:55:48 Asia

Witam Czy w Strzebiniu przy ulicy Poprzecznej będzie Biedronka na gruntach gminnych ?

Opowiedź 2019-03-13 13:25:25: Witam, nie mam żadnych informacji, o tego typu inwestycji. Z poważaniem Wójt Gminy Koszęcin Zbigniew Seniów

2019-03-13 09:28:08 Podlesie

To proszę wystosować pismo do Starostwa Powiatowego o złym stanie ulicy Podlesie i o udostępnienia mieszkańcom Pana Gminy możliwości bezpiecznego poruszania się po chodniku.

Opowiedź 2019-03-13 09:56:22: Witam, wystosujemy pismo do Starostwa Powiatowego w sprawie remontu ul. Podleskiej. Z poważaniem Wójt Gminy Koszęcin Zbigniew Seniów

2019-03-11 19:36:23 IWONA

rolnicy nie pamiętają kiedy polne drogi były remontowane,ciągniki mają problem z dziurami,krzaki rysują maszyny,a policja chce by maszyny miały czyste koła

Opowiedź 2019-03-12 16:33:56: Szanowna Pani Iwono, w przypadku dróg polnych często nieuregulowany stan prawny gruntu uniemożliwia przeprowadzenie inwestycji, ponieważ Gmina nie może prowadzić prac na terenie, do którego nie ma tytułu prawnego. W 5-letnim planie remontów zostaną ujęte gminne drogi, w tym polne, które w kolejnych latach będę modernizowane. Z poważaniem, Wójt Gminy Koszęcin Zbigniew Seniów

2019-03-11 09:50:22 Podlesie

Czy można się spodziewać naprawy lub przebudowy nawierzchni drogi oraz czy jest szansa na powstanie pasa chodnika przy ulicy Podlesie.

Opowiedź 2019-03-11 12:42:39: Witam, wskazana droga jest drogą powiatową, jej utrzymanie i remont należy do zarządcy, którym jest Starosta Lubliniecki. Z poważaniem, Wójt Gminy Koszęcin Zbigniew Seniów

2019-03-11 09:47:01 Podlesie

Na jakim etapie znajduje się aplikowanie o środki w sprawie budowy kanalizacji przy ul. Podlesie? jaki jest harmonogram rozstrzygnięcia konkursu? i ile potrwa opracowanie harmonogramu inwestycji?

Opowiedź 2019-03-11 12:43:44: Witam, wniosek o dofinansowanie do WFOŚiGW w Katowicach jest w trakcie opracowywania. Nabór ma charakter ciągły. Z poważaniem, Wójt Gminy Koszęcin Zbigniew Seniów

2019-03-10 12:52:11 P.G.

Witam Kiedy zostaną uprzątnięte liście z ulicy Dworcowej ?? w grudniu deklarował Pan że będą uprzątnięte. zimy już nie ma miesiąc a zgniłe liście jak szpeciły tak szpecą. Brawo !!

Opowiedź 2019-04-01 13:19:17: Szanowna Pani, od jutra rozpoczynamy uprzątanie opadłych liści z ulic. Z poważaniem Zbigniew Seniów Wójt Gminy Koszęcin

2019-03-03 19:14:28 Jan

Panie Wójcie. Co dalej z remontem ul. Ks. Gąski. Jakie to "przyczyny formalne" sprawiają, że kolejny raz Zarząd Województwa odrzucił wniosek gminy o dofinansowanie w/w remontu.

Opowiedź 2019-03-04 13:24:14: Witam, zakres rzeczowy inwestycji przedstawionej do dofinansowania nie odpowiadał wytycznym Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019. Z poważaniem, Wójt Gminy Koszęcin Zbigniew Seniów

2019-03-03 12:18:28 Asia

Witam Czy sześciolatki za Strzebienia pójdą od września do zerówki do szkoły ? Jeżeli tak to dlaczego tam niema warunków a posiłki to w ogóle .

Opowiedź 2019-03-04 13:23:26: Szanowna Pani, nie jest to planowane. Dzieci do czasu wybudowania nowego przedszkola w Strzebiniu będą uczęszczać do obecnego przedszkola gminnego. Z poważaniem, Wójt Gminy Koszęcin Zbigniew Seniów

2019-03-01 13:55:25 Janusz

WITAM Kiedy w naszej gminie kończy się okres zimowy?

Opowiedź 2019-03-04 14:22:36: Szanowny Panie, zakończenie okresu zimowego następuje z końcem marca. Z poważaniem, Wójt Gminy Koszęcin Zbigniew Seniów

2019-03-01 09:38:36 Edk

Czy wiadomo już co dalej z programem gminnym Odnawialne źródła energii Lc

Opowiedź 2019-03-04 08:43:02: Witam, z informacji przekazanych przez Urząd Marszałkowski wynika, że uwagi na toczące się analizy dotyczące możliwości zwiększenia alokacji w naborze termin rozstrzygnięcia konkursu uległ zmianie z lutego 2019 r. na marzec 2019 r. Z poważaniem, Wójt Gminy Koszęcin Zbigniew Seniów

2019-03-01 07:54:30 ADB

Źle sprecyzowałam pytanie - chodziło mi o kosze na śmieci przy drogach. Czy Gmina planuje ich zwiększenie? Bardzo by sie większa ilość przydała.

Opowiedź 2019-03-01 12:30:08: Witam, w miarę posiadanych środków budżetowych, będziemy sukcesywnie wymieniać zniszczone kosze i uzupełniać braki. Z poważaniem, Wójt Gminy Koszęcin Zbigniew Seniów

2019-02-27 00:04:13 Dziury

Czy prowadzone są jakies działania w sprawie przebudowy kanalicacji i remontu nawierzchni na ulicach dębowej i jodłowej. Pozdrawiam

Opowiedź 2019-02-27 09:00:59: Witam, Gmina zleciła wykonanie projektu drogi wraz z budową lub przebudową kanalizacji deszczowej oraz uzyskaniem zezwolenia na realizację inwestycji drogowej ulicy Dębowej oraz ulicy Jodłowej w Koszęcinie. Termin wykonania przedmiotu umowy upływa 31 października 2019 r. Z poważaniem, Wójt Gminy Koszęcin Zbigniew Seniów

2019-02-26 18:28:52 Adam

Od roku obiecuje Pan remont ulicy Ligonia w Koszęcinie. Kiedy będą obniżone krawężniki, wyrównany poziom drogi i zrobione pobocze pod stajnią?

Opowiedź 2019-02-28 13:31:51: Witam, w zeszłym roku otrzymaliśmy tylko jedną ofertę za projekt modernizacji ul. Ligonia, która nie spełniała oczekiwań zamawiającego. Zapytanie ofertowe na wykonanie ww. projektu zostanie ponowione. Z poważaniem, Wójt Gminy Koszęcin Zbigniew Seniów

2019-02-26 18:21:43 Krzysztof

Dzień dobry. Zapach i smak wody pozostawiają wiele do życzenia. Mimo podwójnego filtrowania woda brzydko pachnie. Czy znane są przyczyny takiego stanu i jakie plany. Krzysztof Kozłowski.

Opowiedź 2019-02-28 12:16:00: Szanowny Panie Krzysztofie, z informacji przekazanych przez eksploatatora sieci wodociągowej wynika, że badania wody wykonywane w ramach kontroli wewnętrznej i zewnętrznej (wykonywane przez PPIS w Lublińcu) na SUW w Bruśku i innych ustalonych punktach poboru wykazują, że zarówno smak jak i zapach wody spełniają wymagania rozporządzenia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. EKO-SAN zaznaczył, że w różnych miejscach na sieci, szczególnie w odcinkach ślepych lub tam, gdzie jest małe zużycie wody albo gdzie użytkowanie wody ma charakter okresowy, zapach wody może być nieprzyjemny dla odbiorcy.Te niedogodności będą rozwiązywane doraźnie, po otrzymaniu telefonicznego zgłoszenia od mieszkańców, EKO - SAN niezwłocznie dokona płukania odcinka sieci wodociągowej i w razie potrzeby przyłącza. Takie płukanie powoduje, że usunięte zostają jakiekolwiek osady, które pozostały w rurociągach i są przyczyną pogorszenia jakości wody. Jednocześnie otrzymałem zapewnienie, że tzw. problematyczne odcinki sieci są obecnie regularnie płukane, co pozwoli zapobiec opisanym niedogodnością. Z poważaniem, Wójt Gminy Koszęcin Zbigniew Seniów

2019-02-25 16:57:32 :)

Witam czy już wiadomo kiedy w Rusinowicach będą wywożone duże gabaryty?

Opowiedź 2019-02-26 09:14:10: Witam, w Rusinowicach odbiór odpadów wielkogabarytowych odbędzie się 10 czerwca 2019 r. Harmonogram odbioru odpadów znajduje się pod adresem: http://www.koszecin.pl/informacje/Gospodarka-Odpadami-Komunalnymi. Z poważaniem, Wójt Gminy Koszęcin Zbigniew Seniów

2019-02-25 15:39:23 K.S.

Dzień dobry, 26.09.2018 podał pan informację, że budowa kanalizacji przy ulicy Podlesie będzie realizowana w 2019 roku. Gdzie można zapoznać się z harmonogramem dla tej inwestycji?

Opowiedź 2019-02-26 09:13:29: Witam, tak jak informowałem, Gmina na realizację tej inwestycji będzie aplikowała o środki z WFOŚiGW. Po rozstrzygnięciu konkursu, będzie można przystąpić do opracowania harmonogramu inwestycji. Z poważaniem, Wójt Gminy Koszęcin Zbigniew Seniów

2019-02-25 10:17:40 Kierowca

Dlaczego ciągle jesteśmy zapewniani o zamiarach poprawy drogi między Kaletami i Koszęcinem skoro zarządca nawet palcem nie kiwnie. Fundusze na inne drogi są, zaś ta droga jest wciąż pomijana????

Opowiedź 2019-02-25 12:18:02: Witam, tak jak już informowałem, Gmina nie jest zarządcą wskazanej drogi, za jej utrzymanie odpowiada Zarządu Dróg Powiatowych w Tarnowskich Górach, do którego wystąpiłem o remont drogi. Z poważaniem, Wójt Gminy Koszęcin Zbigniew Seniów

Znaleziono: 477 pozycji

Losowa galeria zdjęciowa

Mapa strony