Urząd Gminy Koszęcin

A- A A+ kontrast normalny kontrast wysoki kontrast kontrast

Pytanie do Wójta

zadaj pytanie
2020-03-31 00:48:14 Witold

Czy można prosić Pana Wójta o to by w Piłce na wszystkich płotach przy ulicy Dębowej zostawiane były koloriwe worki na śmieci przy okazji odwożenia śmieci? Najlepiej od 3 kwietnia tego roku.

Odpowiedź 2020-04-02 10:02:17: Szanowny Panie Witoldzie, pracownicy Urzędu Gminy zwrócili się do Wykonawcy usługi odbioru odpadów i uzyskali informację o możliwości pozostawiania worków do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych przy posesjach w Piłce ul. Dębowa w dniu odbioru odpadów komunalnych. Jednocześnie informuję, iż firma świadcząca usługę odbioru odpadów każdorazowo przy odbiorze odpadów selektywnie zbieranych pozostawia worki odpowiednio odebranego asortymentu. Z poważaniem Zbigniew Seniów Wójt Gminy Koszęcin

2020-03-30 11:42:03 Adam

Ile maseczek wielorazowych zakupiła gmina dla mieszkańców? Kiedy sołtysi rozniosą je mieszkańcom do domów?

Odpowiedź 2020-03-31 14:50:27: Szanowny Panie Adamie, zgodnie ze stanowiskiem Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) tylko ludzie chorzy i opiekujący się chorymi powinni zakładać maski ochronne. Również Ministerstwo Zdrowia nie rekomenduje noszenia masek przez zdrowych obywateli. Noszenie maseczki zasłaniającej usta i nos może pomóc ograniczyć rozprzestrzenianie się niektórych chorób układu oddechowego. Jednak stosowanie samej maseczki nie gwarantuje powstrzymania infekcji i powinno być połączone ze stosowaniem innych środków zapobiegawczych, w tym higieną rąk i zasadami ochrony podczas kaszlu czy kichania oraz unikaniem bliskiego kontaktu z innymi ludźmi. Rekomendacja polskich władz jest jednoznaczna: "Używaj maseczek tylko wtedy, gdy masz objawy ze strony układu oddechowego (kaszel lub kichanie), podejrzewasz u siebie infekcję SARS-Cov-2 przebiegającą z łagodnymi objawami lub opiekujesz się osobą z podejrzeniem infekcji SARS-Cov-2". Z poważaniem Zbigniew Seniów Wójt Gminy Koszęcin

2020-03-26 11:33:08 Dębowa

Proszę o załatanie dziur na ulicy Dębowej w Koszecinie.

Odpowiedź 2020-03-31 11:56:04: Witam. Służby komunalne dokonały uzupełnienia kruszywem łamanym największych ubytków nawierzchni w obrębie tej drogi. Z poważaniem Zbigniew Seniów Wójt Gminy Koszęcin

2020-03-19 11:15:27 Adam

Jak co roku zwracam się z prośbą o załatanie dziur na ulicy Dębowej w Koszęcinie. Może warto tym razem zagnieść kamień tak aby za kilka tygodni nie został wypłukany.

Odpowiedź 2020-03-31 12:23:24: Witam. Służby komunalne dokonały uzupełnienia kruszywem łamanym największych ubytków nawierzchni w obrębie tej drogi. Z poważaniem Zbigniew Seniów Wójt Gminy Koszęcin

2020-03-16 17:06:50 wirus

Czy w czwartek targ w Koszęcinie będzie? W Lublińcu został odwołany, nie ma zakazu handlu na placach. Co pan z tym zrobi?

Odpowiedź 2020-03-17 14:15:51: Pani Katarzyno, zarządca targowiska w Koszęcinie zadecydował o jego zamknięciu. Z poważaniem Zbigniew Seniów Wójt Gminy Koszęcin

2020-03-16 12:36:56 Danuta

Czy będą oczyszczone skrajne fragmenty lasów w Rusinowicach ul. Dworcowa i za Cmentarzem-przejście pomiędzy tymi drogami ,rowy są pełne butelek.Jest śmietnik a przecież "Las to nasze wspólne dobro."

Odpowiedź 2020-03-17 14:16:26: Szanowna Panie Danuto, sprzątanie poboczy, rowów należy do zarządców dróg. Ulica Dworcowa w Rusinowicach to droga powiatowa, cmentarz w Rusinowicach sąsiaduje z lasem, który jest własnością osoby fizycznej. Z poważaniem Zbigniew Seniów Wójt Gminy Koszęcin

2020-03-16 10:09:56 wirus

Kto na terenie gminy w poszczególnych sołectwach organizuje pomoc seniorom i matkom z małymi dziećmi? Sołtysi, parafie, organizacje? Proszę pilnie podać kontakty do nich.

Odpowiedź 2020-03-16 11:04:33: Witam, koordynatorem działań związanych z zapewnieniem wsparcia osobom samotnym, w szczególności osobom starszym, w związku z epidemią koronawirusa, jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koszęcinie, który ściśle współpracuje w tym zakresie z sołtysami. W zeszłym tygodniu odbyło się spotkanie Kierownika GOPSu z sołtysami w sprawie sposobu zorganizowania pomocy osobom potrzebującym pomocy w poszczególnych sołectwach. Dane do kontaktu: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koszęcinie, ul. Sobieskiego 11a, 42-286 Koszęcin, tel. 34 352 40 83, e-mail: gops@gopskoszecin.pl Z poważaniem Zbigniew Seniów Wójt Gminy Koszęcin

2020-03-14 11:46:46 Roman

Kiedy przestanie pan ściemniać? Pytałem o konkretny przystanek. Dlaczego nie jest w ogóle uwzględniony w tym "sukcesywnym sprzątaniu"? Kiedy zostanie sprzątnięty (data)?

Odpowiedź 2020-03-16 15:28:54: Szanowny Panie, służby komunalne dokonały uprzątnięcia przystanku na żądanie zlokalizowanego przy ul. Ligonia. Jednocześnie pragnę podkreślić, że nieprawdą jest, że wskazany przystanek nie był sprzątany od roku. Z poważaniem Zbigniew Seniów Wójt Gminy Koszęcin

2020-03-13 07:05:26 Karolina

Szanowny Panie Wójcie proszę ponownie o podanie łącznej kwoty (dodatkowe środki) jaką otrzymali pracownicy Urzędu w związku z nieorganizowaniem wigilii w 2019r?

Odpowiedź 2020-03-16 08:10:05: Szanowny Panie, dane dotyczące indywidualnych zapomóg z funduszu świadczeń socjalnych nie mają charakteru informacji publicznej. Z poważaniem Zbigniew Seniów Wójt Gminy Koszęcin

2020-03-12 08:17:33 Karolina

Szanowny Panie Wójcie ile wyniosły dodatkowe środki z tytułu nieorganizowania wigilii dla pracowników U.G. w 2019 r? Jaka była różnica w przyznanych środkach w latach 2018-2019r?

Odpowiedź 2020-03-12 12:08:40: Szanowna Pani, w roku 2019 na wniosek pracowników nie organizowano tradycyjnego spotkania świątecznego, w konsekwencji nie poniesiono żadnych kosztów z tym związanych. Środki na spotkania integracyjne pochodzą wyłącznie z funduszu socjalnego pracowników. Z poważaniem Zbigniew Seniów Wójt Gminy Koszęcin

2020-03-12 08:06:00 Marek

Witam, kto w tym roku będzie przeprowadzał kontrolę starych źródeł ciepła oraz podpisywał protokół z oględzin w programie dotacji na wymianę pieców?

Odpowiedź 2020-03-12 12:08:12: Szanowny Panie Łukaszu, czynności te wykonywać będą pracownicy Urzędu Gminy, którzy będą legitymowali się wymaganymi upoważnieniami Wójta Gminy. Z poważaniem Zbigniew Seniów Wójt Gminy Koszęcin

2020-03-12 07:29:52 Karolina

Szanowny Panie Wójcie w jaki sposób i gdzie w 2019 roku odbywała się integracja pracowników Urzędu Gminy Koszęcin?

Odpowiedź 2020-03-12 12:07:10: Szanowna Pani, organizacją tego typu spotkań zajmuje się wybrana przez pracowników komisja socjalna, a nie Wójt Gminy. Z poważaniem Zbigniew Seniów Wójt Gminy Koszęcin

2020-03-11 19:02:00 wirus

Do kogo mają się zwracać o pomoc w zakupach osoby starsze i samotni chorzy?

Odpowiedź 2020-03-12 10:34:00: Witam, Według obowiązujących restrykcji, jeżeli podejrzenie zakażenia koronawirusem dotyczy osoby samotnej, wówczas pomoc w takich sprawach ma obowiązek zapewnić jej Urząd Wojewódzki. W zakupach powinny pomagać służby sanitarne, jak informuje Ministerstwo Zdrowia. Z poważaniem Zbigniew Seniów Wójt Gminy Koszęcin

2020-03-11 13:32:24 wirus

Informacje z Katowic czy Warszawy każdy sobie znajdzie! Gdzie można przeczytać informacje dla naszej gminy i dla naszego powiatu?! Co robi pracownik odpowiedzialny za informację i bezpieczeństwo?!

Odpowiedź 2020-03-12 11:53:45: Witam, na stronie Urzędu Gminy Koszęcin oraz na fb Gminy Koszęcin zamieszczone zostały informacje, co należy zrobić i gdzie się zgłosić w przypadku wystąpienia objawów zarażenia koronawirusem. Podane są numery do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Lublińcu oraz wymienione zostały oddziały zakaźne w województwie śląskim. Jest też informacja o przestrzeganiu podstawowych zasad zapobiegawczych, a także link do strony Ministerstwa Zdrowia, gdzie można uzyskać więcej informacji na temat koronawirusa. Z poważaniem Zbigniew Seniów Wójt Gminy Koszęcin

2020-03-11 10:29:21 Roman

Czy przystanek przy Maratonie nie jest miejscem publicznym? Nie był sprzątany od roku. Jaka jest kolejność i częstotliwość sprzątania miejsc publicznych, skoro nawet pod gminą jest brudno?

Odpowiedź 2020-03-12 11:53:17: Szanowny Panie, służby komunalne sukcesywnie opróżniają kosze i oczyszczają miejsca publiczne, w tym przystanki. Jednocześnie apeluję do mieszkańców o nie wyrzucanie śmieci i odpadów w miejscach niedozwolonych. Z poważaniem Zbigniew Seniów Wójt Gminy Koszęcin

2020-03-11 10:24:35 Roman

Kiedy gmina wyda lokalne info na temat koronawirusa: numery telefonów, osoby odpowiedzialne, procedury? Jak już połowa gminy zjedzie na święta z saksów i wszyscy będą chorować?

Odpowiedź 2020-03-12 11:50:56: Szanowny Panie, na stronie Urzędu Gminy Koszęcin oraz na fb Gminy Koszęcin zamieszczone zostały informacje, co należy zrobić i gdzie się zgłosić w przypadku wystąpienia objawów zarażenia koronawirusem. Podane są numery do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Lublińcu oraz wymienione zostały oddziały zakaźne w województwie śląskim. Jest też informacja o przestrzeganiu podstawowych zasad zapobiegawczych, a także link do strony Ministerstwa Zdrowia, gdzie można uzyskać więcej informacji na temat koronawirusa. Z poważaniem Zbigniew Seniów Wójt Gminy Koszęcin

2020-03-11 10:14:21 Roman

Od kiedy pani Pilarska jest jakimś chłopem? Kto roznosi zawiadomienia w Koszęcinie, kogo mamy się spodziewać? Są kradzieże, obcy facet kręcący się koło domu jest podejrzany.

Odpowiedź 2020-03-12 11:52:42: Szanowny Panie, tak jak informowałem, nakazy płatnicze, wzorem lat ubiegłych, doręczają sołtysi poszczególnych sołectw. Z poważaniem Zbigniew Seniów Wójt Gminy Koszęcin

2020-03-10 19:29:38 Krystian

Witam proszę o uzasadnienie dlaczego gminy nie interesuje w aktualnym naborze wniosków do programu link https://rpo.slaskie.pl/lsi/nabor/483

Odpowiedź 2020-03-16 15:29:33: Szanowny Panie, wspomniany przez Pana nabór ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 odbywa się w ramach narzędzia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Gmina Koszęcin nie posiada przyznanej alokacji środków w ramach działania 4.1 Odnawialne źródła energii, Poddziałanie 4.1.1 Odnawialne źródła energii - ZIT. Z poważaniem Zbigniew Seniów Wójt Gminy Koszęcin

2020-03-09 20:20:43 Marek

Witam Panie wójcie. Kiedy i w jaki sposób będą poinformowane osoby o dotacji na wymianę pieca c.o na które wnioski były składane w styczniu?

Odpowiedź 2020-03-11 12:19:04: Szanowny Panie Marku, informuję że osoby zakwalifikowane do udziału w XIII. Etapie Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Gminy Koszęcin, wpisane na Listę uczestników (30 pierwszych, pozytywnie zweryfikowanych wniosków według kolejności ich złożenia), zostaną zaproszone do podpisania umów na dofinansowanie wymiany kotła c.o. w połowie bieżącego roku. Dokładny termin, w którym dojdzie do podpisania umów, jest uzależniony od okresu rozpoznawania wniosku o udzielenie pożyczki na dofinansowanie niniejszego zadania, złożonego przez Gminę Koszęcin do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Katowicach. O możliwości podpisania umowy osoby uczestniczące w XIII. Etapie PONE zostaną poinformowani telefonicznie przez pracowników Urzędu Gminy Koszęcin zajmujących się przygotowaniem i prowadzeniem Programu. Jednocześnie informuję, że przed podpisaniem umowy koniecznym jest przeprowadzenie przez upoważnionego pracownika Urzędu Gminy Koszęcin oględzin starego źródła ciepła oraz podpisanie protokołu oględzin. Wszelkich informacji w niniejszej sprawie udziela Kierownik Referatu Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Koszęcin - tel. 34 321 08 34. Z poważaniem Zbigniew Seniów Wójt Gminy Koszęcin

2020-03-09 13:59:55 Joanna

Kiedy sie ukaze nastepny numer gazety Echo gminy.

Odpowiedź 2020-03-11 08:43:03: Szanowna Pani Joanno, kolejny numer gazety Echo Gminy Koszęcin ukaże się przed Świętami Wielkanocnymi tj. koniec marca/początek kwietnia. Z poważaniem Zbigniew Seniów Wójt Gminy Koszęcin

Znaleziono: 686 pozycji

Losowa galeria zdjęciowa

Mapa strony