Pytania do Wójta

Dzięki usłudze "Pytanie do Wójta" możesz zadać pytanie do Wójta Gminy Koszęcin nie wychodząc z domu!

Zadaj pytanie

Panie Wojcie czy odśnieżanie dopiero wytdy kiedy przyjdzie kierownik do pracy i da dyspozycje

Genek, zadano: 2021-02-08 09:08:29

Szanowny Panie, służby odpowiedzialne za odśnieżanie pracują cały czas. Niestety pracy pługów i piaskarek nie ułatwiał ciągle padający śnieg. Z poważaniem Zbigniew Seniów Wójt Gminy Koszęcin

Odpowiedziano: 2021-02-08 13:49:27

WItam serdecznie,mam pytanie ,posiadam piec na eko groszek,w tym roku mija 10 lat,dziala bez problemu,i moje pytanie,czy musze go wymieniac bo slyszalem ze piece powyzej 10 lat trzeba wymienic.

GRZEGORZ, zadano: 2021-02-08 08:18:13

Witam, informuję, że uchwałą nr V/36/1/2017 z dnia 7 kwietnia 2017 r. Sejmik Województwa Śląskiego wprowadził m.in. obowiązek wymiany kotłów centralnego ogrzewania, których eksploatacja rozpoczęła się przed 1 września 2017 r. na kotły, które spełniają minimum standard emisyjny zgodny z 5 klasą pod względem granicznych wartości emisji zanieczyszczeń normy PN-EN 303-5:2012, co potwierdza się zaświadczeniem wydanym przez jednostkę posiadającą w tym zakresie akredytację Polskiego Centrum Akredytacji lub innej jednostki akredytującej w Europie, będącej sygnatariuszem wielostronnego porozumienia o wzajemnym uznawaniu akredytacji EA (European co-operation for Accreditation). Zakaz eksploatacji kotłów eksploatowanych w okresie powyżej 10 lat od daty ich produkcji lub nieposiadających tabliczki znamionowej wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2022 r. Oznacza to, że kotły centralnego ogrzewania, których wiek (liczony od daty ich produkcji) z końcem grudnia 2021 roku przekraczać będzie 10 lat, najpóźniej w dniu 01 stycznia 2022 r. będą musiały zostać wymienione na takie, które posiadają certyfikat 5. klasy emisji. To samo dotyczy tych kotłów, na których nie zamieszczono tabliczki znamionowej. Dalsze używanie takich kotłów stanowić będzie wykroczenie zagrożone karą grzywny. Wyjątek stanowią instalacje spełniające wymagania w zakresie emisji zanieczyszczeń określonych dla klasy 3 lub klasy 4 według normy PN-EN 303-5:2012, co powinno zostać potwierdzone stosownym zaświadczeniem (certyfikatem). Informuję, że wyżej przywołana uchwała Sejmiku Województwa Śląskiego stanowi akt prawny powszechnie obowiązującego, dotyczący wszystkich instalacji, położonych w granicach administracyjnych województwa śląskiego, w których następuje spalanie paliw stałych w rozumieniu art. 3 pkt 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo energetyczne, w szczególności kotłów, kominków i piecy, jeżeli: dostarczają ciepło do systemu centralnego ogrzewania lub wydzielają ciepło lub wydzielają ciepło i przenoszą je do innego nośnika. Przedmiotowa uchwała dostępna jest pod adresem internetowym https://powietrze.slaskie.pl/content/uchwala-sejmiku-nr-v3612017 Uchwała antysmogowa została podjęta ze względu na bardzo złą jakość powietrza w województwie śląskim. Jak wynika z treści projektu uchwały: stan powietrza w województwie śląskim "wymusił ograniczenie emisji do poziomu możliwie najniższego. Potwierdza to analiza efektów dla wariantów regulacji ograniczających emisję z sektora indywidualnego ogrzewania przeprowadzona dla województwa małopolskiego. Wykazała ona, że zarówno kontynuacja prowadzenia dotychczasowych działań bez uregulowania emisji z kotłów na poziomie województwa, jak również regulacje które wprowadzą łagodniejsze wymagania na poziomie klasy 3 lub 4 według normy PN-EN 303-5:2012, nie przyniosą wystarczającego efektu w postaci dotrzymania norm jakości powietrza. (...) Dopuszczenie do użytkowania docelowo jedynie kotłów spełniających standard emisyjny zgodny z 5 klasą wg normy PN-EN 303-5:2012 podyktowane jest nie tylko wyłączeniem z eksploatacji kotłów pozaklasowych, ale także zastąpienie ich takimi, których parametry pracy zapewnią najlepsze warunki procesu spalania, a tym samym najwyższe standardy emisyjne". Z poważaniem Zbigniew Seniów Wójt Gminy Koszęcin.

Odpowiedziano: 2021-02-08 15:31:47

Ul. Św. Jana Chrzciciela w Łazach jest w fatalnym stanie.Czy w najbliższym czasie jest przewidziana jakaś modernizacja?

Łazy123@, zadano: 2021-02-05 13:39:34

Witam, stan prawny ul. Św. Jana Chrzciciela wymaga uregulowania. Obecnie droga ta stanowi własność Skarbu Państwa i w planie miejscowym przeznaczona jest częściowo pod drogę powiatową. Z poważaniem Zbigniew Seniów Wójt Gminy Koszęcin

Odpowiedziano: 2021-02-08 15:30:17

Witam!Apeluję o wykonanie przejścia dla pieszych na ul.Gaski przy kościele i kawałka chodnika do niego na ul.Powst.

Wawrzyniec, zadano: 2021-02-04 21:50:47

Szanowny Panie, rozważymy możliwość wykonania przejścia dla pieszych na ul. Księdza Gąski. Ulica Powstańców jest drogą wojewódzką, dlatego wykonanie wskazanego chodnika wymaga uzgodnienia z Zarządem Dróg Wojewódzkich w Katowicach. Z poważaniem Zbigniew Seniów Wójt Gminy Koszęcin

Odpowiedziano: 2021-02-08 15:30:43

Za jakiś czas przeprowadzam się do Waszej gminy i jestem pod wrażeniem sekcji pytania i odpowiedzi. Powinna być jawność i komunikacja z mieszkańcami. Tak trzymać!

Marcin, zadano: 2021-01-31 23:33:02

Szanowny Panie Marcinie, dziękuję za miłą uwagę. Z poważaniem Zbigniew Seniów Wójt Gminy Koszęcin.

Odpowiedziano: 2021-02-01 09:31:52

Panie Wòjcie, kiedy w Gminie Koszęcin ruszą progr. UE w celu uzyskania dofinansowania do OSE? W gminach ościennych np Kalety, już dawno takie pprogr. funkcjonują

Asia, zadano: 2021-01-31 14:35:10

Szanowna Pani, tak jak już informowałem, publiczne Szkoły Podstawowe Gminy Koszęcin znajdują się w wykazie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej jako korzystające z możliwości podłączenia szybkiego i bezpłatnego Internetu lub będące w trakcie podłączania. Wszystkie szkoły korzystające z OSE są dostępne na stronie internetowej https://ose.gov.pl. Z poważaniem Zbigniew Seniów Wójt Gminy Koszęcin.

Odpowiedziano: 2021-02-01 09:31:06

Witam. Dlaczego na ulicy jodłowej odśnieżany jest tylko jeden pas? Ulica jest ślepa, a traktor na końcu nawraca i jedzie spowrotem z podniesionym pługiem.

Janek, zadano: 2021-01-27 23:48:28

Szanowny Panie, uwaga została już przekazana pracownikowi realizującemu odśnieżanie. Z poważaniem Zbigniew Seniów Wójt Gminy Koszęcin

Odpowiedziano: 2021-01-28 15:24:00

Panie Wojcie będące w Koszecinie na basenie toru kajakowego jest mocno zarosniety może by go dobrze wyczyścić a pan kierownik wzrusza ramionami było warto pomyśleć o czyszczeniu

Genek, zadano: 2021-01-26 09:50:14

Szanowny Panie, sprawa zostanie wyjaśniona z Dyrektorem Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji, który odpowiada za stan infrastruktury Ośrodka. Z poważaniem Zbigniew Seniów Wójt Gminy Koszęcin

Odpowiedziano: 2021-01-27 11:28:45

Panie Wójcie, kiedy rozpoczną się prace nad budową drogi łączącej ul. Dębową z ul. Wąską w Strzebiniu, która jest w planie zagospodarowania?

Mieszkanka, zadano: 2021-01-22 17:43:51

Szanowna Pani, Wykonanie prac inwestycyjnych w zakresie budowy przedmiotowej drogi musi być poprzedzone załatwieniem wszelkich kwestii formalnych (m.in. uregulowaniem własności gruntów, przeprowadzeniem niezbędnych uzgodnień oraz uzyskaniem wymaganych prawem zezwoleń). W chwili obecnej weryfikowana jest w Starostwie Powiatowym w Lublińcu dokumentacja projektowa sporządzona w trybie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych. Dopiero w następnym etapie i w oparciu o kosztorys inwestorski możliwe będzie przystąpienie do zabezpieczenia środków w budżecie Gminy i budowa drogi. Z poważaniem Zbigniew Seniów Wójt Gminy Koszęcin

Odpowiedziano: 2021-01-27 07:57:35

dlaczego gmina chce wydać prawie 3,5 tyś na montaż jednego znaku drogowego ? dlaczego nie zakupi w własnym zakresie i zamontuje swoimi ludźmi? Po co Panu tylu łazików?

Grzegorz, zadano: 2021-01-20 21:54:12

Szanowny Panie Grzegorzu, domyślam się, że przywołana przez Pana kwota to wartość najniższej oferty złożonej w ramach zapytania na realizację zadania na „Wykonanie prac w ramach bieżącego utrzymania oznakowania pionowego i poziomego oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach gminnych na terenie Gminy Koszęcin". Wbrew Pana twierdzeniom, nie jest to jednak cena za pojedynczy znak. Kwota ta obejmuje 21 różnych pozycji (15 typów znaków i urządzeń oraz 6 różnych usług) i stanowi wyłącznie podstawę wyboru wykonawcy zadania w roku 2021. Zgodnie z warunkami zapytania ofertowego, Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie wyłącznie za prace faktycznie wykonane, zgodnie z przelicznikiem jednostkowym przedstawionym w ofercie Wykonawcy. Z poważaniem Zbigniew Seniów Wójt Gminy Koszęcin

Odpowiedziano: 2021-01-22 08:05:23

Ta strona korzysta z ciasteczek, aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.

×
Skróty klawiszowe

Skróty klawiszowe