Urząd Gminy Koszęcin

A- A A+ kontrast normalny kontrast wysoki kontrast kontrast

Najnowsze wiadomości

2014-01-28 12:25:08

Ogłoszenie o naborze kandydatów do odbycia praktyki absolwenckiej w Urzędzie Skarbowym w Lublińcu

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom społecznym w zakresie stworzenia możliwości pozyskania doświadczenia oraz. nabycia umiejętności praktycznych niezbędnych do wykonywania w przyszłości pracy zawodowej, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Lublińcu organizuje praktyki absolwenekie. Praktyka obejmuje swym zakresem zadania realizowane na stanowisku pracownika adminislracyjno-biurowego. Praktyki adresowane są do absolwentów szkól średnich i wyższych w wieku do 30 lat. Praktyka jest odbywana nieodpłatnie. Praktykant otrzymuje zaświadczenie o rodzaju wykonywanej pracy i umiejętnościach nabytych w czasie jej odbywania. Wymagane dokumenty od kandydatów: podanie o przyjęcie na praktykę, kserokopia dyplomu ukończenia szkoły, oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo lub przestępstwo skarbowe (w terminie późniejszym - w przypadku zawarcia umowy z kandydatem, zaświadczenie o niekaralności). Zainteresowani są proszeni o składanie podań na adres Urzędu Skarbowego w Lublińcu ul. Paderewskiego 7 b. z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc, Urząd zastrzega sobie prawo wyboru kandydatów. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 34 352 83 18 ..
2014-01-22 12:18:57

Dom Spotkań nie tylko wiejskich

Dom Spotkań Wiejskich w Rusinowicach został oddany do użytku, nieco ponad 1,5 roku temu, a już doczekał się znacznego wyróżnienia od strony władz województwa. Mowa o zdobyciu II miejsca w konkursie „Przyjazna Wieś” w kategorii „infrastruktura techniczna”. Jest to znaczące wyróżnienie, chociażby ze względu na to, że w konkursie mogło wystartować aż 167 samorządów z terenu Województwa Śląskiego. Spośród tak wielu, wybrano jednak rusinowicki dom spotkań. Dlaczego? „Powołanie do życia domu spotkań wiejskich było wyłącznie inicjatywą obywatelską. To dzięki mieszkańcom Rusinowic, skrupulatnie dążącym do zamierzonego celu, udało się zrealizować tę inwestycję. A wszyscy wiemy, że pozyskać środki nie było łatwo. Z tego miejsca dziękuję wszystkim tym, którzy mieli wpływ na powstanie tego domu: mieszkańcom Rusinowic, członkom Rady Sołeckiej oraz pani sołtys Jolancie Fortuńskiej, radnym Pawłowi Kandzi oraz Henrykowi Kurzac, członkom Sołeckiego Stowarzyszenia Rozwoju Rusinowic i stowarzyszenia „Serce Rusinowic” oraz pani Martynie Kot, która dzielnie pisała wnioski o dofinansowanie inwestycji” - mówił wójt Grzegorza Ziaja, podczas zebrania w Domu Spotkań Wiejskich z dnia 20 stycznia. W trakcie przemowy znalazło się też miejsce na podziękowanie dla dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej Gabrieli Piguła, będącej nieformalnym opiekunem obiektu. Wójt złożył na jej ręce symboliczny dyplom i pogratulował prężnie rozwijającej się działalności domu spotkań. A dzieje się coraz więcej. W domu spotkań znajduje się często odwiedzana Biblioteka Publiczna a przy niej przeniesiona ze szkoły Izba Pamięci. Siedzibę swoja ma tu klub sportowy „Dragon”. Przez cały tydzień spotykają się też rusinowickie stowarzyszenia, klub skata, reaktywowane koło gospodyń wiejskich, strażacy i Związek Hodowców Gołębi Pocztowych. Często na próby wpadają przedszkolaki i uczniowie szkoły. Dom Spotkań stał się dla mieszkańców Rusinowic istnym centrum kultury w którym mogą realizować siebie i swoje zamierzenia. Spotkania w tego typu miejscach zachęcają do podejmowania kolejnych inicjatyw społecznych i wyzwań. Zebranie z 20 stycznia również miało charakter spotkania, a to dzięki obecności niesamowitych gości. Przy wspólnym stole zasiedli nie tylko wyróżnieni inicjatorzy budowy domu spotkań, ale także delegacja dzieci i młodzieży z Żytomierza. Dzięki radnemu Sejmiku Śląskiego Zygmuntowi Wilkowi, który umożliwił delegacji przyjazd z Ukrainy, wszyscy zebrani mogli wspólnie kolędować, odkrywając na nowo stare polskie pastorałki i wpadając w zachwyt nad talentem śpiewających dzieci z zespołu „Jaskółeczka”. Wszyscy z zapartym tchem słuchali też recitalu kolęd po polsku i ukraińsku wykonanych przez żeński zespół „Malwy”. Pomiędzy wspólnym śpiewaniem, wypełniła się idea domu spotkań, gdzie zupełnie sobie obcy ludzie w rozmowach wymieniali swoje przeżycia i historie. (KI)
2014-01-20 11:51:08

„Hej, kolęda, kolęda…”

15 stycznia Dom Kultury w Koszęcinie wypełnił radosny śpiew Kolędników z dwóch grup wiekowych – Słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku i Przedszkolaków z Przedszkola U Cioci Mariolki. Było to spotkanie, które na długo pozostanie w pamięci uczestników. Wspaniali młodzi artyści pod kierunkiem swoich nauczycieli zaprezentowali widzom niezwykłe, świetnie przygotowane pod względem artystycznym przedstawienie Jasełek, którym zachwycili i porwali widownię. A było co podziwiać, bowiem wykonawcy wykazali się wyjątkowym kunsztem, wszechstronnymi uzdolnieniami i poruszającym serca wdziękiem. Studenci UTW nagrodzili ich gromkimi oklaskami, a na ręce Pani Dyrektor – Marioli Bodora złożyli serdeczne podziękowanie za ogrom pracy, życzliwość i wielki dar serca dla Seniorów. Pozostałą część tego niezwykłego wieczoru wypełniły piękne strofy poezji i wspólny śpiew kolęd z podkładem instrumentalnym p. Pauliny Pyrek. Szczególnie zabrzmiała wśród nich cudowna „Cicha noc” nie tylko po polsku, ale także w wersji niemieckiej i po angielsku - w wykonaniu tych dwóch grup językowych. A sferę duchową wzbogacił wigilijnie przystrojony, oświetlony blaskiem świec stół i słodki poczęstunek… Można mieć pewność, że takie spotkania najstarszego i najmłodszego pokolenia są gwarancją utrzymania naszej pięknej tradycji wspólnego kolędowania, że pozostanie ona żywa i trwale łącząca wszystkich ludzi dobrej woli. „Niech się snuje kolęda wśród nocnej ciszyI o Bożym Narodzeniu cały świat usłyszy.Niech się ręce i serca w miłości splatają I o Bożym Dzieciątku nowinę ogłaszają.” Zapraszamy za rok…
2014-01-16 13:02:16

Zwrot podatku akcyzowego

Wójt Gminy Koszęcin informuje: Każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien zbierać faktury VAT w terminie od 1 lutego 2014 r. do 28 lutego 2014 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do Wójta Gminy Koszęcin wraz z fakturami stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2013 r. do 31 stycznia 2014 r., w terminie od 1 sierpnia 2014 r. do 1 września 2014 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do Wójta Gminy Koszęcin wraz z fakturami VAT stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2014 r. do 31 lipca 2014 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2014 r. Zwrot podatku akcyzowego przysługuje producentowi rolnemu będącego posiadaczem gospodarstwa rolnego powyżej 1 ha użytków rolnych, w przypadku gdy grunty gospodarstwa rolnego stanowią przedmiot współposiadania, zwrot podatku przysługuje temu współposiadaczowi, w stosunku do którego pozostali współposiadacze wyrazili pisemną zgodę. Pisemna zgoda nie dotyczy współmałżonków. W przypadku współposiadania - potrzebna jest zgoda pozostałych współposiadaczy na wniosku. Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2014 r. wynosi: 81,70 zł * ilość ha użytków rolnych Pieniądze wypłacane będą w terminach: 1 - 30 kwietnia 2014 r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie 1 - 31 października 2014 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie gotówką w kasie urzędu gminy, albo przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku. Wzór wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej Wnioski w wyżej wymienionych terminach należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy Koszęcin.
2014-01-15 08:00:28

Hej Kolęda, Kolęda ! - Koncert Kolęd

Żytomierski Obwodowy Związek Polaków na Ukrainie zaprasza na koncert. \"Hej kolęda, kolęda\" - Kolędnicy z Żytomierza 1.Polski Zespół Wokalny \" Malwy\" pod kierownictwem Ireny Nawojewej 2.solistka Katarzyna Bakalczuk z akompaniamentem Artema Zirki 20 stycznia 2014 r. - poniedziałek Kościół Najświętszego Serca Pana Jezusa w Koszęcinie po wieczornej Mszy Świętej ( około godz. 17.30 ). ..
2014-01-13 12:30:42

Ferie już tuż, tuż!

Ku uciesze dzieci i młodzieży szkolnej, ferie zimowe już niedługo. Dwutygodniowe wolne będzie trwało od 20 stycznia do 2 lutego. Jak co roku miejscowe Domy Kultury przygotowały szereg atrakcji dla tych, którzy nie lubią leniuchować całymi dniami. Poniżej znajdą Państwo rozkład zajęć na ferie zimowe 2014 dla miejscowości Koszęcin, Strzebiń i Rusinowice. Koszęcin Strzebiń Rusinowice
2014-01-10 08:21:21

Wójt Gminy Koszęcin

Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) O D W O Ł U J E pierwszy przetarg ustny nieograniczony na najem lokali użytkowych OSP Strzebiń przy ulicy 1-go Maja 29a w Strzebiniu usytuowanych w budynku na działce oznaczonej jako działka o nr ewidencyjny 850 obręb Strzebiń o pow. 0,2082 ha. Da nieruchomości Sąd Rejonowy w Lublińcu prowadzi księgę wieczystą nr CZ1L/00003546/4. Powodem odwołania przetargu jest konieczność dokonania korekty wysokości stawki wywoławczej czynszu. Wójt Gminy KoszęcinGrzegorz Ziaja..
2014-01-07 19:50:53

Od stajenki, do stajenki

28 grudnia na trasie ze Strzebinia do Łaz rozbrzmiały kolędy. Byli to uczestnicy marszu „Od stajenki, do stajenki” zainicjowanego przez radnego Krystiana Cubra. Pomysł nie udałby się bez zaangażowania ks. Proboszcza Klaudiusza Kłaczki, który w dużym stopniu przyczynił się do organizacji marszu. Zainteresowanie inicjatywą przerosło wszelkie oczekiwania. W marszu wzięło udział ponad 300 osób. Wspólne kolędowanie rozpoczęło się tuż po wieczornej mszy, przy przykościelnej stajence w Strzebiniu. Stamtąd śpiewający pochód, w obstawie strażaków z OSP Strzebiń, wyruszył do Łaz. Kiedy kolędnicy dotarli pod tamtejsza stajenkę, mile się zaskoczyli. Czekało na nich palące się ognisko, kiełbaski na kijkach i ciepłe napoje. Wspólne kolędowanie umilił im występ zespołu Strzebiń Brass oraz recital akordeonowy Julii Maniury. Następnie do późna wszyscy wesoło śpiewali przy akompaniamencie gitary pana Andrzeja Maniury i akordeonu pana Adama Plazy. Niewątpliwie na tak duży sukces inicjatywy wpłynęła niezwykle wiosenna, jak na zimę, pogoda, choć nie można też odmówić zapału mieszkańcom Łaz i Strzebinia. Organizatorzy mają nadzieję, że tego typu forma wspólnego kolędowania stanie się już tradycją, i planują podobny przemarsz na rok przyszły. (KI) Stajenka w Strzebiniu. Uczestnicy marszu zebrani przed stajenką w Łazach. Panowie Andrzej Maniura i Adam Plaza przygrywający do kolęd.

Losowa galeria zdjęciowa

Mapa strony