Urząd Gminy Koszęcin

A- A A+ kontrast normalny kontrast wysoki kontrast kontrast

Informacja Wójta Gminy Koszęcin o działaniach podjętych w celu usunięcia odzieży zalegającej przy kontenerach na odzież używaną

W odpowiedzi naliczne głosy mieszkańców Gminy Koszęcin, sygnalizujących problem odzieży, starych zabawek, tekstyliów, obuwia itp. zalegających przy kontenerach na odzież używaną w Sadowie przy ul. Podlesie oraz przy ul. Powstańców Śląskich (teren obok przystanku autobusowego),informuję że Gmina Koszęcin jest właścicielem wyłącznie nieruchomości znajdującej się przy ul. Podlesie (przy skrzyżowaniu z ul. Powstańców Śl.) w Sadowie. W przeszłości, na podstawie umów dzierżawy, wyrażono zgodę na posadowienie na tej nieruchomości dwóch kontenerów na odzież używaną. Z uwagi na brak monitorowania stanu zapełnienia kontenerów, brakich systematycznego opróżniania oraz brak dbałości o utrzymywanie porządku na nieruchomości, Wójt Gminy Koszęcin – w pierwszej kolejności – wezwał ich właścicieli kontenerów doich opróżnienia i posprzątania terenu. W wyznaczonym terminie odzież uprzątnięto wyłącznie z jednego z kontenerów (kontener następnie usunięto). W stosunku do właściciela drugiego kontenera, w związku z brakiem realizacji postanowień umowy łączącej go z Gminą, dokonano wypowiedzenia umowy dzierżawy oraz naliczenia kary umownej.Ponadto firma tazostała zobowiązanado usunięcia kontenerów oraz zalegającej przy nich odzieży, z nieruchomości gminnej przy ul. Podlesie, w wyznaczonym terminie, to jest do dnia 22 września 2020 r.

Teren przy ul. Powstańców Śląskich w Sadowie stanowi pas drogowy drogi wojewódzkiej DW906, w związku z czym do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego skierowano pismo z prośbą o podjęcie stosownych działań. W odpowiedzi na powyższe pismo, pracownik Urzędu Gminy Koszęcin otrzymał informację, iż właściciel nieruchomości – Województwo Śląskie – podejmie kroki prawne zmierzające do usunięcia ww. kontenerów.

W trosce o ochronę walorów estetycznych Naszej Gminy, Wójt Gminy Koszęcin apeluje o niepozostawianie odzieży bezpośrednio przy kontenerach, a umieszczanie jej wyłącznie w tych kontenerach, które nie są przepełnione. Tekstylia, stare zabawki, obuwie zalegające przy kontenerach ulegają zniszczeniu, co także wpływa negatywnie na wygląd terenu naszej Gminy.

                                                                                             

Wójt Gminy Koszęcin

                                                                                                  Zbigniew Seniów

Zobacz pozostałe aktualności

Losowa galeria zdjęciowa

Mapa strony