Urząd Gminy Koszęcin

A- A A+ kontrast normalny kontrast wysoki kontrast kontrast

Obwieszczenie Wójta Gminy Koszęcin w sprawie realizacji przedsięwzięcia pn.: „Punkt zbierania i przeładunku złomu na działce o nr 1015/32 położonego w miejscowości Koszęcin, gm. Koszęcin

Wójt Gminy Koszęcin podaje do publicznej wiadomości informację o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, wszczętego na wniosek z dnia 30 grudnia 2019 r. o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Punkt zbierania i przeładunku złomu na działce o nr 1015/32 położonego w miejscowości Koszęcin, gm. Koszęcin". Pełna treść obwieszczenia z dnia 29 września 2020 r., GG.6220.17.21.2019 stanowi treść załącznika do niniejszej wiadomości.

Załączniki

Losowa galeria zdjęciowa

Mapa strony