Urząd Gminy Koszęcin

A- A A+ kontrast normalny kontrast wysoki kontrast kontrast

Obwieszczenie Wójta Gminy Koszęcin w sprawie realizacji przedsięwzięcia pn.: „Budowa i eksploatacja elektrowni fotowoltaicznych CIESZOWA 1 oraz CIESZOWA 2 o mocy wytwórczej do 1 MW każda wraz z techniczną infrastrukturą towarzyszącą”

Wójt Gminy Koszęcin podaje do publicznej wiadomości informację o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, wszczętego na wniosek z dnia 03 lutego 2020 r. o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa i eksploatacja elektrowni fotowoltaicznych CIESZOWA 1 oraz CIESZOWA 2 o mocy wytwórczej do 1 MW każda wraz z techniczną infrastrukturą towarzyszącą”. Pełna treść obwieszczenia z dnia 15 października 2020 r., GG.6220.2.21.2020 stanowi treść załącznika do niniejszej wiadomości.

Załączniki

Zobacz pozostałe aktualności

Losowa galeria zdjęciowa

Mapa strony