Urząd Gminy Koszęcin

A- A A+ kontrast normalny kontrast wysoki kontrast kontrast

A dla dzieci w Łazach....

Dzięki dofinansowaniu ze środków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Koszęcinie, ale przede wszystkim - ogromnemu zaangażowaniu mieszkańców Łaz i Kurzychowego, w ich miejscowości powstała znakomita inicjatywa dla najmłodszych - plac zabaw z prawdziwego zdarzenia. Już od początku maja dzieci mają do dyspozycji huśtawki z dwiema ławeczkami, kiwak i piaskownicę. Oczywiście pomyślano również o opiekunach, którzy w tym czasie mogą usiąść i poczekać na ustawionej ławce. Na terenie placu zabaw stanęła również tablica z regulaminem. Cała inicjatywa, poza dotacją z GKRPA jest przedsięwzięciem lokalnej społeczności. Wiele pracy włożyli m.in. pomysłodawca - Krystian Cuber oraz Jan Brodowy i Grzegorz Myrcik. Ks. proboszcz Klaudiusz Kłaczka ofiarował teren na chodnik, który także został zbudowany przez mieszkańców. Dzięki temu każda mama z wózkiem może zawieźć swoją pociechę wprost na plac zabaw. Ponadto Joanna i Daniel Kobielscy ze Strzebinia przekazali nieodpłatnie 9 ozdobnych drzewek, dzięki którym plac zabaw przemienił się w zielone i przyjazne miejsce. Podczas ubiegłorocznego festynu z okazji wspomnienia patrona - św. Jana Chrzciciela, mieszkańcy Łaz i Kurzychowego zaoszczędzili nieco pieniędzy i właśnie z tych środków pozyskali również piasek oraz ogrodzili cały teren. Dzięki tym wysiłkom i wspólnej pracy dzieci mają teraz bezpieczne i zielone miejsce na zabawę. Jest to o tyle ważne i cenne, że wcześniej najmłodsi nie mieli swojego własnego miejsca, a same Łazy i Kurzychowe są relatywnie na tyle daleko od Strzebinia czy Koszęcina, że dojeżdżanie na samą tylko zabawę było by dość uciążliwe lub wręcz niemożliwe. Taka inicjatywa i postawa mieszkańców zasługuje na oklaski. Wszystkim którzy w jakikolwiek sposób się do tej inicjatywy przyłączyli, serdecznie dziękuję i gratuluję. A dzieciom życzę jak najwięcej słonecznej pogody, żeby mogły się nacieszyć wspólna zabawą na nowym obiekcie. (MTL)

Losowa galeria zdjęciowa

Mapa strony