Urząd Gminy Koszęcin
A- A A+ kontrast normalny kontrast wysoki kontrast kontrast

Regulamin biegu "Family Adventure - Łazy 2014"

Bieg rozgrywany w ramach - Festynu św. Jana Chrzciciela w dn. 21 – 22.06.2014 r.ORGANIZATORZY:1.Krystian CUBER – Radny Gminy Koszęcin2.Stowarzyszenie Rozwoju Sołectwa StrzebińTERMIN: 22 czerwca 2014 r. w godz. 16.00 – 18.001.Sekretariat będzie czynny od godz. 15:00 (namiot na placu zabaw w Łazach)MIEJSCE IMPREZY: Łazy koło Strzebinia. Centrum imprezy będzie zlokalizowane na terenie placu zabaw przy Kapliczce (start i meta).CELE IMPREZY:popularyzacja biegania, jako zdrowej formy spędzania wolnego czasu;popularyzacja imprez na orientację jako doskonałej formy niekonwencjonalnego wypoczynku całej rodziny;zachęcenie mieszkańców Sołectwa Strzebiń i Gminy Koszęcin do aktywnego spędzania wolnego czasu, na świeżym powietrzu;sprawdzenie własnych umiejętności w posługiwaniu się mapą i kompasem;poznanie uroków przysiółka Łazy i walorów otaczającej nas przyrody.WSPÓŁORGANIZATORZY:1.Starostwo Powiatowe w Lublińcu2.Gmina Koszęcin 3.OSP w Strzebiniu KATEGORIE STARTOWE:rodzinna: zespół złożony z trzech osób (np: rodzice + dziecko; tata + dwójka dzieci; mama + dwójka dzieci; babcia/dziadek + wnuczki/wnukowie; rodzeństwo (osoba pełnoletnia + dwójka rodzeństwa);wiek dziecka: od 2 lat do 15 lat. (przedszkolak – uczeń szkoły podstawowej – uczeń gimnazjum).UCZESTNICTWO I WYPOSAŻENIE:1.W imprezie mogą brać udział wszyscy chętni, którzy mają ochotę spędzić czas wolny, chodząc z mapą lub kompasem. Zespół powinien posiadać: kompas lub busolę (może mieć każdy uczestnik zespołu), długopis, notes (kartka papieru), odpowiednie ubranie, dużą porcję dobrego humoru oraz wytrwałości w dążeniu do celu. Dzieci – START TYLKO POD OPIEKĄ DOROSŁYCH.2.Uczestnicy muszą złożyć oświadczenie, że biorą udział w biegu na własną odpowiedzialność.3.Uczestnicy biegu podpiszą również stosowne oświadczenie, iż nie będą wnosić żadnych roszczeń w stosunku do organizatorów w razie zaistnienia zdarzeń losowych podczas trwania imprezy.START W IMPREZIE JEST BEZPŁATNY!start – godz. 16.00przed startem (od 15.00 do 15.50): losowanie numeru startowego i wydanie numerów startowych. Zasady losowania:1.Losowanie odbywa się w sposób publiczny i jest obligatoryjne.2.Ogólny czas startu powinien zamknąć się w przedziale do 120 min.3.Interwał czasowy wynosi – 3 min.ZGŁOSZENIA:1.Drużyna zgłasza się do zawodów poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego, który znajduje się na stronie internetowej: www.familyadventure-lazy.w.pw (imię i nazwisko osoby dorosłej) – do godz. 20.00 21.06.2014 r.;2.Dla uczestników, które nie zgłoszą się poprzez formularz zgłoszeniowy, zapisy będą prowadzone w dniu imprezy od godziny 15.00.ŚWIADCZENIA:1.Puchary za I, II i III miejsce;2.Medale przyznaje się za trzy najlepsze miejsca;3.Udział w losowaniu nagrody głównej – niespodzianka;4.Komplet map z zaznaczonymi punktami.POSTANOWIENIA KOŃCOWE:zawody odbędą się bez względu na pogodę;zawodnicy ubezpieczają się we własnym zakresie i startują na własną odpowiedzialność;ogłoszenie wyników i wręczenie pucharów, medali i nagród w dniu 22.06.2013 r. o godz. 19.00 (niedziela – w dniu zawodów);w imprezie wykorzystywany jest „stempel - numerator” do potwierdzania odnalezienia punktu kontrolnego;zwycięża drużyna, która uzyska najlepszy czas zawodów (czas zatrzymywany jest z chwilą przekroczenia linii mety przez ostatniego zawodnika) oraz odnajdzie i potwierdzi pobyt na jak największej ilości punktów kontrolnych – PK (max. 6 PK). W przypadku uzyskania identycznych wyników przez dane zespoły, o zajętym miejscu decyduje suma lat (wiek) startującego zespołu (najmniej lat - zespół zajmuje I miejsce); ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatorów;za szkody wyrządzone wobec uczestników jak i osób trzecich organizator NIE ODPOWIADA!!!

Losowa galeria zdjęciowa

Mapa strony