Urząd Gminy Koszęcin
A- A A+ kontrast normalny kontrast wysoki kontrast kontrast

Pytanie do Wójta

zadaj pytanie
2019-08-13 00:13:56 Robert

Czy zamiast siłowni plenerowej w Rusinowicach nie można byłoby postawić placu do Street Workout'u? Koszt takiego placu jest mniejszy a na pewno bardziej zachęci młodzież do sportu niż pseudo siłownia.

Opowiedź 2019-08-13 10:25:36: Szanowny Panie Robercie, na budowę placu zabaw wraz z siłownią plenerową Gmina pozyskała dofinansowanie w wysokości 50% wydatków kwalifikowanych z Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowej OSA 2019. Celem Programu jest budowa ogólnodostępnych, bezpłatnych stref sportowo-rekreacyjnych, które mają szansę stać się miejscem pierwszej aktywności fizycznej dla dzieci, dorosłych oraz osób starszych, które podniosą w sposób znaczący estetykę przestrzeni publicznej i poprawią jakość życia mieszkańców danego obszaru. Dofinansowaniem w ramach Programu mogą być objęte zadania inwestycyjne dotyczące budowy infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w 2 wariantach realizacyjnych: wariant podstawowy oraz wariant rozszerzony. Nasza Gmina otrzymała środki na wariant rozszerzony obejmujący plac zabaw, siłownię plenerową oraz strefę relaksu. Urządzenia street workout lub skatepark nie są objęte dofinansowanie w ramach ww. Programu. Z poważaniem, Zbigniew Seniów Wójt Gminy Koszęcin

2019-08-11 22:31:19 Adam

Jakie są wnioski ze spotkania z przedstawicielami Polskiej Spółki Gazownictwa w sprawie koncepcji gazyfikacji Gminy Koszęcin, z dnia 11.06.2019?

Opowiedź 2019-08-12 13:56:47: Szanowny Panie Adamie, na spotkaniu przeprowadzonym w Urzędzie Gminy Koszęcin w dniu 11 czerwca 2019 r. przedstawiciele Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. przedstawili wstępną koncepcję gazyfikacji miejscowości Koszęcin, sporządzoną z uwzględnieniem ankiet złożonych przez mieszkańców. Na spotkaniu obecni byli przedstawiciele biura projektowego odpowiedzialnego za sporządzenie i uzgodnienie wszelkiej dokumentacji niezbędnej do uzyskania pozwolenia na budowę sieci przesyłowej gazu. Poinformowano, że szacowany termin sporządzenia, uzgodnienia i zatwierdzenia projektu budowlanego wynosi około 2 lata. Uzyskanie przez Polską Spółkę Gazownictwa pozwolenia budowlanego umożliwi przystąpienie do etapu realizacji sieci gazowniczej. Z poważaniem, Zbigniew Seniów Wójt Gminy Koszęcin

2019-08-09 17:54:36 Pegi

Czy są jakieś starania lub rozmowy w sprawie ścieżki rowerowej pomiędzy Koszęcinem a Wierzbiem. Wiem że to droga wojewódzka itd. lecz spróbować chyba warto?????

Opowiedź 2019-08-12 14:53:20: Szanowna Pani, od ponad roku prowadzone są rozmowy z właścicielami gruntów, przez które przebiegać ma projektowana ścieżka rowerowa. W lipcu tego roku odbyłem spotkanie z przedstawicielami biura architektoniczno-urbanistycznego w sprawie opracowania koncepcji skomunikowania ciągami pieszo-rowerowymi miejscowości Wierzbie-Koszęcin, Koszęcin-Strzebiń w naszej Gminie. W chwili obecnej oczekujemy na przedstawienie oferty cenowej przedstawiającej koszty związane z przygotowaniem dokumentacji planistycznej, umożliwiającej budowę ścieżki. Z poważaniem, Zbigniew Seniów Wójt Gminy Koszęcin

2019-08-08 10:17:23 kierowca

Gdzie jest opublikowana informacja o utrudnieniach w ruchu drogowym w związku z konkursem powożenia i trasy przejazdów? Znowu blokada zaskoczy kierowców?

Opowiedź 2019-08-09 17:34:13: Witam, informacja o trasie przejazdu zaprzęgów konnych została zamieszczona na stronie internetowej Urzędu Gminy w zakładce Aktualności oraz na facebooku Gminy Koszęcin. Z poważaniem, Zbigniew Seniów Wójt Gminy Koszęcin

2019-08-06 07:37:49 Ryszard

Kiedy posprząta pan przystanek Lompy w Koszęcinie? Chwasty 1,5 metra wysokie zarosły pół chodnika. Kiedy postawi pan kosze na śmieci przy Ligonia? Jest tak brudno, że przy każdej latarni nie zawadzi.

Opowiedź 2019-08-14 15:11:38: Szanowny Panie, na ul. Lompy nie ma przystanku. Przystanek na żądanie jest zlokalizowany na ul. Ligonia. Chwasty zachodzące na chodnik obok przystanku zostały usunięte. Z naszych doświadczeń wynika, że ustawienie większej ilości koszy ulicznych powoduje paradoksalnie wzrost zaśmiecenia. Drobne odpady, opakowania spożywcze i niedopałki nadal są rzucane na chodnik i ulicę, a kosze uliczne są zapełniane śmieciami pochodzącymi z gospodarstw domowych. Zdarzało nam się znajdować w koszach ulicznych zniszczoną odzież lub worki odpadów wytwarzanych w domach. Co z kolei powodowało, że mieszkańcy protestowali, wskazując, że okolice kosza umieszczonego w pobliżu ich posesji zamieniają się w małe wysypiska. Ponadto właściciele sklepów oraz innych punktów handlowo-usłowych usytuowanych wzdłuż ulicy, mają obowiązek ustawiania i opróżniania pomników na odpady, z których mogą korzystać klienci np. sklepów. Z poważaniem, Zbigniew Seniów Wójt Gminy Koszęcin

2019-07-31 18:59:30 Janio

Ul. Korfantego 14. Przed posesją jest wybrukowany parking i wisi tabliczka parking dla klientów BMC. Czy moge tam zaparkować nie będąc klijentem, teren przecież należy do gminy?

Opowiedź 2019-08-02 10:46:06: Witam, ulica Korfantego w Koszęcinie stanowi drogę publiczną - gminną. Zasady zatrzymywania i postoju pojazdów mechanicznych - obowiązujące w stosunku do dróg publicznych - regulują przepisy ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym. Z poważaniem Zbigniew Seniów Wójt Gminy Koszęcin

2019-07-29 22:27:46 Grześ

Witam. Wie Pan może coś na temat wymiany lamp przy dębowej i jodłowej w koszęcinie? Tauron na maile nie odpowiada Pozdrawiam

Opowiedź 2019-08-05 08:47:41: Szanowny Panie, wysłaliśmy kolejny monit do TAURONu w sprawie wymiany oświetlenia na ul. Dębowej i Jodłowej. Poprzednio Spółka informowała, że trwają procedury mające na celu wyłonienie wykonawcy ww. zadania oraz, że po zakończeniu przetargu, niezwłocznie przystąpi do wymiany słupów. Należy podkreślić, że na harmonogram prac TAURON Dystrybucja Serwis S.A. w tym zakresie Gmina nie ma żadnego wpływu. Z poważaniem Zbigniew Seniów Wójt Gminy Koszęcin

2019-07-25 17:26:03 Kamil

Szanowny Panie Wójcie. Chciałbym zainstalować przydomową oczyszczalnie ścieków. Gmina nie prowadzi żadnego programu. Czy planują Państwo wdrożyć takowy program w najbliższym czasie? Z poważaniem

Opowiedź 2019-08-05 08:47:03: Szanowny Panie Kamilu, tak, planujemy wdrożenie programu dofinansowania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków. Obecnie analizujemy możliwości pozyskania środków zewnętrznych na ten cel oraz uwarunkowania prawne udzielenia wsparcia finansowego mieszkańcom Gminy. Nie ukrywam, że termin rozpoczęcia realizacji takiego programu będzie uzależniony od faktu uzyskania dofinansowania przez Gminę oraz naszych możliwości budżetowych. Z poważaniem Zbigniew Seniów Wójt Gminy Koszęcin

2019-07-25 11:54:35 Mała Mi

Witam. Kiedy gmina planuje wypłatę świadczeń 500+ na pierwsze dziecko? Nigdzie nie mogę znaleźć takiej informacji A dużo gmin już wypłaca..

Opowiedź 2019-07-26 10:55:00: Szanowna Pani, z informacji przekazanych przez Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wynika, że pierwsze wypłaty świadczenia 500 plus na każde pierwsze dziecko, wynikające z nowelizacji prawa, będą wypłacane od 20 sierpnia 2019 r. - na nowy okres zasiłkowy. Z poważaniem Zbigniew Seniów Wójt Gminy Koszęcin

2019-07-22 10:14:07 AD.

Przy fontannie rośnie platan - nie ma usuniętych osłon(i sznurka), do których kiedyś przymocowane były podtrzymujące go paliki. Bardzo proszę o usunięcie ich.

Opowiedź 2019-07-25 07:59:40: Witam, osłona zostanie w najbliższym czasie usunięta. Tym niemniej zaznaczam, że nie ma ona żadnego wpływu na stan fitosanitarny drzewa. Z poważaniem Zbigniew Seniów Wójt Gminy Koszęcin

2019-07-12 21:25:01 Gosia

Czy od września byłaby możliwość zorganizowania przez gminę transportu dzieci do przedszkola i szkoły z Podlesia do Sadowa? Na Podlesiu jest ok 12 dzieci które chętnie by z tego skorzystały.

Opowiedź 2019-07-17 12:21:44: Szanowna Pani, proszę o kontakt w tej sprawie bezpośrednio z pracownikiem Urzędu Gminy Panią Angeliką Siek - 34 3576 100 w. 127. Z poważaniem Zbigniew Seniów Wójt Gminy Koszęcin

2019-07-08 17:03:15 Dawid

Kiedy urząd dostarczy 3 numer Echa Gminy? Twierdził Pan, że aktualne kalendarze imprez wszyscy dostają w tej gazecie. Ale gazety nie ma, w internecie informacji też nie ma.

Opowiedź 2019-07-09 16:08:47: Szanowny Panie Dawidzie, kolejny numer "Echa Gminy" ukaże się w przyszłym tygodniu. Z poważaniem Zbigniew Seniów Wójt Gminy Koszęcin

2019-07-05 09:03:53 Niki

Proszę o informacje na temat operatora, który dostarcza internet do Urzędu Gminy Koszęcin. Interesuje mnie fakt, czy przypadkiem nie jest to firma, w której pracuje Radny z miejscowości Strzebiń.

Opowiedź 2019-07-08 08:16:58: "Witam, internet do Urzędu Gminy dostarczają firmy Protonet oraz Orange Polska S.A. Z poważaniem Zbigniew Seniów Wójt Gminy Koszęcin".

2019-07-02 21:07:04 Adam

Otrzymałem informację że obecnie zapisy na opróżnianie szamba są na połowę sierpnia A co jeśli jest potrzeba częściej oprozniac niż raz na miesiąc?

Opowiedź 2019-07-08 09:06:31: Szanowny Panie Adamie, umowę na wywóz nieczystości można podpisać z dowolnym podmiotem wpisanym do rejestru prowadzonego przez Wójta Gminy Koszęcin. Wykaz firm dostępny jest na stronie Urzędu Gminy - https://www.koszecin.pl/informacje/Gospodarka-Odpadami-Komunalnymi Informacji w tym zakresie udzielają również pracownicy Referatu Administracji i Kontroli tel. 34 3576 100 w. 120, 034 3210 820. Z poważaniem Zbigniew Seniów Wójt Gminy Koszęcin

2019-07-02 18:26:09 Adam

Kto jest odpowiedzialny za utrzymanie porządku na placach zabaw dokładnie chodzi o Podlesie o kiedy powstał plac zabaw nie było nikogo z gminy żeby trawę skosic

Opowiedź 2019-07-08 09:05:30: Szanowny Panie Adamie, trawa na placu zabaw na Podlesiu została wykoszona. Z poważaniem Zbigniew Seniów Wójt Gminy Koszęcin

2019-07-02 18:22:40 Adam

Do kiedy jest ważny projekt kanalizacji w Sadowie Podlesie??

Opowiedź 2019-07-17 13:13:08: Szanowny Panie, projekt jest ważny do maja 2021r. Z poważaniem Zbigniew Seniów Wójt Gminy Koszęcin

2019-07-01 08:17:31 Zdzich

Do kiedy jest ważny projekt kanalizacji w Sadowie? I dlaczego jest tak długo okres oczekiwania na wywóz szamba, ponad miesiąc co mają zrobić mieszkańcy którzy muszą częściej wywozic nieczystości?

Opowiedź 2019-07-02 08:13:42: "Szanowny Panie, projekt jest ważny do maja 2021 r. Umowę na wywóz nieczystości można podpisać z dowolnym podmiotem wpisanym do rejestru prowadzonego przez Wójta Gminy Koszęcin. Wykaz firm dostępny jest na stronie Urzędu Gminy - https://www.koszecin.pl/informacje/Gospodarka-Odpadami-Komunalnymi Informacji w tym zakresie udzielają również pracownicy Referatu Administracji i Kontroli tel. 34 3576 100 w. 120, 034 3210 820. Z poważaniem Zbigniew Seniów Wójt Gminy Koszęcin."

2019-06-30 17:01:12 ZakazRuchu

Witam. Od kiedy na ul leśnej obowiązuje zakaz ruchu znak b-1? Pozdrawiam

Opowiedź 2019-07-02 08:12:53: "Szanowny Panie, zmiana organizacji ruchu obowiązuje wyłącznie w czasie godzin otwarcia basenu. Z poważaniem Zbigniew Seniów Wójt Gminy Koszęcin."

2019-06-30 11:19:52 P.B.

Na jakiej zasadzie pana pracownik dorabia sobie prywatnym ciągnikiem w godzinach pracy urzędu ??

Opowiedź 2019-07-02 10:28:28: Witam, pracownicy w trakcie czasu pracy obowiązującego ich w ramach zatrudnienia w Urzędzie, nie mają możliwości ani prawa wykonywać żadnych dodatkowych zajęć. Jednocześnie informuję, że każdy pracownik ma prawo w sposób dowolny wykorzystać przysługujący mu czas wolny (urlop, odbiór nadgodzin). Z poważaniem Zbigniew Seniów Wójt Gminy Koszęcin

2019-06-26 12:48:34 jerzy

Dlaczego w kasie na otwartym basenie kąpielowym nie jest honorowana Karta Dużej Rodziny. Pozdrawiam - Jurhad.

Opowiedź 2019-07-02 08:14:12: Szanowny Panie Jerzy, cennik Ośrodka przewiduje szereg zniżek, z których mogą korzystać rodziny odwiedzające basen. Z poważaniem Zbigniew Seniów Wójt Gminy Koszęcin.

Znaleziono: 477 pozycji
Strona 5 z 24 << poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 .. 24 następna >>

Losowa galeria zdjęciowa

Mapa strony