Urząd Gminy Koszęcin

A- A A+ kontrast normalny kontrast wysoki kontrast kontrast

Pytanie do Wójta

zadaj pytanie
2020-07-02 11:13:07 Anna

Czy w gminie Koszęcin można otrzymać dofinansowanie do instalacji gromadzenia deszczówki? Jeżeli tak to w jakiej kwocie i gdzie można złożyć wniosek?

Odpowiedź 2020-07-03 12:29:18: Szanowna Pani Anno, Gmina nie prowadzi obecnie żadnego programu w zakresie dofinansowania zbierania wody opadowej. Tym niemniej Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach ogłosił od dnia 01.07.2020 r. nabór wniosków dla zadań realizowanych w 2020 roku, wpisujących się w Program Priorytetowy „Moja Woda” na lata 2020-2024. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach - https://www.wfosigw.katowice.pl Z poważaniem Zbigniew Seniów Wójt Gminy Koszęcin

2020-07-02 09:23:47 ADBM

Proszę o pilną interwecję - właściciel działek na ul.Piaskowej przekopal drogę i nie można przejechać!! To działki na samym końcu ulicy, już w lesie.

Odpowiedź 2020-07-06 07:42:57: Witam, w celu ustalenia stanu własnościowego gruntu, w tym drogi, proszę o kontakt bezpośrednio z Referatem Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska. Z poważaniem Zbigniew Seniów Wójt Gminy Koszęcin

2020-07-01 10:47:42 Gosia

To samo pytanie kolejny raz bo ciągle brak odpowiedzi. Co z placem zabaw na Podlesiu? Pieniądze na ten cel były przeznaczone A nic się z placem zabaw nie robi?

Odpowiedź 2020-07-02 08:36:55: Szanowna Pani Małgorzato, tak jak już wyjaśniałem w odpowiedzi z 26 czerwca 2020 r., z uwagi na sytuację epidemiologiczną, większość zaplanowanych do realizacji zadań uległa opóźnieniu. Doposażenie placu zabaw na Podlesiu będzie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w trzecim kwartale bieżącego roku. Z poważaniem Zbigniew Seniów Wójt Gminy Koszęcin

2020-06-30 15:17:36 Anna

Witam serdecznie! Czy jest mozliwość,aby mieszkańcy gminy nie płacili za ścieki, w przypadku wody którą napełnimy przydomowe baseny?

Odpowiedź 2020-07-02 15:29:30: Szanowna Pani Anno, zgodnie z ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków, w opisanej przez Panią sytuacji wymagane będzie założenie podlicznika na cele ogrodowe. Szczegółowych informacji udziela EKO-SAN, tel. (34) 356-46-70, e-mail: biuro@eko-san.com. Z poważaniem Zbigniew Seniów Wójt Gminy Koszęcin

2020-06-30 11:38:11 wyborca

Dlaczego na Waszej stronie , brak wyników wyborów z I tury. Komisja KBW juz to ogłosiła, inne gminy juz zamieściły, A u nas co ?

Odpowiedź 2020-07-02 08:49:11: Witam, wyniki zostały już opublikowane na stronie Urzędu Gminy. Opóźnienie było spowodowane problemem technicznym związanym z logowaniem się na panel. Z poważaniem Zbigniew Seniów Wójt Gminy Koszęcin.

2020-06-26 10:54:38 ryszard

Panie Wojcie.kiedy bedzie zrobiona droga z Pilki do Kokotka stan jest w tej chwili katastrofalny.

Odpowiedź 2020-06-30 07:36:02: Szanowny Panie Ryszardzie, przedmiotowy fragment nie stanowi własności Gminy Koszęcin, w planie jest oznaczony jako droga wewnętrzna. Z poważaniem Zbigniew Seniów Wójt Gminy Koszęcin

2020-06-22 15:18:43 Czyste

P.Wójcie gdzie mogę złożyć anonimową skargę na sąsiada który pali śmieciami oraz resztkami z produkcji?

Odpowiedź 2020-06-23 09:39:48: Witam, zgłoszeń można dokonywać drogą telefoniczną, kontaktując się z pracownikami Referatu Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Koszęcin - tel. (34) 321-08-34. Z poważaniem Zbigniew Seniów Wójt Gminy Koszęcin

2020-06-21 13:42:41 Andrzej

Jaka liczba właścicieli nieruchomości powinna być objęta systemem odbioru odpadów a jaka rzeczywiście w nim uczestniczy?

Odpowiedź 2020-06-23 09:39:21: Szanowny Panie Andrzeju, z informacji uzyskanych z ewidencji ludności wynika, że w Gminie Koszęcin w dniu 22 czerwca 2020 r. było zameldowanych 11959 mieszkańców. Według ewidencji deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanych do Urzędu Gminy przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych, na dzień 22 czerwca 2020 r. system odbioru odpadów obejmuje 9562 mieszkańców Gminy. Różnica między liczbą mieszkańców zameldowanych a ujętych do opłaty wynika z faktu, iż wiele osób zameldowanych na terenie Gminy na stałe wyjechało za pracą do innych miejscowości w Polsce lub za granicę. Należy podkreślić, że zameldowanie nie jest wyznacznikiem objęcia deklaracją o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, lecz samo zamieszkiwanie w nieruchomości. Z poważaniem Zbigniew Seniów Wójt Gminy Koszęcin.

2020-06-19 14:29:32 Rolnik

Witam serdecznie. Co mogę zrobić z kurami które ktoś wypuszcza na ulicę? Zdarza się to często, a ostatnio jedną bym rozjechał. Pozdrawiam

Odpowiedź 2020-06-22 08:18:43: Witam, za nadzór nad zwierzętami odpowiada oczywiście ich właściciel. Zgodnie z Kodeksem cywilnym, kto zwierzę chowa albo się nim posługuje, obowiązany jest do naprawienia wyrządzonej przez nie szkody niezależnie od tego, czy było pod jego nadzorem, czy też zabłąkało się lub uciekło, chyba że ani on, ani osoba, za którą ponosi odpowiedzialność, nie ponoszą winy. Z poważaniem Zbigniew Seniów Wójt Gminy Koszęcin

2020-06-18 21:05:07 Leśna

Czy na ulicy Leśnej musi dojść do tragedii aby ktoś w końcu zastanowił się nad progami lub zadbał o kontrolę prędkości. Nikt nie stosuje się do ograniczeń.

Odpowiedź 2020-06-19 14:01:12: Witam, za kontrolę prędkości odpowiada Policja. Zwracałem już uwagę Kierownikowi Posterunku na ten problem. Z poważaniem Zbigniew Seniów Wójt Gminy Koszęcin

2020-06-18 20:58:43 Dębowa

Panie Wójcie kiedy wykonawca dostarczy dokumentację projektową wraz z pozwoleniem na remont ulicy Dębowej i Jodłowej w Koszęcinie? Czy prace budowlane będą prowadzone jeszcze w tym roku?

Odpowiedź 2020-06-19 14:46:39: Witam, termin przedstawienia dokumentacji projektowej mija 31 lipca 2020 r. Termin realizacji inwestycji zostanie ustalony dopiero po dostarczeniu przez Wykonawcę kompletnej dokumentacji projektowej wraz ze wszystkimi wymaganymi zezwoleniami. Z poważaniem Zbigniew Seniów Wójt Gminy Koszęcin

2020-06-18 15:04:09 Strzebień

Witam dlaczego Wòjt nie wyraził zgody żeby dzieci w Strzebiniu miały komersu w Domu Kultury .Wszyscy òsmoklasiści mają tylko w Strzebiniu nie mające.

Odpowiedź 2020-06-19 12:48:23: Witam, nic nie wiem o tej sprawie, ponieważ nikt nie zwracał się z takim pytaniem do Urzędu Gminy. Z poważaniem Zbigniew Seniów Wójt Gminy Koszęcin.

2020-06-18 07:56:48 Kazik

Panie Wójcie, prosze przyjrzeć się ogołoconemu z konarów drzewu na Damrota. Tak przycięte drzewa po prostu umrą.

Odpowiedź 2020-06-26 08:18:39: Szanowny Panie Kazimierzu, w ubiegłym roku mieszkańcy ul. Damrota zawnioskowali o przycięcie nawet 2/3 koron drzew na tej ulicy. Zostały wykonane tylko niezbędne cięcia pielęgnacyjne oraz cięcia korony wykonane przez TAURON - eksploatatora sieci energetycznej. Obecnie po dokonanej wizji lokalnej zostały wszczęte dalsze procedury w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa zarówno dla właścicieli okolicznych nieruchomości, jak i dla użytkowników pasa drogowego ul. Damrota. Z poważaniem Zbigniew Seniów Wójt Gminy Koszęcin.

2020-06-16 12:39:06 Sebastian.

Panie Wójcie, w miejscowości Sadow ogrodowa został przeprowadzony remont drogi do ul.lesniej.Dlaczego posesja nr.9 została pominięta?

Odpowiedź 2020-06-26 08:21:12: Szanowny Panie Sebastianie, nieuwzględnienie wspomnianego odcinka ulicy Ogrodowej to skutek niezamierzonego przeoczenia przy sporządzaniu projektu budowlano-wykonawczego. Zakres ten zostanie uwzględniony podczas realizacji II etapu przebudowy dróg gminnych. Z poważaniem Zbigniew Seniów Wójt Gminy Koszęcin

2020-06-16 12:26:37 Barbara

Witam! Mam pytanie odnośnie drogi ogrodowej w Sadowie jest robiony odcinek do domu spotkań a pozostała część ulicy ogrodowej nie będzie robiona? Dlaczego?

Odpowiedź 2020-06-17 08:10:18: Szanowna Pani Barbaro, obecnie prowadzona jest przebudowa ul. Ogrodowej w Sadowie na odcinku od ul. Leśnej (drogi powiatowej) do wyasfaltowanej części ul. Ogrodowej. Z poważaniem Zbigniew Seniów Wójt Gminy Koszęcin.

2020-06-15 21:15:38 Gosia

Co z placem zabaw na Podlesiu w tym roku miał być bardziej doposażony ponieważ były na to przeznaczone pieniądze? A drugie pytanie to kiedy będą wykoszone pobocza na ulicy podlesie?

Odpowiedź 2020-06-26 08:19:49: Szanowna Pani Małgorzato, z uwagi na sytuację epidemiologiczną, większość zaplanowanych do realizacji zadań uległa opóźnieniu. Doposażenie placu zabaw na Podlesiu będzie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w trzecim kwartale bieżącego roku. W odniesieniu do wspomnianej ulicy pragnę podkreślić, że przedmiotowa droga ma status drogi powiatowej i zarządcą drogi odpowiedzialnym za jej utrzymanie zgodnie z ustawą o drogach publicznych jest zarząd powiatu. Z poważaniem Zbigniew Seniów Wójt Gminy Koszęcin

2020-06-12 13:09:32 AB.

Dlaczego na mapach Google ulica Wawrzyńca dochodzi aż do Rendez-vous?? Skoro to ul.Wawrzyńca, może odbywać się na niej normalny ruch.

Odpowiedź 2020-06-15 08:45:43: Witam, istotnie aplikacja Mapy Google (www.google.pl/maps) zawiera błędną informację w zakresie przebiegu ul. Wawrzyńca (od ul. Dąbrówki do Rendez-vous). Za prawidłowość danych ujawnionych w aplikacji Mapy Google odpowiada właściciel tej aplikacji czyli firma Google. Niemniej jednak wskazany w pytaniu błąd został już zgłoszony firmie Google przez pracownika Urzędu Gminy za pośrednictwem narzędzi dostępnych wszystkim użytkownikom na stronie www.google.pl/maps, podstronie "Prześlij opinię". Z poważaniem Zbigniew Seniów, Wójt Gminy Koszęcin

2020-06-12 13:05:13 Kazik

Kto odpowiada za szpecenie drzew w Gminie? Większość tak okaleczonych drzew ginie w następnych latach!

Odpowiedź 2020-06-17 08:08:36: Szanowny Panie Kazimierzu, usunięcie gałęzi obumarłych lub nadłamanych powoduje w koronie drzewa ubytki, które niestety wpływają na jego estetykę. Jednocześnie drzewa rosnące w bezpośredniej styczności z linią energetyczną stanowią duży problem zarówno dla właścicieli działek, jak i przedsiębiorców przesyłowych. Ewentualna awaria może spowodować pożar lub uszkodzenie infrastruktury. Usuwanie gałęzi i konarów wrastających w linie energetyczne powoduje również negatywne skutki zarówno wizualne, jak i dla rozwoju drzewa. Z poważaniem Zbigniew Seniów Wójt Gminy Koszęcin.

2020-06-09 21:32:38 Strzebiń

Kto zezwolił firmie koszacej na wjazd ciężkim ciągnikiem na zieleniec w centrum Jak to wygląda pierwszy raz taki syf został zrobiony.

Odpowiedź 2020-06-17 08:09:20: Szanowni Państwo, firma zajmująca się utrzymaniem terenów zielonych została wybrana w drodze zapytania ofertowego. Zgodnie z zawartą umową, Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone w związku z niewłaściwym wykonaniem przedmiotu umowy, w ich następstwie lub w wyniku złego zabezpieczenia terenu wykonywanych prac w trakcie wykonywania zamówienia. Z poważaniem Zbigniew Seniów Wójt Gminy Koszęcin.

2020-06-08 10:33:16 Ula

Szanowny Panie Wójcie, jestem mieszkanką Nowego Dworu od lat borykamy się wszyscy z brakiem wody w studni,kiedy możemy się spodziewać wodociągu?

Odpowiedź 2020-06-15 07:54:13: Szanowna Pani, tegoroczny budżet nie przewiduje realizacji inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej do Nowego Dworu. Z poważaniem Zbigniew Seniów Wójt Gminy Koszęcin

Znaleziono: 651 pozycji
Strona 5 z 33 << poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 .. 33 następna >>

Losowa galeria zdjęciowa

Mapa strony