Urząd Gminy Koszęcin

A- A A+ kontrast normalny kontrast wysoki kontrast kontrast

Pytanie do Wójta

zadaj pytanie
2020-08-07 21:49:56 Mieszkanka

Panie Wójcie, czy można z urzędu zmienić wszystkie numery porządkowe budynków na ulicy 1 Maja w Strzebiniu ? Bałagan, który narastał przez lata bardzo często utrudnia nam życie.

Odpowiedź 2020-08-10 12:50:31: Witam, stwierdzenie wadliwości ustalonych numerów porządkowych nie jest wystarczającą przesłanką do wprowadzenia ich zmiany, ponieważ niewłaściwe oznaczenie powinno mieć skutek w postaci utrudnienia ich wykorzystywania w taki sposób, że uzasadniona jest modyfikacja numeracji (np. wprowadzanie w błąd wielu osób, utrudnienia dla dostawców energii, błędy w różnego rodzaju dokumentacji). Wójt Gminy zanim podejmie decyzję w tym zakresie, musi przeanalizować, jak ukształtowane są przyzwyczajenia mieszkańców i innych osób, jakie będą koszty zmian (co ma duży wymiar praktyczny) i jakie jest stanowisko osób zainteresowanych. Do tej pory mieszkańcy wskazanej ulicy nie zgłaszali problemów wynikających z numeracji porządkowej budynków. Z poważaniem Zbigniew Seniów Wójt Gminy Koszęcin

2020-08-04 15:26:52 Marcin

Witam serdecznie. Moje pytanie brzmi: kiedy będzie wykonane oświetlenie ulicy Bukowej jak również kiedy będzie jakaś normalna nawierzchnia ulicy Bukowej w Koszęcinie

Odpowiedź 2020-09-04 09:51:24: Szanowny Panie Marcinie, wykonanie zarówno oświetlenia jak i przebudowy drogi wymagają w pierwszej kolejności sporządzenia dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Kolejnym etapem jest uzyskanie wymaganych prawem pozwoleń oraz w oparciu o wspomnianą dokumentację zabezpieczenie środków na przedmiotowe inwestycje w budżecie Gminy. Wyżej wymieniona droga zostanie uwzględniona podczas realizacji II etapu przebudowy dróg gminnych. Z poważaniem, Zbigniew Seniów Wójt Gminy Koszęcin.

2020-08-04 09:35:29 Obserwator

Oczyszczalni nie będzie.Beczka nie nadąża bo nagle wszyscy opróżniają szamba (pytanie co robili wcześniej).Może zakupić 2 wóz?To Rusinowice dążyły do zakupu a jeździ wszedzie

Odpowiedź 2020-08-10 07:50:01: Witam, na terenie naszej Gminy funkcjonują 2 oczyszczalnie - w Koszęcinie i Rusinowicach. Obecnie trwają prace projektowe mające na celu zwiększenie wydajności oczyszczalni w Rusinowicach. Wóz asenizacyjny został zakupiony w celu świadczenia usług wywozu ścieków na terenie całej Gminy, a nie tylko wybranej miejscowości. Z poważaniem Zbigniew Seniów Wójt Gminy Koszęcin

2020-08-04 09:31:39 Obserwator

Przegladalem na BIP złożone przez firmy oferty co do remontów drog.Te same standardy,zakres prac a jednak została wybrana firma dużo drozsza. Za duzo pieniędzy w gminie?

Odpowiedź 2020-08-04 12:30:58: Witam, na BIPie nie ma publikowanych ofert przetargowych, a wyłącznie zestawienie ofert wraz z informacją o ewentualnym wykluczeniu Wykonawcy (który choć np. zaoferował niższą cenę nie spełnił jednak warunków udziału w postępowaniu) lub odrzuceniem oferty. W celu uzyskania informacji o ocenie ofert złożonych w konkretnym postępowaniu przetargowym, proszę o kontakt z Referatem Gospodarki Komunalnej i Zamówień Publicznych. Z poważaniem Zbigniew Seniów Wójt Gminy Koszęcin

2020-08-03 10:04:02 Janek

Witam. Czy ulice dębowa i jodłowa będą remontowane w przyszłym roku? Bo projekt powinien już być gotowy. Pozdrawiam

Odpowiedź 2020-08-04 08:48:15: Szanowny Panie, z uwagi na zwiększenie zakresu umowy oraz trudności w realizacji przedmiotu umowy wywołane stanem epidemii, przedłużono Wykonawcy termin opracowania dokumentacji do dnia 30 listopada 2020 r. Termin realizacji inwestycji zostanie ustalony dopiero po otrzymaniu kompletnej dokumentacji projektowej wraz z wymaganymi pozwoleniami. Z poważaniem Zbigniew Seniów Wójt Gminy Koszęcin

2020-08-01 20:38:33 Joanna

Dzień dobry, chciałam zapytać kiedy się ukaże 2 egzemplarz echo gminy.

Odpowiedź 2020-08-12 13:52:23: Dzień dobry, drugie wydanie gazety ukaże się w sierpniu lub na początku września. Z poważaniem Zbigniew Seniów Wójt Gminy Koszęcin

2020-07-31 10:15:54 Beata

Panie wòjcie jak wygląda obecnie sytacje z dofinansowaniem do fotowoltaniki? Był projekt z dwa lata temu a potem gmina się z tego wycofała.Czy obecnie gmina przewiduje taką inwestycję w Strzebiniu?

Odpowiedź 2020-08-05 17:15:18: Szanowna Pani Beato, Gmina Koszęcin w roku 2018 uczestniczyła w konkursie w ramach z Poddziałania 4.1.3 Odnawialne Źródła Energii w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, którego celem było m.in. dofinansowanie do fotowoltaiki. Na żadnym etapie Gmina nie wycofała się z konkursu. Spośród złożonych 125 projektów Zarząd Województwa wybrał w roku 2019 do dofinansowania 4. Niestety projekt „Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Gminy Koszęcin", pomimo pozytywnej oceny merytorycznej, nie znalazł się wśród laureatów. Obecnie dofinansowanie w zakresie fotowoltaiki można uzyskać w ramach programu Czyste Powietrze realizowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Dotacje udzielane są za pośrednictwem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Dnia 7 sierpnia 2020 r. w godz. 13.30-17.00 na rynku w Koszęcinie w mobilnym biurze można będzie uzyskać informacje bezpośrednio od specjalistów z WFOŚiGW w Katowicach. Ponadto od 3 sierpnia została uruchomiona dedykowana programowi infolinia działająca od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00 pod numerem 22 340 40 80. Konsultanci obsługujący infolinię, będą udzielać informacji o programie oraz wyjaśniać jego szczegóły. Z poważaniem, Wójt Gminy Koszęcin Zbigniew Seniów

2020-07-29 21:41:02 Piotr

Witam. Chciałem się dowiedzieć na jakim etacie znajduje się obecny dyrektor GOSIR - U. I Kto jest jego pracodawcom.

Odpowiedź 2020-07-30 10:29:22: Szanowny Panie Piotrze, Dyrektor Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Koszęcinie jest zatrudniony na cały etat. Pracodawcą Dyrektora jest samorządowy zakład budżetowy. Z poważaniem Zbigniew Seniów Wójt Gminy Koszęcin

2020-07-29 11:39:14 Marcin

Szanowny panie wójcie. Kiedy będzie oświetlenie na ulicy Bukowej prośba od roku. Już pod koniec zeszłego roku była akceptacja wykonania oświetlenia.

Odpowiedź 2020-08-12 12:32:38: Szanowny Panie Marcinie, wykonanie oświetlenia wymaga sporządzenia dokumentacji projektowej. Dopiero po opracowaniu dokumentacji wystąpię o zabezpieczenie środków na wykonanie inwestycji. Z poważaniem Zbigniew Seniów Wójt Gminy Koszęcin

2020-07-21 08:22:32 Adam

I czy są jakieś informacje w sprawie dofinansowania przydomowej oczyszczalni?

Odpowiedź 2020-07-21 10:03:54: Szanowny Panie Adamie, w celu uzyskania informacji o technicznych warunkach zamontowania przydomowej oczyszczalni ścieków proszę o kontakt bezpośrednio z Referatem Gospodarki Komunalnej i Zamówień Publicznych, tel. 34 3576 100 w. 131, 34 3210 831. Z uwagi na brak środków budżetowych, Gmina nie dofinansowuje budowy przydomowych oczyszczalni ścieków. Z poważaniem Zbigniew Seniów Wójt Gminy Koszęcin.

2020-07-21 08:21:28 Adam

Jak wynika z wcześniejszych odpowiedzi nie ma szans na wykonanie kanalizacji na Podlesiu do końca ważności projektu. Czy w takim razie dostanę zgodę na przydomowa oczyszczalnia ścieków?

Odpowiedź 2020-07-21 10:03:27: Szanowny Panie Adamie, w celu uzyskania informacji o technicznych warunkach zamontowania przydomowej oczyszczalni ścieków proszę o kontakt bezpośrednio z Referatem Gospodarki Komunalnej i Zamówień Publicznych, tel. 34 3576 100 w. 131, 34 3210 831. Z uwagi na brak środków budżetowych, Gmina nie dofinansowuje budowy przydomowych oczyszczalni ścieków. Z poważaniem Zbigniew Seniów Wójt Gminy Koszęcin.

2020-07-14 19:30:46 Grzegorz

Kto w Imieniu Zamawiającego odbiera zakres dot. koszenia trawy na terenie Gminy Koszęcin?

Odpowiedź 2020-07-15 08:28:35: Szanowny Panie Grzegorzu, zlecony zakres prac odbierają upoważnieni pracownicy Urzędu Gminy Koszęcin. Z poważaniem Zbigniew Seniów Wójt Gminy Koszęcin

2020-07-14 18:26:43 Grzegorz

Kto udziela odpowiedzi na pytania zadawane na stronie Urzędu Gminy Koszęcin?

Odpowiedź 2020-07-20 08:00:32: Szanowny Panie Grzegorzu, pod każdą odpowiedzią znajduje się podpis osoby, która jej udzieliła. Z poważaniem Zbigniew Seniów Wójt Gminy Koszęcin

2020-07-13 10:41:30 a-anna

Gdzie znajdę wykaz-mapę terenów należących do Gminy Koszęcin?

Odpowiedź 2020-07-14 07:37:03: Szanowana Pani Anno, w celu ustalenia lokalizacji gminnych nieruchomości, proszę o kontakt bezpośrednio z Referatem Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska, tel. 34 3576 100 w. 134, 34 3210 834. Z poważaniem Zbigniew Seniów Wójt Gminy Koszęcin

2020-07-05 18:34:09 Grzegorz

Czy gmina zapłaciła za koszenie firmie? kiedy będzie dokończona ulica Sobieskiego ? i kiedy kto raczy posprzątać zalegającą śmierdzącą już trawę z parkingu przy Trójcy którą nawiozła firma.

Odpowiedź 2020-07-10 08:13:31: Szanowny Panie Grzegorzu, zakres prac zlecony firmie, która wygrała postępowanie na utrzymanie terenów zielonych w sezonie letnim 2020 r. na terenie Gminy Koszęcin w miejscowości Koszęcin nie został jeszcze odebrany przez Zamawiającego. Ze względu na warunki atmosferyczne został przedłużony termin wykonania zadania, w konsekwencji prace nie zostały jeszcze zgłoszone do odbioru. Z poważaniem Zbigniew Seniów Wójt Gminy Koszęcin.

2020-07-02 11:13:07 Anna

Czy w gminie Koszęcin można otrzymać dofinansowanie do instalacji gromadzenia deszczówki? Jeżeli tak to w jakiej kwocie i gdzie można złożyć wniosek?

Odpowiedź 2020-07-03 12:29:18: Szanowna Pani Anno, Gmina nie prowadzi obecnie żadnego programu w zakresie dofinansowania zbierania wody opadowej. Tym niemniej Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach ogłosił od dnia 01.07.2020 r. nabór wniosków dla zadań realizowanych w 2020 roku, wpisujących się w Program Priorytetowy „Moja Woda” na lata 2020-2024. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach - https://www.wfosigw.katowice.pl Z poważaniem Zbigniew Seniów Wójt Gminy Koszęcin

2020-07-02 09:23:47 ADBM

Proszę o pilną interwecję - właściciel działek na ul.Piaskowej przekopal drogę i nie można przejechać!! To działki na samym końcu ulicy, już w lesie.

Odpowiedź 2020-07-06 07:42:57: Witam, w celu ustalenia stanu własnościowego gruntu, w tym drogi, proszę o kontakt bezpośrednio z Referatem Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska. Z poważaniem Zbigniew Seniów Wójt Gminy Koszęcin

2020-07-01 10:47:42 Gosia

To samo pytanie kolejny raz bo ciągle brak odpowiedzi. Co z placem zabaw na Podlesiu? Pieniądze na ten cel były przeznaczone A nic się z placem zabaw nie robi?

Odpowiedź 2020-07-02 08:36:55: Szanowna Pani Małgorzato, tak jak już wyjaśniałem w odpowiedzi z 26 czerwca 2020 r., z uwagi na sytuację epidemiologiczną, większość zaplanowanych do realizacji zadań uległa opóźnieniu. Doposażenie placu zabaw na Podlesiu będzie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w trzecim kwartale bieżącego roku. Z poważaniem Zbigniew Seniów Wójt Gminy Koszęcin

2020-06-30 15:17:36 Anna

Witam serdecznie! Czy jest mozliwość,aby mieszkańcy gminy nie płacili za ścieki, w przypadku wody którą napełnimy przydomowe baseny?

Odpowiedź 2020-07-02 15:29:30: Szanowna Pani Anno, zgodnie z ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków, w opisanej przez Panią sytuacji wymagane będzie założenie podlicznika na cele ogrodowe. Szczegółowych informacji udziela EKO-SAN, tel. (34) 356-46-70, e-mail: biuro@eko-san.com. Z poważaniem Zbigniew Seniów Wójt Gminy Koszęcin

2020-06-30 11:38:11 wyborca

Dlaczego na Waszej stronie , brak wyników wyborów z I tury. Komisja KBW juz to ogłosiła, inne gminy juz zamieściły, A u nas co ?

Odpowiedź 2020-07-02 08:49:11: Witam, wyniki zostały już opublikowane na stronie Urzędu Gminy. Opóźnienie było spowodowane problemem technicznym związanym z logowaniem się na panel. Z poważaniem Zbigniew Seniów Wójt Gminy Koszęcin.

Znaleziono: 686 pozycji
Strona 6 z 35 << poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 .. 35 następna >>

Losowa galeria zdjęciowa

Mapa strony