Urząd Gminy Koszęcin
A- A A+ kontrast normalny kontrast wysoki kontrast kontrast

Pytanie do Wójta

zadaj pytanie
2019-06-26 09:57:09 Daniel

Czy gmina może wreszcie wprowadzić system powiadamiania smsowego i o terminach wywozów śmieci, podatków, sesjach, posiedzeniach rady, wydarzeniach, ogłoszeniach, ostrzeżeniach informować smsem?

Opowiedź 2019-07-02 14:00:13: Witam, szacunkowy koszt uruchomienia takiego systemu to 30.000,00 zł. Na chwilę obecną brak jest zabezpieczonych w budżecie gminy środków na ten cel. Z poważaniem Zbigniew Seniów Wójt Gminy Koszęcin

2019-06-25 20:02:50 Rodzic

Witam! Mam pytanie odnośnie bezpłatnych wejść na basen dla dzieci z gminy , córka po okazaniu legitymacji szkolnej i tak musiała zapłacić za wstęp. Czy Rusinowice nie należą do gminy?

Opowiedź 2019-06-26 09:39:01: Szanowna Pani, bezpłatny wstęp na basen przysługuje dzieciom do 18 roku życia zamieszkałym na terenie Gminy Koszęcin w okresie od 20 czerwca 2019 r. do 31 lipca 2019 r. – za okazaniem dokumentu potwierdzającego spełnienie warunków przyznania ulgi. W celu wyjaśnienia opisanej przez Panią sytuacji proszę o kontakt bezpośrednio z pracownikiem Urzędu Gminy - tel. 34 3576-100. Z poważaniem Zbigniew Seniów Wójt Gminy Koszęcin

2019-06-25 18:34:30 ŚŚląska

Za kilka dni całe centrum Koszęcina będzie zatkane samochodami i po chodnikach nie da się przejść nawet pojedynczo nie mówiąc o wózku. Gdzie są informacje dla przyjezdnych o dostępnych parkingach?

Opowiedź 2019-06-26 09:31:13: Witam, służby porządkowo-informacyjne Organizatora jak co roku w trakcie trwania "Święta Śląska" będą informowały gości o dostępnych miejscach parkingowych, dbając o bezpieczeństwo użytkowników dróg oraz pieszych. Każde tego typu wydarzenie wiąże się oczywiście z pewnymi utrudnieniami komunikacyjnymi, tym niemniej wieloletnie doświadczenie Zespołu Pieśni i Tańca "Śląsk" w organizacji tego wspaniałego wydarzenia stanowi gwarancję udanego i bezpiecznego pobytu wszystkich gości odwiedzających naszą Gminę. Z poważaniem Zbigniew Seniów Wójt Gminy Koszęcin

2019-06-20 19:50:53 Darek

Pani zajmująca się utrzymaniem dróg w gminie obiecała że ulica Akacjowa w Koszęcinie zostanie utwardzona do końca maja. Dziś mamy prawie koniec czerwca a droga wygląda jak wygląda.....

Opowiedź 2019-06-26 09:30:38: Szanowny Panie Darku, planujemy wykonanie utwardzenia nawierzchni ul. Akacjowej w lipcu 2019 r., z uwagi na opóźnienia w dostawie kruszywa. Z poważaniem Zbigniew Seniów Wójt Gminy Koszęcin

2019-06-18 08:49:18 Strzebiń

Czy w obliczu takiej tragiedii, jaka wydarzyła się dnia 17.06 gmina zamierza zrobić w końcu drogę dla rowerów? Z Bukowca na Strzebiń? Ludzie zgłaszali ten problem tyle razy, niestety nikt nie słuchał

Opowiedź 2019-06-24 17:20:04: Witam, droga nr 906 jest drogą wojewódzką, za jej stan i bezpieczeństwo odpowiada Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach jako zarządca. Do zadań ZDW należy również budowa chodnika czy ścieżki pieszo-rowerowej w pasie drogi. Gmina nie ma prawa bez zgody zarządcy podejmować jakichkolwiek prac projektowych czy budowlanych. Wykonanie ścieżki bez porozumienia z zarządcą drogi stanowiłoby złamanie prawa. Nie jest prawdą, że Gmina nie podejmowała jakichkolwiek działań w zakresie poprawy bezpieczeństwa użytkowników wskazanej drogi. Wielokrotnie monitowaliśmy w Urzędzie Marszałkowskim, występując o zlecenie Gminie na jej koszt prac projektowych w obrębie drogi wojewódzkiej. W dniu 20 marca 2019 r. otrzymałem z Urzędu Marszałkowskiego informację o pozytywnym zaopiniowaniu przez ZDW w Katowicach wniosku Gminy dotyczącego wykonania projektu chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 906 w Koszęcinie i Bukowcu. W najbliższym czasie wyłoniony zostanie wykonawca projektu. Z poważaniem Zbigniew Seniów Wójt Gminy Koszęcin.

2019-06-15 10:12:54 Rafał

Jaki będzie koszt budowy parku linowego, z czego gmina go sfinansuje (której drogi, wodociągu, oświetlenia nie zrobi), jakie będą koszty utrzymania sezonowej atrakcji i zyski?

Opowiedź 2019-06-24 08:22:05: Szanowny Panie Darku, w Strategii Rozwoju Gminy Koszęcin na lata 2016-2025 w zakresie modernizacji infrastruktury turystycznej wpisano propozycję zagospodarowania niewielkiej górki w okolicach GOSiR-u. Górka porośnięta jest drzewami i może być wykorzystana jako park linowy. Taka inwestycja przyczyniłaby się do poszerzenia oferty Ośrodka i powstania lokalnego centrum aktywnej rekreacji. Jako że teren górki należy do Nadleśnictwa Koszęcin, Gmina musi najpierw rozpocząć rozmowy z tą instytucją w celu nowego zagospodarowania tego obszaru. Projekt ten przewidziano do wdrożenia w latach 2016-2020. Aby przedstawić kalkulację kosztu budowy parku linowego, muszą zostać najpierw zrealizowane prace projektowe. Z poważaniem Zbigniew Seniów Wójt Gminy Koszęcin

2019-06-14 15:30:40 Witek

Co gmina zamierza robić w sprawie czystego powietrza po tym jak nie otrzymała dotacji na odnawialne źródła energii dla mieszkańców?

Opowiedź 2019-06-24 08:20:37: Szanowny Panie, Gmina złożyła odwołanie od rozstrzygnięcia konkursu dotyczącego dofinansowania projektów OZE. Jednocześnie będziemy nadal prowadzić kolejne etapy Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Gminy Koszęcin, obejmującego udzielanie dotacji na wymianę kotłów centralnego ogrzewania. Z poważaniem Zbigniew Seniów Wójt Gminy Koszęcin

2019-06-13 10:03:45 Janio

Witam. Czy na ulicy Jodłowej będzie kiedyś przycięty żywopłot? Pozdrawiam

Opowiedź 2019-06-24 08:19:43: Szanowny Panie, służby komunalne sukcesywnie zajmują się pielęgnacją terenów zielonych należących do Gminy. Z poważaniem Zbigniew Seniów Wójt Gminy Koszęcin

2019-06-12 11:49:50 Jan

W nr.6/2017 Echa Gminy pisze się o budowie kanalizacji deszczowej na ul. Konwaliowej w Koszęcinie nadmieniając, że jest to etap poprzedzający budowę nakładki asfaltowej. Co dalej z tym etapem robót?

Opowiedź 2019-06-24 08:21:25: Szanowny Panie, w tym roku planujemy wykonanie nawierzchni destruktowej na ulicy Konwaliowej. Z poważaniem Zbigniew Seniów Wójt Gminy Koszęcin

2019-06-06 15:41:28 Janio

Witam. Na kim spoczywa obowiązek koszenia trawy i przycinaniu żywopłotu przed posesją?

Opowiedź 2019-06-07 14:29:09: Szanowny Panie, obowiązek koszenia terenów zielonych należących do gminy, leżących bezpośrednio przy posesji prywatnej, należy do gminy. Jeśli natomiast trawnik lub żywopłot znajduje się na nieruchomości stanowiącej własność osoby fizycznej, za utrzymanie czystości i porządku odpowiada właściciel terenu. Z poważaniem Zbigniew Seniów Wójt Gminy Koszęcin

2019-06-06 15:39:41 Janio

Witam. Czy wiadomo co dalej z wymianą lamp przy ul dębowej i jodłowej w koszęcinie? Pozdrawiam

Opowiedź 2019-06-07 14:28:31: Szanowny Panie, Gmina monitowała kilkukrotnie w TAURON Dystrybucja Serwis S. A. w sprawie wymiany oświetlenia na ul. Dębowej i Jodłowej, wskazując na bardzo zły stan słupów oświetleniowych. W odpowiedzi Spółka wyjaśniła, że trwają procedury mające na celu wyłonienie wykonawcy ww. zadania oraz, że po zakończeniu przetargu, niezwłocznie przystąpi do wymiany słupów. Z poważaniem Zbigniew Seniów Wójt Gminy Koszęcin

2019-06-06 11:44:39 jacek

Impreza zorganizowana w sobotę i niedzielę w Piłce to nie była dla dzieci, zakłócała spokój wypoczywającym nie mówiąc już o ciszy nocnej z soboty na niedzielę. Totalna porażka.

Opowiedź 2019-06-07 14:27:48: Szanowny Panie, Gmina nie była organizatorem imprezy MotoRadośnie w Dzień Dziecka w Piłce. Wskazana impreza nie wymagała także uzyskania zezwolenia Wójta Gminy, z uwagi na fakt, że nie miała charakteru imprezy masowej. Za program i przebieg imprezy odpowiada każdorazowo organizator, podobnie jak za sprawy związane z zachowaniem ciszy nocnej. Z poważaniem Zbigniew Seniów Wójt Gminy Koszęcin

2019-06-05 19:13:30 Olek

Sz.P.Wójcie, czy jest w planach Gminy przedłużenie ul.Szkolnej w Strzebiniu od D.K. w kier. Czajek? Jeżeli tak to kiedy?

Opowiedź 2019-06-07 14:23:20: Szanowny Panie, mieszkańcy nie zgłaszali potrzeby przedłużenia przebiegu wskazanej w Pana pytaniu drogi, w sposób umożliwiający ruch samochodów. Z poważaniem Zbigniew Seniów Wójt Gminy Koszęcin

2019-06-04 09:01:04 iga

co ze ścieżką rowerową z Rusinowic do Piłki?Ruch tam jest już bardzo wzmożony, zwłaszcza w weekendy. Nie ma gdzie z dziećmi pojeździć bezpiecznie na rowerach. Starostwo odsyła do Gminy

Opowiedź 2019-06-07 14:26:59: Szanowna Pani, szukam optymalnego rozwiązania kwestii budowy ścieżki rowerowej z Rusinowic do Piłki. Sprawę utrudnia stan prawny gruntów oraz brak planu miejscowego. Rozważam alternatywny pomysł budowy ścieżki poza pasem drogowym, ale wymaga to zgody właścicieli nieruchomości, przez które miałaby przebiegać planowana ścieżka rowerowa. Z poważaniem, Wójt Gminy Koszęcin Zbigniew Seniów

2019-06-04 08:40:03 Barbara

Witam, czy gmina dostała dofinansowanie w ramach OSA dofinansowanie do budowy siłowni zewnętrznej przy Domu Kultury w Strzebiniu?

Opowiedź 2019-06-04 12:47:22: Szanowna Pani Barbaro, Gmina otrzymała dofinansowanie w ramach programu Otwartych Stref Aktywności na budowę ogólnodostępnego, ogrodzonego placu zabaw z siłownią plenerową przy Domu Kultury w Strzebiniu. Szacowana wartość projektu to ok. 100,000 zł. Przystąpienie do realizacji nastąpi niezwłocznie po podpisaniu umowy z Ministerstwem Sportu i Turystyki. Z poważaniem, Zbigniew Seniów Wójt Gminy Koszęcin

2019-05-31 11:34:02 Kamila

Witam . Pytałam sie o oddanie do użytku silowni zewnętrznej w Strzebiniu . Miała być oddana 21 maja a do dziś jest zabezpieczona . Kiedy bedzie do użytku?

Opowiedź 2019-06-03 08:29:12: Szanowna Pani, wykonawca placu zabaw realizowanego ze środków Budżetu Obywatelskiego złożył wniosek o przedłużenie terminu wykonania zadania do 29 maja 2019 r. Procedura odbioru placu zabaw zostanie zakończona do 07 czerwca 2019 r. Po tym terminie teren zostanie udostępniony do użytku. Z poważaniem, Zbigniew Seniów Wójt Gminy Koszęcin

2019-05-29 20:30:01 Słomka

Rusinowice-co dalej? Stare tablice ogloszeń,ul.Rzeczna w dziurach i błocie.Czujemy się tu zapomniani.Nie dzieje sie tu nic pozytywnego. Brak placu zabaw dla dzieci z prawdziwego zdarzenia.

Opowiedź 2019-06-03 10:25:47: Szanowna Pani, wbrew Pani opinii, w sołectwie Rusinowice w trakcie realizacji jest wiele inwestycji. Tytułem przykładu w tym roku można wskazać wykonanie oświetlenia ul. bocznej od Lublinieckiej, zakończenie prac związanych z remontem pomieszczeń budynku DSW, zlecenie wykonania projektu budowlano-wykonawczego rozbudowy Szkoły w Rusinowicach oraz dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę nowej oczyszczalni ścieków w Rusinowicach. Posiadamy także projekt przebudowy drogi gminnej ul. Kolonii. W ul. Kolonia w tym roku zostanie wykonany wodociąg, następnie przystąpimy do przebudowy drogi. Odnosząc się do Pani pytania o ul. Rzeczną, wyjaśniam, że przed przystąpieniem do jakichkolwiek działań inwestycyjnych, musimy uregulować stan prawny wskazanej drogi, ponieważ grunt ten stanowi obecnie własność Skarbu Państwa. Ponadto w Rusinowicach powstanie w tym roku plac zabaw w ramach programu Otwartych Stref Aktywności. W ramach planowanej inwestycji przewiduje się budowę ogólnodostępnego, ogrodzonego placu zabaw z siłownią plenerową, montaż urządzeń zabawowych, montaż urządzeń siłowni plenerowej, oraz wykonanie nasadzeń krzewów. Szacowana wartość projektu to ok. 100,000 zł. Przystąpienie do realizacji nastąpi niezwłocznie po podpisaniu umowy z Ministrostwem Sportu i Turystyki. Z poważaniem, Zbigniew Seniów Wójt Gminy Koszęcin

2019-05-29 16:50:18 Adaś

Kiedy odbędzie się zbiórka odpadów wielogabarytowych w Koszęcinie?

Opowiedź 2019-05-30 14:04:26: Szanowny Panie Adamie, informację o zbiórce odpadów wielkogabarytowych, z podziałem na poszczególne ulice odnajdzie Pan na stronie internetowej Urzędu Gminy w zakładce Gospodarka Odpadami Komunalnymi - https://www.koszecin.pl/informacje/Gospodarka-Odpadami-Komunalnymi. W razie wątpliwości, proszę o kontakt z Referatem Administracji i Kontroli - tel. 34 3576 100 w. 120, 34 3210 820. Z poważaniem, Zbigniew Seniów Wójt Gminy Koszęcin

2019-05-27 10:55:10 Kornelia

Szanowny Panie Wójcie, Niedługo wakacje naszą Gminę odwiedzi znowu sporo gości z zagranicy. Może by pomyśleć o ustaleniu opłat za wywóz śmieci dla Gości?

Opowiedź 2019-05-27 11:34:57: Szanowna Pani, zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, obowiązek uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi ciąży tylko na właścicielach nieruchomości. Rada Gminy nie ma możliwości wprowadzenia opłat od osób, którym nie przysługuje tytuł prawny do nieruchomości, z których są odbierane odpady komunalne. Z poważaniem Zbigniew Seniów Wójt Gminy Koszęcin.

2019-05-23 22:01:41 Izabella

Witam, czy gmina ma zamiar w końcu zadbać o bezpieczeństwo dzieci w Strzebiniu, a konkretnie o przejście dla pieszych na skrzyżowaniu ul. Kopernika, Lublinieckiej i Dworcowej?

Opowiedź 2019-05-24 09:06:24: Szanowna Pani, zgodnie z ustawą o drogach publicznych, budowa, przebudowa, remont, utrzymanie i ochrona skrzyżowań dróg różnej kategorii, wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi w pasie drogowym oraz urządzeniami bezpieczeństwa i organizacji ruchu, związanymi z funkcjonowaniem tego skrzyżowania, należy do zarządcy drogi właściwego dla drogi wyższej kategorii. W wypadku skrzyżowania dróg gminnych z ulicą Lubliniecka, zadanie to należy do ZDW w Katowicach, ponieważ ul. Lubliniecka jest drogą wojewódzką (DW 906). Tym niemniej proszę złożyć formalny wniosek o utworzenie przejścia dla pieszych, żebym mógł podjąć rozmowy z zarządcą drogi wojewódzkiej. Z poważaniem Zbigniew Seniów Wójt Gminy Koszęcin

Znaleziono: 477 pozycji
Strona 6 z 24 << poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 .. 24 następna >>

Losowa galeria zdjęciowa

Mapa strony